HUOM! Opintojen ajoitusmallit on siirretty fysikaalisten tieteiden kandiohjelman wikisivulle osoitteeseen https://wiki.helsinki.fi/x/nwLrGg. Tällä sivulla olevaa mallia ei ole päivitetty 26.10.2022 jälkeen.

HUOM! Opetussuunnitelmakauden 2017-2020 rakenteen löydät täältä

HUOM! Tutkintorakenne päivitetty 3.2.2022. Jos haluat kommentoida suunnitelmia, otathan yhteyttä koulutussuunnittelija Hanna-Mari Peuralaan (hanna-mari.peurala@helsinki.fi)!


Linkit:


Ohjelman tutkintorakenne, OPS 2020-2023 (päivitetty 3.2.2022):
Fysikaalisten tieteiden kandiohjelman opetussuunnitelma 2020-2023:


Koulutusohjelman tutkintorakenne

Opintokokonaisuudet

Opintojaksot

Tunniste

(oodi)

Laajuus op

(oodi)

Ryhmittely

Kokonaisuus/väliotsikko/valintaryhmä

(Sisu)

Sisältyvyyden laji:

Pakollinen/vaihtoehtoinen/valinnainen

(oodi)

Valintasääntö

suorita kaikki / suorita tietty op-määrä, /suorita tietty kpl-määrä

(Sisu)

Vastaavat opintojaksot

Tunniste (oodi)

FYSIKAALISTEN TIETEIDEN KANDIOHJELMA


180 op

Tutkinto
Suorita 180 op 

Koulutusohjelman yhteiset opinnot

FYS4000

25 op

Opintokokonaisuus

PakollinenSuorita kokonaisuuden kaikki pakolliset kurssit. Kokonaisuuteen rekisteröidään myös tutkintoon kuuluvat vapaasti valittavat opinnot.

Työelämä ja asiantuntijuus


10 op

Väliotsikko

PakollinenPakollinen

5 opFysikaalisiin tieteisiin perehtyminen
FYS40013 opOpintojaksoPakollinen
53001  
Työelämätaidot I - Ongelmanratkaisu ryhmässä
FYS40021 opOpintojaksoPakollinenSuoritetaan kurssin FYS1005 Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt yhteydessä. 
Työelämätaidot II - Akateeminen kirjoittaminen
FYS40031 opOpintojaksoVaihtoehtoinenSuoritetaan kurssin FYS2002 Termodynaamiset potentiaalit yhteydessä.  Tämä on ensisijainen tapa suorittaa opintojakso. Tähtitieteen opintosuunnan opiskelijat voivat suorittaa opintojakson vaihtoehtoisesti kurssilla FYS4011 Kerro tähtitieteestä (Työelämätaidot II).
Kerro tähtieteestä (Työelämätaidot II)
FYS40111 opOpintojaksoVaihtoehtoinenVaihtoehtoinen tapa suorittaa Työelämätaidot II tähtitieteen opintosuunnan opiskelijoille. Ensisijaisesti opintojakso suoritetaan kurssin FYS2002 Termodynaamisen potentiaalit yhteydessä.53927
Vaihtoehtoinen

5 op

Suorita 5 op työelämäopintoihini sopivia kursseja. Soveltuvat kurssit määritellään erikseen.
Fyysikkona työelämässä
FYS40075 opOpintojaksoVaihtoehtoinenSiirretään vaihtoehtoiseksi opintojaksoksi työelämäportfolion alle (FYS24008). Muutos tulee voimaan 1.8.202253420
Harjoittelu (LuK-tutkinto)
FYS40085 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Työelämäportfolio
FYS40095 opOpintojaksoVaihtoehtoinenPortfolioon voidaan sisällyttää esimerkiksi seuraavia suorituksia: tuutorointi 2 op, järjestötoiminta, varusmiespalveluksen johtajakoulutus
 
Urasuunnittelu
FYS40232 opOpintojaksoVaihtoehtoinenVoidaan sisällyttää portfolioon FYS4009.
Ilmastonmuutos.nyt tutustumiskurssi
FYS40272 opOpintojaksoVaihtoehtoinenVoidaan sisällyttää portfolioon FYS4009.
Tutustumiskurssi, materiaalifysiikka
FYS40282 opOpintojaksoVaihtoehtoinenVoidaan sisällyttää portfolioon FYS4009. Uusi kurssi.

Fyysikkona työelämässä
FYS40075 opOpintojaksoVaihtoehtoinenVoidaan sisällyttää portfolioon FYS4009.

TVT-opinnot ja opiskelutaidot 


5 opPakollinen


Opiskelutaidot I
FYS40041 opOpintojaksoPakollinen  
Opiskelutaidot II
FYS40051 opOpintojaksoPakollinen
 
Opiskelijan digitaidot
DIGI3 opOpintojaksoPakollinen

Opiskelijan digitaidot: orientaatio
DIGI-A2 opOpintojakson osaPakollinen
 
LateX-kurssi
MAT200041 opOpintojakson osaPakollinen

Viestintä ja kieliosaaminen


10 op

Väliotsikko  

Pakollinen

Äidinkieli


3 op

Väliotsikko

Pakollinen

Suorita äidinkielen opinnot suomeksi tai ruotsiksi. Suorituskieli riippuu koulusivistyskielestä.   


