Child pages
  • Tapahtumahistoriamallien sovelluksia, kevät 2007
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tapahtumahistoriamallien sovelluksia, kevät 2007

Luennoitsija

FT Kari Auranen

Laajuus

6 op.

Tyyppi

Syventävä opinto.

Esitietovaatimukset

Kurssin esitietoina ovat hyödyksi tilastollisen päättelyn perusteiden tuntemus, stokastisten prosessien sekä elinaika-analyysin kurssit.

Luentoajat

Luennot ti 14-16 ja to 12-14, luokka B120 (Exactum).
Tiistaina 13.3. EI LUENTOA
Ensimmäinen luento torstaina 15.3. klo 12-14.
Kurssi kestää IV periodin. Pääsiäisloma 5.-11.4.
Kurssi suoritetaan kurssikokeella (tiistai 3.5.2007)

Suoritustapa

Kurssi suoritetaan kurssikokeella.

Kurssikuvaus:

Kurssilla tutustutaan tapahtumahistoriamalleihin. Nämä yleistävät elinaikaanalyysissä käytetyt mallit tapauksiin, joissa kiinnostuksen kohteena olevia tapahtumia on enemmän kuin yksi. Mallinnuksen lähtökohtana on kuvata ilmiö (monen muuttujan) pisteprosessina. Kurssin pääpaino on mallien määrittelyssä ja tulkinnassa. Aineistoina käytetään epidemiologian alan esimerkkejä, mm. 'health-illness' -mallia sekä tartuntatautien leviämista kuvaavia malleja. Kurssi pohjautuu soveltuvin osin kirjoihin Statistical Models Based on Counting Processes (Andersen et al., Springer 1997) ja Statistical Analysis of Failure Time Data (Kalbfleisch and Prentice, Wiley) sekä kurssilla jaettavaan artikkeliaineistoon.
Kurssi kuuluu tilastotieteen koulutusohjelman biometrian pääaineen lääketieteellisen tilastotieteen erikoistumislinjan opintoihin. Kurssiin kuuluvat viikottaiset luennot (4 tuntia). Kurssin peruslaajuus on 6 op.

Kurssilla nyt

Luento- ja harjoitusmateriaali

Kurssi seuraa soveltuvin osin kirjoja Andersen, Borgan, Gill, Keiding: Statistical Models Based on Counting Processes, Springer, 1997, ja Kalbfleisch and Prentice: The Statistical Analysis of Failure Time Data, Wiley. Lisäksi kotisivulle ilmestyvät luentotiivistelmät, joista voi seurata kurssin edistymistä.

Luentotiivistelmät ja alustava ohjelma

1. Johdattelua: elinaikamallit laskuriprosessina (15.3.)

2. Esimerkkejä tartuntatautimalleista. (20.3.)
3. [Laskuriprosesseista (27.3.)

4. Laskuriprosessimallien uskottavuusfunktio (27.3.)
5. Uskottavuuslauseke. Harjoitukset 1. (29.3.)

6. Tapahtumahistoriamallien sovittaminen (3.4.)
Torstaina 5.4. ei luentoa: pääsiäistauko

Tiistaina 10.4. ei luentoa: pääsiäistauko
7. Kilpailevien riskien malli (12.4.)

8. Mallien sovitus standardiohjelmilla. Harjoitus 2 (17.4.)
9. Vallitsevuus ja ilmaantuvuus (19.4.)

10. Otanta poikkileikkausasetelmassa (24.4.)
11. Otanta avoimessa kohortissa. Katkaistut jakaumat (26.4.)

12. Kurssikoe (3.5.)

  • No labels