Linjär algebra och matrisräkning II, hösten 2008

Föreläsare

Hans-Olav Tylli

Omfattning

5 sp.

Typ

Ämnesstudier.

Förhandskunskaper

Linjär algebra och matrisräkning I

Föreläsningstider

Veckorna 44-49, tis 14-16 C122, ons 14-17 B321. Dessutom 2 veckotimmar räkneövningar (se nedan för den svenska gruppen). 

Första föreläsningen tis 28.10.

Avläggning av kursen 

Kursprov (inklusive extrapoäng), eller alternativt ett slutförhör. 

Prov

Kursprov ons 10.12. 13-15 Exactum (sal meddelas senare) 

Provområde: kapitel 3.1 - 6.1 (till s. 124).

Ons 3.12. repetition av gamla uppgifter. Modellsvar fre 5.12 till extra övningsuppgifter
(från finska hemsidan)

Litteratur 

Kursen föreläses parallellt med motsvarande finskspråkig kurs, och den följer kompendiet

Hannu Honkasalo: Lineaarialgebra I (kapitel 3 - 6)

se länken från motsvarande finska hemsida

Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II

Kurserna har samma räkneövningsuppgifter och kursprov.
Övningsuppgifter med modellösningar (på finska) finns på sidan

övningar

Kursens framskridande kan följas från sidan
föreläsningarna hösten 2008

Registreringen i weboodi

Räkneövningar

Grupp

Dag

Tid

Plats

Ledare

1.

ons

10-12

C321

Susanna Liesipohja

Dessutom 8 finskspråkiga grupper.

Obs. Räkneövningarna börjar veckan 44 (ons. 29.10.)

Innehåll

 • inre produkt och rum försedd med en inre produkt
 • punktprodukten i R^n
 • Gram-Schmidts metod
 • ortogonala komplement och projektioner
 • kryssprodukten i R^3
 • minsta kvadratiska summans metod
 • lineära avbildningar
 • bilden och kärnan till en lineär avbildning
 • isomorfismer
 • lineära avbildningar och matriser
 • determinanter och deras beräkning
 • tillämpningar av determinanter
 • egenvärden, egenvektorer och diagonalisering
 • symmetriska lineära avbildningar och matriser
 • principalaxelrepresentationen av kvadratiska former
 • No labels