Child pages
 • Data-analyysi, kevät 2009
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Data-analyysi, kevät 2009

Opettajat

yliopistonlehtori Kimmo Vehkalahti
tutkija Maria Valaste
tuntiopettajat Heidi Rand ja Annu Nissinen

Laajuus

Osa 1 5 op
Osa 2 5 op

Tyyppi

Perusopintoja

Aikataulu

(warning) (Odotettua suuremman osallistujamäärän johdosta kurssi järjestettiin molemmilla periodeilla.)

 • periodi III (viikot 3-9): luento ti 8-10 ja harjoitus ti 12-14 / ti 14-16 (kaikki: Exactum, C128)
 • periodi IV (viikot 11-18, pääsiäisloma 9.-15.4.2009): luento ti 8-10 (Exactum, CK112) ja harjoitus ti 10-12 / ti 12-14 / ti 14-16 / ke 8-10 (Exactum, C128)

Ensimmäisellä luennolla 13.1.2009 (III) / 10.3.2009 (IV) sovitaan kurssin käytännöt, mm. harjoitusryhmiin jako, BSCW-oppimisympäristön käyttötapa ja viikkoaikataulu.

Kaiken A ja O on Aktiivinen Osallistuminen opetustilaisuuksiin. On syytä varata aikaa myös omatoimiseen työskentelyyn.

Tavoitteet

Data-analyysin perusteet ja jonkin tilastollisen tietojenkäsittelyjärjestelmän itsenäinen käyttötaito.

Sisältö

Osa 1

 • Ohjelmistot ja dokumentointi
  • dokumentoiva työskentelytapa (ei pelkät valikot)
  • ensisijaisesti käytössä ovat Survo ja SPSS
   (myös esim. R ja/tai SAS ovat mahdollisia, mutta niiden käyttö jää tällä kurssilla omatoimisuuden varaan)
 • Aineiston perustaminen
  • oman harjoitusaineiston perustaminen
  • aineiston hallinta ja dokumentointi
  • aineistoon tutustuminen
 • Aineiston esikäsittely
  • yhden muuttujan jakaumat, tunnusluvut ja kuvat
  • muunnokset, luokittelut ja muokkaukset
  • kahden muuttujan taulukot ja kuvat
 • Analysointi ja testaus
  • riippuvuuksien tutkiminen ristiintaulukosta
  • hajontakuva, korrelaatio ja regressiosuora
  • regressioanalyysi ja t-testi

Osa 2

 • Osassa 1 opittujen asioiden koostaminen yhteen (ei uusia sisältöjä).

Suoritus

Osa 1

 • viikottaiset, dokumentoidut raportit
  • itse- ja vertaisarviointi asteikolla 0-5

Osa 2

 • ohjatusti tehty harjoitustyö
  • arviointi asteikolla 0-5

Aineistot

Kurssilla analysoidaan mm. seuraavia FSD:n aineistoja:

Ilmoittaudu osaan 1

Unohditko ilmoittautua? Mitä tehdä.

Ilmoittaudu osaan 2

Unohditko ilmoittautua? Mitä tehdä.

Kirjallisuutta

 • Alkula, Tapani & Pöntinen, Seppo & Ylöstalo, Pekka (1994). Sosiaalitutkimuksen kvantitatiiviset menetelmät. WSOY.
 • Boslaugh, Sarah (2005). An Intermediate Guide to SPSS Programming: Using Syntax for Data Management. Sage.
 • Kuusela, Vesa (2000). Tilastografiikan perusteet. Edita.
 • Mustonen, Seppo (1992). Survo, An Integrated Environment for Statistical Computing and Related Areas. Survo Systems.
 • Mustonen, Seppo (1996). Survo ja minä. Survo Systems.
 • Robbins, Naomi B. (2005). Creating More Effective Graphs. Wiley.
 • Valtari, Maarit (2006). SPSS-perusteet, SPSS:n versio 14. Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Tieto- ja viestintätekniikka.
 • Vehkalahti, Kimmo (2008). Kyselytutkimuksen mittarit ja menetelmät. Tammi.
 • Wild, Christopher J. & Seber, George A. F. (2000). Chance Encounters: a First Course in Data Analysis and Inference. Wiley.
 • No labels