Child pages
  • Pääsäiekimpuista ja Yang-Mills -teoriasta, kevät 2009
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Pääsäiekimpuista ja Yang-Mills -teoriasta, kevät 2009

Luennoitsija

prof. Jouko Mickelsson

Laajuus

10 op.

Tyyppi

Syventävä opinto. Osa II. Ei edellytä syksyn kurssin (osa I) seuraamista, mutta suositellaan tutustumista syksyn
kurssin lukuihin 1-2. Luennot perustuvat pääasiassa kirjaan Raoul Bott & Loring W. Tu: Differential
Forms in Algebraic Topology; Springer Graduate Texts in Mathematics 82. Lisäksi käsitellään sovellutuksia K-teoriaan, D-braaneihin ja kerppuihin.

Kurssi suoritetaan seminaariesitelmillä sovituista aiheista, joista laaditaan
kirjallinen raportti.

Luentoajat

Viikot 3-9 ja 11-18 (2009) ma 10-12, ti 10-12 B321.

Pääsiäisloma 9.-15.4.

Ilmoittaudu

  • No labels