1. Taloustieteen kandiohjelman perusopinnot


2. Opintokokonaisuuden tunniste (koodi) ECOK-100


3. Opintokokonaisuuden pakollisuus/valinnaisuus

Opintokokonaisuus on pakollinen taloustieteen kandiohjelman opiskelijoille. Muiden koulutusohjelmien opiskelijat eivät voi suorittaa sitä.

4. Opintokokonaisuuden taso

EQF-taso 6, perusopintoja


5. Opintokokonaisuuden suositeltu suoritusajankohta/vaihe

1 ja 2. vuosi


6. Opintokokonaisuuden järjestämisajankohta lukukauden/periodin tarkkuudella

Periodit 1-4


7. Opintokokonaisuuden laajuus opintopisteinä

25 op


8. Opintokokonaisuudesta vastaava opettaja

Juha Tervala


9. Opintokokonaisuuden osaamistavoitteet


Opintokokonaisuus opettaa taloustieteen peruskäsitteitä ja sen keskeisiä tutkimusteemoja ja -tuloksia. Kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa taloustieteen yksinkertaisia perusmalleja. Lisäksi kokonaisuus antaa perusvalmiudet analysoida tilastollisia aineistoja ja muodostaa perustan kandidaatin tutkintoon sisältyville taloustieteen aineopinnoille.


10. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Ei edeltäviä opintoja


11. Opintokokonaisuuden sisältö


Taloustieteen opintoja (5 op)

 • (ECOK-110) TA1 Taloustieteen perusteet taloustieteen kandiohjelman opiskelijoille (5 op)

Tilastotieteen opintoja (20 op)

 • (MAT12001) Tilastotiede ja R-ohjelmisto tutuksi I (5 op)
 • (MAT12002) Tilastotiede ja R-ohjelmisto tutuksi II (5 op)
 • (MAT12003) Todennäköisyyslaskenta I (5 op)
 • (MAT12004) Tilastollinen päättely I (5 op)


13. Opintokokonaisuuden arvosanan muodostuminen

Opintokokonaisuudesta saa arvosanan, joka on opintojaksojen keskiarvo.


14. Opetuskieli


Suomi


1. Taloustieteen kandiohjelman aineopinnot


2. Opintokokonaisuuden tunniste (koodi) ECOK-200


3. Opintokokonaisuuden pakollisuus/valinnaisuus

Opintokokonaisuus on pakollinen taloustieteen kandiohjelman opiskelijoille. Muiden koulutusohjelmien opiskelijat eivät voi suorittaa sitä.

4. Opintokokonaisuuden taso

EQF-taso 6, perusopintoja


5. Opintokokonaisuuden suositeltu suoritusajankohta/vaihe

1-3. vuosi


6. Opintokokonaisuuden järjestämisajankohta lukukauden/periodin tarkkuudella

Periodit 1-4


7. Opintokokonaisuuden laajuus opintopisteinä

50 op


8. Opintokokonaisuudesta vastaava opettaja

Juha Tervala


9. Opintokokonaisuuden osaamistavoitteet


Opintokokonaisuus antaa perustiedot talouden toiminnasta mikro- ja makrotasolla sekä valmiudet seurata talouden kehitystä ja analysoida talouspolitiikkaa ja talouden haasteita. Tutkinnon suorittanut ymmärtää taloustiedettä, talouden käyttäytymistä ja kykenee tilastomenetelmien avulla analysoimaan taloudelliseen käyttäytymiseen liittyviä säännönmukaisuuksia.


10. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

TA1 Taloustieteen perusteet


11. Opintokokonaisuuden sisältö


 • (ECOK-210) TA3a Mikrotaloustiede I (5 op)
 • (ECOK-211) TA3b Mikrotaloustiede II (5 op)
 • (ECOK-212) TA3c Peliteoria (5 op)
 • (ECOK-213) TA4a Makrotaloustiede I (5 op)
 • (ECOK-214) TA4b Makrotaloustiede II (5 op)
 • (ECOK-215) TA4c Talouskasvu (5 op)
 • (ECOK-216) TA7a Ekonometria I (5 op)
 • (ECOK-217) TA7b Ekonometria II (5 op)
 • (ECOK-280) TA8 Taloustieteen kandidaattiseminaari (4 op)
 • (ECOK-290) TA9 Kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte (6 op)


13. Opintokokonaisuuden arvosanan muodostuminen

Opintokokonaisuudesta saa arvosanan, joka on opintojaksojen keskiarvo.


14. Opetuskieli


Suomi

1. Työelämä ja asiantuntijuus


(Huom! Kokonaisuus poistettu rakenteesta 1.8.2020 lukien, työelämäopinnot 5+5 op säilyvät pakollisina, mutta sijoittuvat tutkintorakenteessa muiden opintojen alle)


2. Opintokokonaisuuden tunniste (koodi) ECOK-600


3. Opintokokonaisuuden pakollisuus/valinnaisuus

Opintokokonaisuus on pakollinen taloustieteen kandiohjelman opiskelijoille. Muiden koulutusohjelmien opiskelijat eivät voi suorittaa sitä.

4. Opintokokonaisuuden taso

EQF-taso 6, perusopintoja


5. Opintokokonaisuuden suositeltu suoritusajankohta/vaihe

1-3. vuosi


6. Opintokokonaisuuden järjestämisajankohta lukukauden/periodin tarkkuudella

Periodit 1-4


7. Opintokokonaisuuden laajuus opintopisteinä

10 op


8. Opintokokonaisuudesta vastaava opettaja

Marja-Liisa Halko (hyväksytään opiskelijaneuvonnassa)


9. Opintokokonaisuuden osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuteen kuuluu opintoja, jotka lisäävät opiskelun työelämärelevanssia ja parantavat tutkinnon suorittaneiden sijoittumista työelämään. Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on perustaidot opintojensa suunnittelemiseen työelämän näkökulmasta, asiantuntijuutensa kehittämiseen ja työuraansa koskevien valintojen tekemiseen. Opintokokonaisuus antaa myös tietoa ekonomistien työmarkkinoista ja osaamisvaatimuksista sekä parantaa työnhakuun liittyviä taitoja ja tutustuttaa opiskelija työelämään.


10. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Ei edeltäviä opintoja


11. Opintokokonaisuuden sisältö

Pakollinen

 • ECOK-610 TA2 Asiantuntijataidot, 5 op             

Vaihtoehtoinen, valitaan yksi seuraavista tiedekunnan yhteisistä tai oman ohjelman opintojaksoista, 5 op.

 • ECOK-611 TA6 Työkokemus, 5 op
 • VALT-601K Työelämäprojekti, 5 op
 • VALT-603K Järjestö- ja vapaaehtoistoiminta, 5 op

13. Opintokokonaisuuden arvosanan muodostuminen

Opintokokonaisuudesta saa arvosanan, joka on opintojaksojen keskiarvo.


14. Opetuskieli


Suomi

1. Taloustieteen opintokokonaisuus


2. Opintokokonaisuuden tunniste (koodi) ECOK-300


3. Opintokokonaisuuden pakollisuus/valinnaisuus

Opintokokonaisuus on vapaaehtoinen ja suunnattu muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Opintokokonaisuus on pakollinen opiskelijoille, jotka suorittavat yhteiskuntaoppi toisena opetettavana aineena opintoja.

