532 - Anmärkning om tillgänglighet (R)

Textbaserad beskrivning över tillgänglighetens form, risker och brister. Innehåller också teknisk information om tillgänglighet. Fältet kan användas för att utvidga eller precisera uppgifterna i fält 341.

Indikatorer

Första indikator (Ind 1) Kan styra standardfras

0 Tekniska uppgifter för tillgänglighet

1 Form för tillgänglighet

2 Brister i tillgänglighet

8 Ej preciserad

Andra indikator (Ind 2)

# Odefinierad

Delfält

a Sammandrag av tillgänglighet (NR)
Text som beskriver tillgänglighetens form, risker och brister samt tekniska detaljer rörande formen för tillgänglighet.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

532 0# ‡a Daisy 3

532 0# ‡a Requires Daisy 3 software for access; Internet connection


  • No labels