Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 16 Current »

700 - Biuppslag - Personnamn (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)  Typ av namn
Se beskrivningen för indikator 1 i fält 100.

0 Namn i rak följd

1 Enkelt eller sammansatt släktnamn följt av förnamn

3 Beteckning för hel släkt

Andra indikator (Ind. 2) Typ av biuppslag

# Uppgift saknas
Biupppslaget är relaterat till det beskrivna verket.

2 Analytiskt biuppslag
Personen eller verket (namn/titel) utgör del av eller ingår i det beskrivna verket

Delfält

a Personnamn (NR)

b Ordningstal och därpå följande del av namn (NR) 
Förekommer endast för namn i rak följd, dvs då ind. 1 = "0".

c Särskiljande tillägg (R)
Kvalificerande information. Flera sådana element intill varandra läggs i samma delfält med kommatecken emellan. 

d Födelse- och dödsår (NR)

e Funktionsterm (R)
Avser funktionsbegrepp i klartext

f Specificering: årtal för verk (NR)

g Övrig information (R)

h Medieterm för verk (NR) - används inte enligt ISBD Consolidated -katalogiseringsregler (Kirjastoaineiston kuvailusäännöt)

i Relationsbeteckning/-fras (R)
Kan användas för att specificera relationen mellan namn-/titelbiuppslaget (700) och den resurs som beskrivs i katalogposten. Uppgiften skrivs, antingen som en valfri okontrollerad relationsfras, eller som en relationsbeteckning hämtad från kontrollerad lista, företrädesvis enligt RDA, Appendix J (Relationships Between Works, Expressions, Manifestations, and Items).

j Attribuerande tillägg (R)
Hit eventuell attribuerande information då namnet är okänt, osäkert eller fiktivt.

k Specificering i form av grupptitel (R)
Exempel på termer i delfältet: Manuskript, Protokoll, Urval.

l Verkets språk (NR)
Avser språket i ett uttryck (eller en manifestation). Skall två språk anges för samma manifestation, sätts de normalt i samma delfält med &-tecken emellan. 

m Uppsättning (musik) (R)

n Nummer på del eller avsnitt (R)

o Arrangemang (musik) (NR)

p Titel på del eller avsnitt av verk (R)

q Fullständigare namnform (NR)
Upplösta förnamnsinitialer eller annan fullständigare namnform än i delfält ‡a.

r Tonart (musik) (NR)

s Version (R)

t Verktitel (NR)

u Affiliering (NR)

x ISSN (NR)

0 Auktoritetspostens kontrollnummer eller standardnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

1 Real World Object URI (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

3 Del av materialet som avses (NR)

4 Relation (R)
Koden tas från en förteckning, se Marc 21 Funktions- och relationskoder.

5 Institution för vilken fältet gäller (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

100 1# ‡a Gallen-Kallela, Kirsti.
245 10 ‡a Isäni Akseli Gallen-Kallela / ‡c Kirsti Gallen-Kallela ; toimittanut Kaari Raivio.
700 1# ‡a Raivio, Kaari.

245 00 ‡a Tavallinen luokka / ‡c ohjaus: Raili Rusto ; käsikirjoitus: Pirkko Jaakkola ja Tiina Harpf ; musiikki: Esa Helasvuo ; kuvaus: Veikko Mård.
700 1# ‡a Jaakkola, Pirkko, ‡e käsikirjoittaja.
700 1# ‡a Harpf, Tiina, ‡e käsikirjoittaja.
700 1# ‡a Helasvuo, Esa, ‡e säveltäjä.
700 1# ‡a Mård, Veikko, ‡e kuvittaja.

100 1# ‡a Lindgrén, Maija.
245 10 ‡a Varo vaaraa koulutiellä / ‡c Maija Lindgrén, Annami Poivaara ; kuvitus: Teutori.
700 1# ‡a Poivaara, Annami.
700 0# ‡a Teutori.

100 1# ‡a Bergholm, Axel.
245 10 ‡a Historiallinen lukukirja : ‡b vanha- ja keskiaika / ‡c  Axel Bergholm ; suom. Aatto Suppanen.
700 1# ‡a Suppanen, Aatto, ‡d 1855-1898.

100 1# ‡a Jokipii, Mauno.
245 10 ‡a Vammaskosken kihlakunnansilta 1600-luvulta 1800-luvulle / ‡c Mauno Jokipii. Vammaskosken kivisilta 1915-1990 / Pekka Koskinen.
700 1# ‡a Koskinen, Pekka. ‡t Vammaskosken kivisilta 1915-1990.

100 1# ‡a Beethoven, Ludwig van, ‡e säveltäjä.
245 10 ‡a Symphonies 1-9.
700 12 ‡aBeethoven, Ludwig van, ‡e säv. ‡t Sinfoniat, ‡n nro 9, op125, ‡r d-molli.

100 1# ‡a Chopin, Frédéric, ‡e säveltäjä.
245 10 ‡a Klavierwerke : ‡b Auswahl.
700 12 ‡a Chopin, Frédéric, ‡e säv. ‡t Masurkat, ‡m piano. ‡k Valikoima.

245 00 ‡a Piae cantiones ecclesiasticae et scholasticae veterum episcoporum, 1582 / ‡c Theodoricus Petri (Rutha) Nylandensis ; [facsimile] editionem curavit Einari Marvia.
700 1# ‡a Ruuth, Didrik Persson, ‡d s. n. 1560, k. ennen 1617, ‡c Länsipohjan käskynhaltija.
700 1# ‡a Marvia, Einari.

  • No labels