Child pages
  • Våren 2009
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kurser på svenska våren 2009

Grund- och ämnesstudier


Matematik

Grundstudier

Statistik

Grundstudier
Ämnesstudier

Fördjupande studier


Matematik

Algebra och topologi
Analys
Matematisk fysik
Matematisk logik

Tillämpad matematik

Biomatematik
Datorstödd matematik
Försäkrings- och finansmatematik
Stokastik
Tillämpad analys

Ämneslärare i matematik

Statistik

Allmän statistik
Biometri
Samhällsstatistik
Tidserie-analys och ekonometri

Övriga studier


  • No labels