4. Opintokokonaisuuden taso

EQF-taso 6, aineopintoja


5. Opintokokonaisuuden suositeltu suoritusajankohta/vaihe

1.-3. vuosi


6. Opintokokonaisuuden järjestämisajankohta lukukauden/periodin tarkkuudella

Periodit 1-4. Kokonaisuudessa vuosittain vaihtuvaa opetusta


7. Opintokokonaisuuden laajuus opintopisteinä

15 op, 25 op, 35 op tai niiden monikerta


8. Opintokokonaisuudesta vastaava opettaja

Marja-Liisa Halko


9. Opintokokonaisuuden osaamistavoitteet


Taloustieteen opintokokonaisuuden tavoitteena on antaa muiden aineiden opiskelijoille tiedot talouden toiminnasta mikro- ja makrotasolla, jotta he kykenevät seuraamaan talouden kehitystä ja taloudellista keskustelua sekä soveltamaan taloustieteen perusteorioita käytännössä. Taloustieteen opintokokonaisuus antaa perusvalmiudet tarkastella taloudellisia ilmiöitä, ja siihen voi ottaa mikro- tai makrotaloustieteen opintojaksoja ja taloustieteen erikoisaloja kiinnostuksen mukaan.


10. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Ei edeltäviä opintoja


11. Opintokokonaisuuden sisältö


Taloustieteen opintokokonaisuus aloitetaan pakollisella TA1-opintojaksolla (huom. opiskelijoiden, jotka ovat suorittaneet taloustieteen perusteiden tai mikrotaloustieteen perusteiden kurssin toisessa tiedekunnassa ei tarvitse suorittaa TA1-opintojaksoa). Opintokokonaisuus muodostuu TA5-opintojaksoista. Kokonaisuudessa on osittain vuosittain vaihtuvaa opetusta. Muut opintokokonaisuuteen kuuluvat opinnot voi valita vapaasti muista taloustieteen kandiohjelman opintojaksoista:

Pakollinen:

 • (ECOK-110) TA1 Taloustieteen perusteet 

Seuraavia jaksoja vapaasti sopiva määrä:                                                               

 • (ECOK-210) TA3a Mikrotaloustiede I
 • (ECOK-211) TA3b Mikrotaloustiede II
 • (ECOK-212) TA3c Peliteoria
 • (ECOK-213) TA4a Makrotaloustiede I
 • (ECOK-214) TA4b Makrotaloustiede II
 • (ECOK-215) TA4c Talouskasvu
 • (ECOK-216) TA7a Ekonometria I
 • (ECOK-217) TA7b Ekonometria II
 • ECOK-250 TA5 Suomen talouselämän ja maailmantalouden esittely
 • ECOK-250 TA5 Suomen talouselämän ja maailmantalouden esittely                           
 • ECOK-252 TA5 Käyttäytymistaloustiede          
 • ECOK-254 TA5 Raha ja rahapolitiikka           
 • ECOK-255 TA5 Ajankohtaisia kysymyksiä makrotaloudessa            
 • ECOK-269 TA5 Väestötaloustiede        
 • ECOK-273 TA5 Talouspolitiikka Suomessa ja euroalueella                      
 • ECOK-259 TA5 International trade  
 • ECOK-260 TA5 Economics of the EU 
 • ECOK-261 TA5 International macroeconomics
 • ECOK-262 TA5 Julkinen talous             
 • ECOK-263 TA5 Topics in political economy            
 • ECOK-264 TA5 Työn taloustiede             
 • ECOK-265 TA5 Rahoitusmarkkinat
 • ECOK-270 TA5 Rahoituksen perusteet
 • ECOK-271 TA5 Monikansallinen rahoitus
 • ECOK-272 TA5 Investment management
 • ECOK-266 TA5 Talouspolitiikan modernit klassikot (poistunut opetussuunnitelmasta 1.8.2021 alkaen)               
 • ECOK-275 TA5 Muualla suoritettu taloustieteen erikoiskurssi 1
 • ECOK-276 TA5 Muualla suoritettu taloustieteen erikoiskurssi 2
 • ECOK-277 TA5 Empiirisen tutkimuksen menetelmät (opetussuunnitelmassa 1.8.2021 alkaen)
 • ECOK-278 TA5 Microfinance and Development (opetussuunnitelmassa 1.8.2021 alkaen)
 • ECOK-279 TA5 Terveystaloustiede (opetussuunnitelmassa 1.8.2021 alkaen)

13. Opintokokonaisuuden arvosanan muodostuminen

Opintokokonaisuudesta saa arvosanan, joka on opintojaksojen keskiarvo.


