Child pages
  • Johdatus R-ohjelmiston käyttöön, kevät 2007
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Johdatus R-ohjelmiston käyttöön, kevät 2007

Luennoitsija

TkT Petri Koistinen

Laajuus

3+2 op.

Tyyppi

Syventävä opinto.

Esitietovaatimukset

Kurssilla ei ole varsinaisia esitietovaatimuksia. Aikaisempi ohjelmointikokemus helpottaa R:n käyttöä. Tilastotieteen opinnot auttavat ymmärtämään tiettyjä kurssin esimerkkejä.

Luentoajat

Luennot pidetään III periodilla laitoksen mikroluokassa C128 tiistaisin klo 12--14 ja perjantaisin klo 12--14.

Ensimmäinen luento pidetään ti 23.1.

Mikroluokassa on tilaa rajallisesti. Lähetä sen takia viesti luennoijalle osoitteeseen etunimi.sukunimi@helsinki.fi, (jossa etunimi on petri ja sukunimi on koistinen), kun päätät osallistua kurssille. Laita viestin otsikoksi esim R-johdatus ja kerro viestissä oma nimesi sekä se, että aiot osallistua. Nopeimmat mahtuvat varmasti mukaan.

Suoritustapa

Kurssin perusosa (3 op) suoritetaan tekemällä riittävä määrä luennoilla sovittavia laskuharjoitustehtäviä. Suorituksen voi halutessaan laajentaa tekemällä lisäksi 2 op laajuisen harjoitustyön. Kurssi arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Kurssikuvaus

R on ilmaiseksi saatavilla oleva suosittu tilastollinen ohjelmisto, joka on samantapainen kuin kaupallinen Splus-ohjelmisto. Kurssin tavoitteena on antaa perusvalmiudet R-ohjelmiston käyttöön. Näitä valmiuksia voi hyödyntää sellaisilla laitoksen kursseilla, joissa käytetään R:ä opetuksen tukena. Lisäksi R:ä voi hyödyntää oman opiskelun ja tutkimustyön apuna. Kurssin aiheita ovat mm.

  • R:n käyttö laitoksen mikroluokassa.
  • R-ohjelmointikielen perusteet.
  • Aineiston luku ja tallennus.
  • Aineiston visualisointia.
  • Yksinkertaisia tilastollisia analyyseja R:llä.
  • R:n lisäosat eli paketit.

Linkit muille kurssin sivuille

  • No labels