Child pages
  • Tilastollinen päättely, syksy 2008
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tilastollinen päättely, syksy 2008

Luennoitsija

yliop.leht. Pekka Pere

Laajuus

10 op.

Tyyppi

Aineopintoja.

Esitietovaatimukset

Esitietoina vaaditaan todennäköisyyslaskennan perusteet (esim. Todennäköisyyslaskennan kurssi) ja perusvalmiudet yhden ja useamman muuttujan differentiaali- ja integraalilaskennassa. Tilastotieteen alkeiden (esim. Johdatus tilastolliseen päättelyyn tai Tilastotieteen jatkokurssi) tuntemus on hyödyksi.

Luentoajat ja -paikat syyslukukaudella 2008

II periodi to 14-17, pe 10-12 C323 (Exactum) 30.10.-11.12.
Laskuharjoitukset pe 12-14 (C323) 7.11.-12.12.

Aikataulu

Syyslukukausi 2008:

30.10., 31.10.
7.11.
13.11., 14.11. + LH:t
20.11., 21.11. + LH:t
27.11., 28.11. ei luentoa (sairastumisen takia) + LH:t
4.12., 5.12. + LH:t
11.12 kertausluento, 12.12. question time for foreign students + LH:t
1. välikoe 19.12., CK 112 (huomaa paikka!), klo 10-13.
Uusintakuulustelu yleistentissä 22.1. Huom! Uusintakuulusteluun tulee
(warning) ilmoittautua kuten tavalliseen yleistenttiin
(warning) mainita erikseen, että tulee tenttimään 1. välikoetta (eikä koko opintojaksoa).

Luentoajat ja -paikat kevätlukukaudella 2009

III periodi to 14-17, pe 10-12 C323 (Exactum) 15.1.-20.2.
Laskuharjoitukset pe 12-14 (C124) 16.1.-20.2. Huomaa muuttunut paikka!

Kevätlukukausi 2009:

15.1. (mm. 1. välikokeen tarkistus), 16.1. + LH:t
22.1. peruttu päällekkäisen uusintatentin vuoksi, 23.1. + LH:t
29.1., 30.1. (ei laskuharjoituksia)
5.2., 6.2. + LH:t
12.2., 13.2. + LH:t
19.2., 20.2. kertausluento + LH:t
26.2. (22.1.:n korvaava luento; varalla), 27.2. (varalla)
2. välikoe 5.3., CK112 (huomaa paikka!), klo 14-17.
Uusintakuulustelu yleistentissä 2.4.
Huom! 2. välikokeesta tulee saada vähintään 7 pistettä, jotta kurssista pääsee läpi (riippumatta 1. välikokeen pisteistä).

Laskuharjoitukset

1. harjoitustehtävät, 1. sivu
1. harjoitustehtävät, 2. sivu
2. harjoitustehtävät, 1. sivu
2. harjoitustehtävät, 2. sivu
3. harjoitustehtävät, 1. sivu
3. harjoitustehtävät, 2. sivu
4. harjoitustehtävät, 1. sivu
4. harjoitustehtävät, 2. sivu
5. harjoitustehtävät
6. harjoitustehtävät
7. harjoitustehtävät
8. harjoitustehtävät
9. harjoitustehtävät
10. harjoitustehtävät

Harjoitukset pitää FM Mikko Pakkanen. Mikäli ei pääse laskuharjoituksiin, voi laskemiensa tehtävien kopiot toimittaa FM Pakkasen lokeroon laitoksen 3. kerroksessa tai PDF-muodossa (alle 2 megan tiedostoina) osoitteeseen Mikko.Pakkanen "at" Helsinki.Fi. Lähetetyissä vastauksissa tulee alussa lukea selvästi, montako tehtävää on laskenut. Tehtävät tulee luonnollisesti olla toimitetut ennen laskuharjoitusten alkamista. Tehtävien laskeminen ryhmissä on erittäin sallittua.

