Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Alma tukee sellaisenaan MARC 21 Format for Bibliographic Data -formaattioppaassa esitettyjä kenttiä. Suomalaisessa MARC 21 -formaatissa on kuitenkin joitakin  kansallisesti sovittuja lisäyksiä, joiden toimimista Alman kanssa täytyy selvittää. Lisäykset ja toimintaehdotukset on esitelty tässä dokumentissa. Oletuksena on, että Alman ja Alephin integraatio tapahtuu Ex Libriksen esityksen mukaisesti; formaatista voidaan kuitenkin sopia tästä riippumattomasti.

Almaan siirtyvät Voyager-kirjastot (eli Lumikko-kirjastot) hyötyvät yhteisestä päätöksestä formaattilisäysten kanssa toimimiseksi, sillä

 • tietueiden yhteismitallisuus ja siten vaihdettavuus säilyy, koska säännöistä on päästy kansalliseen yhteisymmärrykseen
 • ei tarvita kirjastokohtaisia ohjeistuksia; Alman poikkeukset voidaan lisätä esimerkiksi kansalliseen formaatin sovellusoppaaseen
 • Alma-kirjastot voivat jakaa käsittelysääntöjä keskenään
 • OPACien viritys helpottuu
 • ei vaikeuteta kantojen yhdistymisiä ja kirjastojärjestelmien vaihtoja tulevaisuudessa

Tämän takia tässä dokumentissa on yritetty käyttää formaatia siten, että

 • noudatetaan kansainvälistä MARC 21 formaattia
 • suomalaisen MARC 21 formaatin poikkeukset on joko poistettu tai niitä käytetään alueella 9XX
 • kaikki kirjastokohtainen data on paikallisissa kentissä 09X, 59X, 69X ja 9XX


Tässä dokumentissa ei käsitellä

 • Alephin sisäisesti käyttämiä merkkipaikkoja, kenttiä tai osakenttiä - esimerkiksi KEEP ja DROP komennot
 • Auktoriteettitietojen formaattia
 • Varastotietojen formaattia (warning) lisättävä Marc extension pack 990, 991, 993, 994

Taulukko suomalaisista formaattipoikkeuksista

Tämän dokumentin liitteenä on taulukko, jossa on listattu suomalaiset formaattipoikkeukset.  • No labels