Child pages
  • Otanta-aineistojen analyysi, kevät 2008
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Otanta-aineistojen analyysi, kevät 2008

Luennoitsija

Risto Lehtonen

Laajuus

6/8 op.

Tyyppi

Aineopintoja/Syventäviä opintoja.

Luentoajat

Luennot: Maanantaisin klo 14-18 Exactumin salissa C323 ajalla 17.3-21.4.

Harjoitukset: Tiistaisin klo 14-17 mikroluokassa C128 ajalla 18.3.-22.4.

Suoritustapa

Luentoja, seminaari-istuntoja ja käytännön harjoituksia (yht. 35 t).

Aineopinnot:
Loppukuulustelu (6 op / 3 ov), loppukuulustelu ja (vapaaehtoinen) harjoitustyö (8 op / 4 ov).

Syventävät opinnot:
Loppukuulustelu ja (pakollinen) harjoitustyö (8 op / 4 ov).

Loppukuulustelu ma 28.4. klo 14-18, C323.

Harjoituksissa käytetään tilastollisia ohjelmistoja (SAS) aidoille aineistoille.

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelija otanta-aineistojen tilastolliseen analyysiin erityisesti tilanteissa, joissa aineisto on kerätty jollakin mutkikkaalla otanta-asetelmalla. Tällaisia ovat esimerkiksi ositetut moniasteiset otanta-asetelmat, joihin sisältyy ositus ja ryvästyminen. Mutkikkaita otanta-asetelmia käytetään eri tieteenalojen empiirisessä tutkimuksessa. Hyviä esimerkkejä ovat PISA-tutkimussarja ja Terveys 2000 -tutkimus. Kurssilla käsitellään tilastollisia menetelmiä, joilla otanta-asetelman ominaispiirteitä (ositus, ryvästyminen, painokertoimet) voidaan ottaa huomioon tilastollisen analyysin yhteydessä. Pääpaino on ns. asetelmaperusteisissa (design-based) menetelmissä; lisäksi tarkastellaan suppeasti malliperusteisia menetelmiä (ml. sekamallit). Yhteensopivuus-, homogeenisuus- ja riippumattomuustestien lisäksi käsitellään lineaarisia ja logistisia malleja. Menetelmien soveltamiseen tarkoitettuja tilastollisia ohjelmistoja esitellään (SAS, SPSS, erikoisohjelmistot). Kurssi on luonteeltaan soveltava.

Kurssimateriaali

Oppikirja: Lehtonen R. and Pahkinen E. (2004). Practical Methods for Design and Analysis of Complex Surveys. Second Edition. Chichester: John Wiley & Sons.

Luentomateriaali: Kalvokopiot ja vastaavat (ks. Liitemateriaali), http://kampela.it.helsinki.fi/apumatti/lcms.php?am=12265-12265-1&language=1

Web-materiaali: VLISS-virtual laboratory in survey sampling, http://mathstat.helsinki.fi/VLISS/

Kohderyhmä

Kurssi soveltuu tilastotieteen aine- tai syventäviä opintoja suorittaville opiskelijoille sekä myös yliopistoissa, korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa toimiville jatko-opiskelijoille ja tutkijoille.

Ilmoittaudu

Kurssille ilmoittaudutaan WebOodissa. Valitse sinulle sopiva seuraavista linkeistä:

Aineopintojen valinnainen erkoiskurssi
Syventävien opintojen 1. erikoiskurssi

  • No labels