Kriteeri lasketulle tehtävälle on, että opiskelija on valmis tulemaan esittämään sen harjoituksissa.

Mikäli on tehnyt kaikista tehtävistä puolet, saa kokeessa lisäpisteitä. Lisäpisteitä saa runsaasti eli siten, että mikäli on tehnyt oleellisesti kaikki tehtävät, nostavat lisäpisteet arvosanan 1:stä 5:seen. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää kuitenkin vähintään puolen kokonaispistemäärän saamista kokeessa.

1. harjoitustehtävien mallivastaukset
2. harjoitustehtävien mallivastaukset
3. harjoitustehtävien mallivastaukset
4. harjoitustehtävien mallivastaukset
5. harjoitustehtävien mallivastaukset
6. harjoitustehtävien mallivastaukset
7. harjoitustehtävien mallivastaukset
8. harjoitustehtävien mallivastaukset
9. harjoitustehtävien mallivastaukset
10. harjoitustehtävien mallivastaukset

Sisältö

Tilastollisen päättelyn kurssi on tilastotieteen aineopintojen pakollinen peruskurssi. Tavoitteena on oppia parametristen tilastollisten mallien ja niihin liittyvän päättelyn perusteet lähinnä ns. uskottavuuspäättelyn näkökulmasta. Sisältöä:

Parametrinen tilastollinen malli
Suurimman uskottavuuden estimointimenetelmä
Informaation käsitteet
Piste-estimoinnin teoriaa: harhattomuus, tehokkuus, tarkentuvuus
Suurimman uskottavuuden estimaattorien asymptotiikka
Aineiston tiivistäminen, tyhjentävyys
Tilastollisten hypoteesien testaaminen
Asymptoottisia testejä
Luottamusvälien ja -joukkojen muodostaminen

Kurssimateriaali

Kurssi perustuu luentomonisteeseen:

P. Nieminen & P. Saikkonen: Tilastollisen päättelyn kurssi (3. laitos), 2006.

Muuta luentomateriaalia:

Summeeraus 1. välikoetta varten.
Summeeraus 2. välikoetta varten.
Konvergenssinopeuksista.
Fisher testaamisesta.
Fisher, Neyman ja tupakointi-keuhkosyöpä -keskustelu, Fisherin artikkeleita keskusteluun ja viimeisin käänne asiassa.

Sopivaa oheis- ja lisälukemistoa ovat mm. seuraavat oppikirjat:

G. Casella & R. L. Berger: Statistical Inference (2nd ed.), Brooks Cole, 2001
A. C. Davison: Statistical Models, Cambridge, 2003
E. J. Dudewicz & S. N. Mishra: Modern Mathematical Statistics, Wiley, 1988
J. G. Kalbfleisch: Probability and Statistical Inference, Vol. 2: Statistical Inference (2nd ed.), Springer, 1985.

Hauskaa kesälukemistoa ovat

D. Salsburg: The Lady Tasting Tea. How Statistics Revolutionized Science in the Twentieth Century, Freeman, 2001 ja
S. M. Stigler: Statistics on the Table. The History of Statistical Concepts and Methods, Harvard, 1999.

Kurssin voi suorittaa laitoksen yleistentissä. Tällöin tulee ilmoittaa, onko lukenut yllä linkitetyn Niemisen ja Saikkosen luentomonisteen vai kirjan G. Casella & R. L. Berger: Statistical Inference (2nd ed.; luvut 6-10). Kirjaa lukiessa voi jättää lukemat tässä luetellut jaksot.

Ilmoittaudu

Unohditko ilmoittautua? Mitä tehdä.

(warning) Ilmoittautumisaika korjattu! Kurssille voi ilmoittautua 2.11. saakka.
(warning) Matti ja Maija Myöhäisten tulee ilmoittautua suoraan Terhi Hautalalle (terhi.hautala "at" helsinki.fi.)

  • No labels