Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 63 Next »

Tämä on uuden Think Open -blogin (https://blogs.helsinki.fi/thinkopen/) työskentelysivusto, ja tänne kerätään blogin juttuaiheita. Blogin pääteemoja ovat digitaaliset tutkimuspalvelut ja avoin tiede. Blogin tavoitteena on välittää tietoa näihin laajoihin teemoihin liittyvistä aiheista sekä Helsingin yliopiston digitalisaatio-ohjelmaan liittyvistä hankkeista. Blogi on myös keskustelufoorumi tutkimuspalveluiden kehittämiseen ja avoimen tieteen toteuttamiseen liittyville näkemyksille.

Blogi on organisaatiorajat ylittävä hanke, jonka taustaryhmään kuuluu toimijoita Helsingin yliopiston kirjastosta, Tietotekniikkakeskuksesta, Tutkimuspalveluista ja Kansalliskirjastosta. Blogi on avoin kaikille yliopistolaisille.

Blogin pääkohderyhmä on Helsingin yliopiston tutkijat, mikä on hyvä huomioida juttuideoita suunniteltaessa. Toinen tärkeä kohderyhmä ovat digitaalisten tutkimuspalveluiden ja avoimen tieteen parissa Helsingin yliopistossa työskentelevät henkilöt, joille blogi tarjoaa vertailukehittämisen ja verkostoitumisen kanavan.

Alla olevaan taulukkoon voi kirjata ehdotuksia blogiaiheista. Juttuideoita otetaan mieluusti vastaan, vaikka kirjoittaja – tai muut aiheeseen liittyvät yksityiskohdat – eivät olisikaan tiedossa. Juttuehdotuksia voi lähettää myös sähköpostitse blogia koordinoivalle Juuso Ala-Kyynylle (juuso.ala-kyyny@helsinki.fi).


AiheKirjoittajaAikatauluehdotusMuut tiedot

Aiheen ehdottaja

+ yhteystiedot

Digitalisaatio-ohjelman hankkeiden esittely (tutkijanäkökulmasta)
2019Digitalisaatio-ohjelmassa on paljon tutkimuksen digitalisaatioon liittyviä hankkeita, jotka ovat relevantteja tutkijan kannalta. Lisätietoa: https://flamma.helsinki.fi/portal/home/fh?_nfpb=true&_pageLabel=view&contentId=HY372795&placeId=HYMIGR_A4_101Juuso Ala-Kyyny (juuso.ala-kyyny@helsinki.fi)
Ancient Near Eastern Empires -huippuyksikön esittelyjuttuMarkku Roinila + mahd. muita henkilöitä2019Vuonna 2018 aloittanut ANEE-huippuyksikkö tähtää kunnianhimoiseen OA-politiikkaan (mukaanlukien datan nopean avaaminen, rinnakkaisjulkaiseminen ym.). Sen OA-politiikan esittely toimisi mallina muille yksiköille.Markku Roinila (markku.roinila@helsinki.fi)
Laskentaa Helsingin yliopistossaIT for Science / Tike2019Teema tarkentuu ja ajankohta selviää kevään mittaan kunhan nk. multiklusterin suunnitelmat täsmentyvät.ville.tenhunen@helsinki.fi

Datapalveluiden uudet tuulet:

Ville Tenhunen2019Kunhan selviää miten jatkuu vai jatkuuko Mildredin osaprojektit.ville.tenhunen@helsinki.fi

Datasupport.helsinki.fi – design process and choices → Minne datapalvelut kootaan ja millä tavalla?

Aija Kaitera????

datasupport.helsinki.fi service channel has just been published. this post gives some background on the creation process and design choices.

Avoimen julkaisemisen palvelujen toteutumisestaAija Kaitera2019

Kirjastossa on käynnissä (vuonna 2018) lean-projekti avoimen julkaisemisen palveluista. Tässä on tullut esille mielenkiintoista statistiikkaa → Päivitettynä ehkä rinnakkaistallennusta käsittelevään kirjoitussarjaan vuonna 2019?

