Child pages
  • Miten omat asteikot toimivat?
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Voit halutessasi lisätä Moodleen kurssialuekohtaisia arvosteluasteikkoja. Asteikko voi olla nominaaliasteikollinen (esim. hylätty, hyväksytty), mutta käytännössä asteikko toimii suhdeasteikon (esim. 0,1) kaltaisesti. Jos esimerkiksi luot viisiportaisen asteikon ("hylätty, välttävä, tyydyttävä, hyvä, erinomainen"), arvosanoissa näkyy vain sanallinen arvio, mutta arvosanoja summatessa keskilukuna käytetään keskiarvoa moodin tai mediaanin sijaan. Eli jos arvostelet opiskelijan neljä keskusteluviestiä arvosanoilla välttävä, välttävä, hyvä, ja erinomainen, kokonaisarvosanaksi tulee tyydyttävä, koska Moodle tulkitsee skaalan olevan yhdestä viiteen, jolloin keskiarvoksi tulisi 3,25. Edellä mainitussa esimerkissä toiminta on loogista, mutta jos skaala onkin nominaaliasteikollinen, esimerkiksi "nenäkäs", "oppinut", "ironinen", "rakentava" ja "turha", niin kahdesta oppineesta, yhdestä rakentavasta, ja yhdestä turhasta kommentista tulisi loppuarvosanaksi ironinen, vaikka yksikään arvosteluista ei kuulunut tuohon luokkaan!

Tee oma asteikko näin:

  • Kurssialueelta Asetukset-lohkosta kohta Arvioinnit -> välilehti Asteikot -> sivun alareunasta painike Lisää uusi asteikko
  • Nimi-kentässä määrität, millä nimellä asteikko löytyy aktiviteettien asetuksista
  • Asteikko-kenttään kirjoitat haluamasi arvosanat
    • pilkuilla erotettuina (huomaa siis, ettet voi käyttää pilkkua arvosanan nimessä!) ja
    • järjestyksessä heikoimmasta parhaaseen
  • Jos käytät omaa asteikkoa, joka on nominaali- tai ordinaaliasteikollinen, arvosanaa ei ehkä kannata näyttää Arvosanat-näkymässä, jos arvosana koostuu useista osa-arvioinneista kuten useita keskusteluviestejä arvioidessa.

Muista lopuksi ottaa asteikko käyttöön tarvittavissa aktiviteeteissa. Kyseinen asetus löytyy asetusryhmästä Arviointi nimellä Arviointi (pudotusvalikko).