14. Opetuskieli


Suomi tai englanti

1. Taloustieteen erikoiskursseja

2. Opintokokonaisuuden tunniste (koodi) ECOK-500

3. Opintokokonaisuuden pakollisuus/valinnaisuus

Opintokokonaisuus on vapaaehtoinen ja sen voivat suorittaa vain taloustieteen kandiohjelman opiskelijat.

4. Opintokokonaisuuden taso

EQF-taso 6, aineopintoja

5. Opintokokonaisuuden suositeltu suoritusajankohta/vaihe

1-3. vuosi

6. Opintokokonaisuuden järjestämisajankohta lukukauden/periodin tarkkuudella

Periodit 1-4. Kokonaisuudessa vuosittain vaihtuvaa opetusta

7. Opintokokonaisuuden laajuus opintopisteinä

15 op tai enemmän

8. Opintokokonaisuudesta vastaava opettaja

Juha Tervala

9. Opintokokonaisuuden osaamistavoitteet

Taloustieteen erikoiskursseja -opintokokonaisuus perehdyttää taloustieteen erikoisaloihin ja opettaa soveltamaan runko-opintojaksoilla opittua talousteoriaa valittuihin taloustieteen erityiskysymyksiin. Opintokokonaisuuden suorittaneet opiskelijat tuntevat valittujen taloustieteen erikoisalojen keskeiset tutkimusaiheet, kysymyksenasettelut ja tutkimustulokset. Lisäksi opintokokonaisuus auttaa erikoisaloihin liittyvän kandidaatintutkielman kirjoittamissa.

10. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Ei edeltäviä opintoja

11. Opintokokonaisuuden sisältö

Opintokokonaisuus muodostuu TA5-opintojaksoista. Kokonaisuudessa on osittain vuosittain vaihtuvaa opetusta.

 • ECOK-250 TA5 Suomen talouselämän ja maailmantalouden esittely                           
 • ECOK-252 TA5 Käyttäytymistaloustiede          
 • ECOK-254 TA5 Raha ja rahapolitiikka           
 • ECOK-255 TA5 Ajankohtaisia kysymyksiä makrotaloudessa            
 • ECOK-269 TA5 Väestötaloustiede        
 • ECOK-273 TA5 Talouspolitiikka Suomessa ja euroalueella                      
 • ECOK-259 TA5 International trade  
 • ECOK-260 TA5 Economics of the EU 
 • ECOK-261 TA5 International macroeconomics
 • ECOK-262 TA5 Julkinen talous             
 • ECOK-263 TA5 Topics in political economy            
 • ECOK-264 TA5 Työn taloustiede             
 • ECOK-265 TA5 Rahoitusmarkkinat
 • ECOK-270 TA5 Rahoituksen perusteet
 • ECOK-271 TA5 Monikansallinen rahoitus
 • ECOK-272 TA5 Investment management
 • ECOK-266 TA5 Talouspolitiikan modernit klassikot (poistunut opetussuunnitelmasta 1.8.2021 alkaen)               
 • ECOK-275 TA5 Muualla suoritettu taloustieteen erikoiskurssi 1

 • ECOK-276 TA5 Muualla suoritettu taloustieteen erikoiskurssi 2

 • ECOK-277 TA5 Empiirisen tutkimuksen menetelmät (opetussuunnitelmassa 1.8.2021 alkaen)
 • ECOK-278 TA5 Microfinance and Development (opetussuunnitelmassa 1.8.2021 alkaen)
 • ECOK-279 TA5 Terveystaloustiede (opetussuunnitelmassa 1.8.2021 alkaen)     

13. Opintokokonaisuuden arvosanan muodostuminen

Opintokokonaisuudesta saa arvosanan, joka on opintojaksojen keskiarvo.

