Child pages
  • Tilastotieteen proseminaari ja tutkielmaseminaari, syksy 2008 kevät 2009
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tilastotieteen pro- ja tutkielmaseminaari

Luennoitsija

yliop.leht. Pekka Pere

Laajuus

4 tai 1+3 op (aineopinnot) tai 2 op (syventävät opinnot)

Tyyppi

Aine- tai syventäviä opintoja.

Aineopintovaiheessa olevia seminaari palvelee proseminaarina ja syventäviä opintoja suorittavia tutkielmaseminaarina. Tavoitteena on harjoitella (kandidaatin tai pro gradu -) tutkielman tekemisen ja kirjoittamisen taitoa sekä esitelmän pitoa ja tieteellistä keskustelua. Opiskelijoita autetaan myös tutkielman aiheen haussa. Tutkielmat voivat liittyä jonkin kurssin harjoitustyöhön. Suoritustapa on oman esitelmän laatiminen ja pito, toimiminen opponenttina ja aktiivinen osallistuminen seminaariin myös muilla tavoin.

Luentoajat

Koko syyslukukausi 2008 pe 14-16 C323 (Exactum). Alustava ohjelma (jatkotapaamisista sovitaan seminaarissa):

26.9. Ensimmäinen kokoontuminen ja tieteellisen kirjoittamisen opiskelua.
3.10. Tieteellisen kirjoittamisen opiskelua.
10.10.Tieteellisen kirjoittamisen opiskelua.
17.10. Leo Matvejeffin esitelmä.
5.12. Dimitri Matjushinin esitelmä (Antti Mikkelä opponoi).
5.12. Antti Mikkelän esitelmä (Dimitri Matjushin opponoi).
12.12. Jussi Tervolan esitelmä (Petri Tiihonen opponoi).

Koko kevätlukukausi 2009 pe 14-16 C323 (Exactum). Alustava ohjelma (jatkotapaamisista sovitaan seminaarissa):

16.1. Ensimmäinen kokoontuminen ja tieteellisen kirjoittamisen opiskelua.
23.1. Tieteellisen kirjoittamisen opiskelua.
30.1. Tieteellisen kirjoittamisen opiskelua.
8.5. Antti Pelanterin esitelmä (Jussi Tervola opponoi).

Huom! Läsnäolo kolmessa ensimmäisessä kokoontumisessa välttämätön!

Esitelmät jaetaan osallistujille BSCW-työtilan kautta (ohjeet linkissä). Osallistujat saavat s-postitse kutsun työtilaan.

Opetusmateriaalia (tulosta itsellesi!):

Artikkeleita (tulosta itsellesi!):

Huom! Artikkelit tulostuvat yliopiston verkossa olevilta koneilta. Kotikonetta käyttäessäsi kirjaudu Nelliin omalla käyttäjätunnuksellasi, ja sen jälkeen tulosta artikkelit yllä.

Tilastotieteilijöiden työmarkkinoista:

Hyödyllisiä ohjeita ja linkkejä:

Kandidaatintutkielman tarkastamisprosessi valtiotieteellisessä tiedekunnassa kaaviokuvana (Taina Joutsenvirta)

Pro gradu -tutkielman tarkastamisprosessi valtiotieteellisessä tiedekunnassa kaaviokuvana (Taina Joutsenvirta)

Ohjeita kandidaatintutkielmaan liittyen (17.11.2008 päivitetty ja korjattu versio; Pekka Pere)

Harjoitusaineohje (Raija Lehtinen ja Anu Lahtinen)

Muita apuvälineitä matemaattisen tekstin kirjoittamiseen (Pekka Pere)

Laitoksen tutkielmaohjeet

Valtiotieteellisen tiedekunnan kandidaatintutkielman teko-ohjeet

Valtiotieteellisen tiedekunnan pro gradu -tutkielman teko-ohjeet (mm. kansilehden malli )

Valtiotieteellisen tiedekunnan gradutukipalvelut

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan pro gradu -tutkielman teko-ohjeet matemaatikoille ja tilastotieteilijöille

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen Iso suomen kielioppi ilmaisena verkkoversiona

Seminaarilaisille suositellaan Kumpulan tiedekirjaston opastuskursseja (1-2 h) tiedonhankintaan
(eritoten pitkin kevättä pidettäviä lyhyitä Helka- ja Nelli-kursseja).

HUOM! Laitos järjestänee neljä Latex-kurssia IV periodilla. Kannattaa osallistua! Tähän tullee tarkempaa tietoa viikkoon 10 mennessä.

Ilmoittaudu

  • No labels