Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Vastaavuustaulukot Teoreettisten ja laskennallisten menetelmien maisteriohjelmaan siirtyville, ennen 1.8.2017 opintonsa aloittaneille opiskelijoille sekä opetusohjelmaan 2020-2023 siirtyville opiskelijoille:
Equivalence tables for students who have started their studies before 1.8.2017 and have transferred to the Master's Programme in Theoretical and Computational Methods, and for students who have started their studies in the TCM according to curriculum 2017-2020 and will transfer to curriculum 2020-2023: