Child pages
  • Pienalue-estimointi, kevät 2009
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Pienalue-estimointi (78189), kevät 2009

Luennoitsija

Risto Lehtonen

Laajuus

6-8 op.

Tyyppi

Aineopintojen erikoiskurssi.
Syventävien opintojen erikoiskurssi.

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelija perusjoukon osajoukkoja koskevan estimoinnin (small area estimation, SAE) lähestymistapoihin, teorioihin, laskentamenetelmiin ja sovelluksiin. Kurssilla käsitellään asetelmaperusteisia malliavusteisia (design-based model assisted) menetelmiä, kuten yleistetyt regressioestimaattorit (GREG) ja kalibrointimenetelmät, sekä malliperusteisia (model-based) menetelmiä, kuten synteettiset ja EBLUP-estimaattorit. Lisäksi tarkastellaan estimointiin soveltuvia tilastollisia ohjelmistoja. Sovellukset ovat pääasiassa yhteiskuntatieteellisiltä ja terveystieteellisiltä aloilta. Käytännön harjoituksissa käytetään laskentatyökaluina mm. SAS-ohjelmistoa ja erillisiä alan ohjelmia.

Kurssin menestyksekästä suorittamista edesauttaa, jos opiskelijalla on perustiedot otantamenetelmistä ja tilastollisista malleista.

Kurssi soveltuu tilastotieteen aine- tai syventäviä opintoja suorittaville opiskelijoille sekä myös yliopistoissa, korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa toimiville jatko-opiskelijoille ja tutkijoille.

Luentoajat

IV periodi.

HUOM: Luentoaikojen muutos (päällekkäisyyksien välttämiseksi)
Luennot ovat maanantaisin ja tiistaisin klo 16-18 Exactumin salissa C323 ajalla 9.3.-16.4.2009, yhteensä 20 tuntia.
Ensimmäinen luento maanantaina 9.3.2009.

Lisäksi pidetään harjoituksia torstaisin klo 12-15 mikroluokassa C128 ajalla 12.3.-16.4.2009, yhteensä 12 tuntia.

Katso tarkempi aikataulu Kurssikuvauksesta

Suoritustapa

Luentoja, seminaari-istuntoja ja käytännön harjoituksia (yht. 32 t)

Aineopinnot: Loppukuulustelu (6 op) tai loppukuulustelu ja (vapaaehtoinen) harjoitustyö (8 op)
Syventävät opinnot: Loppukuulustelu ja (pakollinen) harjoitustyö (8 op)

Loppukuulustelu

Tiistai 21.4.2009 klo 14-16 Exactum C323

Oppikirjoja

Rao J.N.K. (2003). Small Area Estimation. New York: John Wiley & Sons.
Lehtonen R. and Pahkinen E. (2004). Practical Methods for Design and Analysis of Complex Surveys. Second Edition. Chichester: John Wiley & Sons. Chapter 6.

Web-materiaali

VLISS-virtual laboratory in survey sampling, http://mathstat.helsinki.fi/VLISS/

Luentomateriaali

Kurssikuvaus

Eurostat: Survey sampling reference guidelines

Diat 1

Diat 2

Diat 3

Diat 4

Diat 5

Diat 6

Diat 6_EBLUPGREG

Diat 6_DOMEST

Diat 6_DOMEST_Report

Diat 7

SAS Macro EBLUPGREG - Manuaali

OSA 3 - Esimerkkien tiivistelmä

Suora ja epäsuora estimaattori

Estimaattoreiden ominaisuuksia

SAS Procedure SURVEYMEANS

HT-estimaattorin varianssin estimointi (planned domains)

Lehtonen and Veijanen (2009) - HT

Demojen SAS-koodit

1. demot to 12.3.2009

1. demot täydennetty demoissa to 12.3.2009

2. demot to 19.3.2009

2. demot täydennetty demoissa to 19.3.2009

3. demot to 26.3.2009

3. demot täydennetty demoissa to 26.3.2009

4. demot to 2.4.2009

4. demot täydennetty demoissa to 2.4.2009

HUOM: Salimuutos torstaina 16.4.2009:
Klo 12-14: Luentosali B322
Klo 14-15: Mikroluokka C128 (5. demot)

5. demot to 16.4.2009

5. demot täydennetty demoissa to 16.4.2009

SAS Makro EBLUPGREG

Makron EBLUPGREG lisämoduli

Demojen aineistot

Otosdata

Aggregoitu perusjoukkodata

Harjoitustyö

SAE-kurssin harjoitustyö (aineop. ja syv. op.)

Ilmoittaudu

Unohditko ilmoittautua? Mitä tehdä.

Ilmoittautuminen alkaa 12.1.2009 klo 8.00

  • No labels