Child pages
 • Laskentaintensiiviset tilastolliset menetelmät, syksy 2006
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Laskentaintensiiviset tilastolliset menetelmät, syksy 2006

Luennoitsija

Petri Koistinen

Laajuus

8 op (harjoitustyön tekemällä 10 op).

Tyyppi

Syventävä opinto.

Esitietovaatimukset

Kurssin seuraamista varten tarvitaan

 • perusvalmiudet yhden ja useamman muuttujan differentiaali- ja integraalilaskennassa sekä vektoreiden ja matriisien käsittelyssä,
 • perustiedot todennäköisyyslaskennasta (esim. todennäköisyyslaskennan kurssi),
 • perustiedot tilastotieteestä (tilastollisen päättelyn kurssi on suotava, mutta ei välttämätön esitieto).

  Luentoajat

  Luennot pidetään tiistaina klo 12-14 ja torstaina klo 12-14 Exactumin salissa B120. Kurssi kestää koko syyslukukauden, eli periodit I ja II. Ensimmäinen luento pidetään tiistaina 5.9.

Laskuharjoitukset pidetään maanantaina klo 12-14 salissa C323 alkaen ma 18.9.

Asema opetuksessa

Tällä kurssilla voidaan korvata kurssi Tilastollinen laskenta, joka esiintyy opinto-oppaassa, mutta jonka nimistä kurssia ei luennoida. Kurssi soveltuu esim. matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tilastotieteen koulutusohjelman valinnaiseksi erikoiskurssiksi joko kandidaatin tai maisterin tutkintoon.

Kurssikuvaus

Kurssilla käsitellään moderneja, laskentaan perustuvia tilastomenetelmiä. Aiheita ovat

 • aineiston visualisointi
 • stokastinen simulointi ja sen soveltaminen tilastolliseen päättelyyn mukaanluettuna MCMC-menetelmät
 • EM-algoritmi, saapasremmi (bootstrap) ja linkkuveitsi (jack-knife)
 • parametriton funktioiden estimointi sekä ristiinvalidointi (cross validation)

Suoritustapa

Kurssi voidaan suorittaa joko kummankin periodin lopussa pidettävällä kurssikokeilla (eli välikokeilla) tai erilliskokeella. Lasketuista laskuharjoitustehtävistä ja ansiokkaasti ratkaistuista harjoitustöistä saa lisäpisteitä kurssikoepisteiden jatkoksi.

 • I kurssikoe pidettiin 19.10. klo 12-14 salissa B120. Koealue oli luentomonisteen luvut 1-5, laskuharjoitukset 1-4 sekä luennoilla käsitellyt luentomonisteen tehtävät (4.13, 5.6, 5.7, 5.9 ja 5.10), joista löytyy malliratkaisut.
 • II kurssikoe pidettiin ti 12.12. klo 12-14 salissa B120. Koealue oli luentomonisteen luvut 6-10 (poisluettuna linkkuveitsimenetelmä [luku 8.4]) sekä laskuharjoitukset 5-10.

Kurssikokeilla suoritettaessa vaatimuksena on saada vähintään yksi piste molemmista kurssikokeista, ja lisäksi kurssikokeiden ja lisäpisteiden summan pitää ylittää tietty minimikynnys (joka on vajaa puolet molempien kurssikokeiden yhteenlasketusta maksimipistemäärästä).

Kurssikokeiden asemasta kurssin voi suorittaa erilliskokeella (eli lopputentillä), jollaisia järjestetään laitoksen yleistenteissä. Yleistenttitilaisuuksiin ilmoittaudutaan WebOodissa.

Kurssimateriaali

Luentomoniste.

Muuta

Luentopäiväkirjasta saat selville, mitä asioita luennoilla on käsitelty ja mitä niillä tullaan lähiaikoina käsittelemään.

 • No labels