Dialogijuttusarja
jatkuu vuonna 2019...Dialogisarjassa tutkija ja hallinnon/palveluiden/ym. edustaja käyvät keskustelua valitsemistaan teemoista ja kysymyksistä, jotka liittyvät blogin teemoihinjuuso.ala-kyyny@helsinki.fi
DatatarinatJuuso AK
Vrt. https://www.dataone.org/data-stories; HY:stä varmaan löytyy useampikin datatarina – tosin tämä voi mennä Avoin tiede -saitin puolellejuuso.ala-kyyny@helsinki.fi
Avoimen tieteen katsausJuuso AK ym.kesäkuu 2019Avoimessa tieteessä tapahtuu monella rintamalla asioita, joista olisi hyvä – mutta ehkä hankala – pysyä kärryillä. Säännöllisin väliajoin voisi tehdä katsauksen esim menneeseen kuukauteen/kvartaaliin/puolivuotiskauteen, ja kertoa tutkijantyön kannalta tärkeitä ja kiinnostavia asioita.Juuso Ala-Kyyny
Fairdata-PAS/T-PASMarkku Roinila, MEK, Siiri Fuchskevät 2019 → 2020Esitellään Fairdata-PAS/T-PAS-palvelu ja sen reunaehdotMarkku.Roinila@helsinki.fi
GDPR ja tutkimuksen tukiTBA2019?GDPR tuli, minkälaista tukea, ohjeistusta ja palveluita on tarjolla tutkijalle? Mm. sensitiivisen datan DMP-ohjeet, HY-tietosuojaohje tutkijoille, sensitiivisen datan tallennuspalvelu...Juuso Ala-Kyyny
Helsinki University Press: ensimmäiset julkaisut

Juuso

syksy 2019

Ekat HUP-kirjat tulevat syksyllä 2019.

Juuso Ala-Kyyny

Mansalan paperin myöhemmät vaiheet ja Ranskan ja Hollannin OA-politiikka (JAK & Markku Roinila)

Markku Roinila & JAKsyksy 2019OA-viikko 2019Juuso Ala-Kyyny
Rinnakkaistallennusmahdollisuudet – Sherpa/Romeon tilastojen tutkailuaMika Holopainenkevät 2019

Kustantajat tarjoavat vaihtelevasti ja eri ehdoin tutkijoille rinnakkaistallennusmahdollisuuksia; tähän juttuun lisäksi (ehkä): OA-lehtien JUFO-luokitus + tiedelehtien toimitusneuvostojen OA-liikkeet → Tämä tullee osaksi rinnakkaistallennukseen liittyvää juttusarjaa vuonna 2019


Mika Holopainen
Matti Myllykosken näkökulmakirjoitus OA:sta + kirjoituksen kommentitMatti Myllykoskikevät 2019Myllykoski kirjoittaa OA:sta valitsemastaan näkökulmasta, ja kirjoitukseen pyydetään kommentit 2-3 henkilöltä – kirjoitus ja kommentit julkaistaan samassa yhteydessä

Matti Myllykoski & Juuso Ala-Kyyny  (kommentit)

Dataoppaan hyödyntäminen opetuksessaJAK, Tuija Korhonen ?kevät 2019Anu Lahtinen on hyödyntänyt viime vuonna julkaistua Datanhallinnan perusopasta osana opetusta.

Juuso Ala-Kyyny , Tuija Korhonen

Avoin tiede ja TUTTOn palvelutTUTTO2019

Juttusarja, jossa tarkasteltaisiin, mitä avoin tiede on ja mitä se tarkoittaa TUTTOn eri palveluiden näkökulmasta:

  • Tutkimushallinnon palvelut (TUHA)
  • Tutkimusrahoituksen palvelut (TRP)
  • Projektikoordinaatio (PROCO)
  • Strategiset hankkeet (STRAPO)
  • Hyödyntämisvalmiudet ja yritysyhteistyö (IMPACT)
  • Lakipalvelut (LAKI)
  • Tohtorikoulutuksen koordinaatio (TRIKOO)
  • Laboratoriopalvelut (LABRA)
5 yleistä harhakäsitystä avoimesta tieteestäMarkku Roinilakesä 2019Otsikko kertoo kaiken, ainakin 1) OA on maksullista 2) OA on tekijänoikeudesta luopumista ...Markku Roinila

 

  • No labels