14. Opetuskieli

Suomi tai englanti

1. Taloustieteen aineopinnot muille koulutusohjelmille

2. Opintokokonaisuuden tunniste (koodi) ECOK-M200

3. Opintokokonaisuuden pakollisuus/valinnaisuus

Opintokokonaisuus on vapaaehtoinen ja sen voivat suorittaa vain matemaattisten tieteiden kandiohjelman tilastotieteen opintosuunnan opiskelijat

4. Opintokokonaisuuden taso

EQF-taso 6, aineopintoja

5. Opintokokonaisuuden suositeltu suoritusajankohta/vaihe

1-3. vuosi

6. Opintokokonaisuuden järjestämisajankohta lukukauden/periodin tarkkuudella

Periodit 1-4

7. Opintokokonaisuuden laajuus opintopisteinä

35 op

8. Opintokokonaisuudesta vastaava opettaja


9. Opintokokonaisuuden osaamistavoitteet

10. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

11. Opintokokonaisuuden sisältö

Opintokokonaisuus muodostuu seuraavista opintojaksoista:

 • (ECOK-210) TA3a Mikrotaloustiede I (5 op)
 • (ECOK-211) TA3b Mikrotaloustiede II (5 op)
 • (ECOK-212) TA3c Peliteoria (5 op)
 • (ECOK-213) TA4a Makrotaloustiede I (5 op)
 • (ECOK-214) TA4b Makrotaloustiede II (5 op)
 • (ECOK-215) TA4c Talouskasvu (5 op)
 • (ECOK-217) TA7b Ekonometria II (5 op)

13. Opintokokonaisuuden arvosanan muodostuminen

Opintokokonaisuudesta saa arvosanan, joka on opintojaksojen keskiarvo.

14. Opetuskieli

Suomi

1. Ulkomaisessa korkeakoulussa suoritetut opinnot –opintokokonaisuus 

2. Opintokokonaisuuden tunniste (koodi) VALT-715

3. Opintokokonaisuuden pakollisuus/valinnaisuus

Opintokokonaisuus on valinnainen.

4. Opintokokonaisuuden taso

5. Opintokokonaisuuden suositeltu suoritusajankohta/vaihe

6. Opintokokonaisuuden järjestämisajankohta lukukauden/periodin tarkkuudella

7. Opintokokonaisuuden laajuus opintopisteinä

15-35 op, kuitenkin enintään sen verran kuin koulutusohjelman valinnaisiin opintoihin opetussuunnitelman mukaan mahtuu.

8. Opintokokonaisuudesta vastaava opettaja

Vastuutaho: Liikkuvuuspalvelut  

9. Opintokokonaisuuden osaamistavoitteet

Opiskelija  

 • osaa toimia ja kommunikoida luontevasti vieraalla kielellä erilaisissa kulttuuriympäristöissä 
 • osaa laittaa oman tieteenalansa ja kotimaan perinteet kansainväliseen yhteyteen ja erilaisiin konteksteihin 
 • ymmärtää ja löytää erilaisia ratkaisumalleja eteen tuleviin ongelmiin 
 • osaa toimia tehokkaasti ja joustavasti uudessa ympäristössä. 

10. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

11. Opintokokonaisuuden sisältö

Opintokokonaisuus on laajuudeltaan 15 - 35 opintopistettä, kuitenkin enintään sen verran kuin koulutusohjelman valinnaisiin opintoihin opetussuunnitelman mukaan mahtuu. Opintokokonaisuus koostuu opintojaksoista, jotka opiskelija suorittaa hyväksytysti kansainvälisen vaihtojakson aikana Helsingin yliopiston yhteistyöyliopistossa.   

Suorituskieli: Useita vaihtoehtoja, samat periaatteet kuin HY:n opinnoissa 

13. Opintokokonaisuuden arvosanan muodostuminen

Kokonaisuudesta annetaan arvosana asteikolla hyväksytty - hylätty

14. Opetuskieli


 • No labels