Äidinkieli (tutkielmaseminaari)
FYS40063 op

Opintojakso

Pakollinen


530168, 535123, 53669

Toinen kotimainen kieli


3 op

Väliotsikko

Pakollinen

Suorita toisen kotimaisen kielen opinnot 3 op suomeksi tai ruotsiksi. Kieli valitaan koulusivistyskielen mukaan.


Vaihtoehtoinen


Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito, ruotsi
Kielikeskus3 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Avancerad svenska, Universum nu (CEFR B2)
9924833 opOpintojaksoVaihtoehtoinenVaihtoehtoinen tapa suorittaa toisen kotimaisen kielen opinnot ruotsiksi. Suoritetaan kurssin FYS4013 Universum nu yhteydessä.
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito, suomi
Kielikeskus3 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Vieras kieli


4 op

Väliotsikko

Pakollinen

Suorita vieraan kielen opinnot 4 op. Englannin kielessä  edellytetään CEFR-tasoa B2, muissa kielissä B1.


Vaihtoehtoinen


Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (CEFR B2)
Kielikeskus4 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Academic and Professional Communication in English 1 
Kielikeskus2 opOpintojaksoVaihtoehtoinenKurssi on mahdollista suorittaa myös integroituna kurssiin FYS1003 Sähkömagnetismi.
Academic and Professional Communication in English 2
Kielikeskus2 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Academic and Professional Communication in English Exemption Test (CEFR B2)
Kielikeskus4 opOpintojakso/Korvaava koeVaihtoehtoinen

Vaihtoehtoiset kielet (CEFR B1)
Kielikeskus

4 op

OpintojaksoVaihtoehtoinen
 

Muihin opintoihin integroidut osatHenkilökohtainen opintosuunnitelma

0 op
PakollinenSuoritetaan kurssien FYS4004 Opiskelutaidot I ja FYS4005 Opiskelutaidot II yhteydessä. 
Valtakunnallinen kandipalaute

0 op
Pakollinen  
Yliopiston oma opiskelijapalaute

0 op
Pakollinen  

Tieteenalan yhteiset opinnot


50 op

Väliotsikko

PakollinenSuorita Fysiikka, perusopinnot 25 op tai Fysik, grundstudier 25 sp ja Matemaattiset ja laskennalliset menetelmät, opintokokonaisuus 25 op.
Vaihtoehtoinen


Fysiikka, perusopinnot

FYS1100

25 op

Opintokokonaisuus

Vaihtoehtoinen

Suorita kokonaisuuden kaikki pakolliset kurssit.
Vuorovaikutukset ja kappaleet

FYS1001

5 op

Opintojakso

Pakollinen


Kt. kuvaus
Vuorovaikutukset ja aine

FYS1002

5 op

Opintojakso

Pakollinen


Kt. kuvaus
Sähkömagnetismi

FYS1003

5 op

Opintojakso

Pakollinen


530283, A530283, BSPH1003
Säteilykentät ja fotonit

FYS1004

5 op

Opintojakso

Pakollinen


530284, A530284, BSPH1004
Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt I
FYS10162 opOpintojaksoPakollinen
530140, A530140, FYS1005
Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt II
FYS10173 opOpintojaksoPakollinen
530140, A530140, FYS1005

Fysik, grundstudier

FYS120025 spOpintokokonaisuusVaihtoehtoinenSuorita kokonaisuuden kaikki pakolliset kurssit. 
Växelverkningar och kroppar
FYS10065 spOpintojaksoPakollinen
530291
Växelverkningar och materia
FYS10075 spOpintojaksoPakollinen
530292
Elektromagnetism
FYS10085 spOpintojaksoPakollinen
530293
Strålningsfält och fotoner
FYS10095 spOpintojaksoPakollinen
530294
Fysikens grundstudiers laboratoriearbeten I
FYS10162 spOpintojaksoPakollinen
530140, A530140
Fysikens grundstudiers laboratoriearbeten II
FYS10173 spOpintojaksoPakollinen
530140, A530140
Pakollinen


Matemaattiset ja laskennalliset menetelmät, opintokokonaisuus

FYS130025 opOpintokokonaisuusPakollinenSuorita kokonaisuuden kaikki pakolliset kurssit.
Matemaattiset apuneuvot I
FYS10105 opOpintojaksoPakollinen
53704, A53704
Matemaattiset apuneuvot II
FYS10115 opOpintojaksoPakollinen
53705, A53705
Matemaattiset apuneuvot III
FYS10125 opOpintojaksoPakollinen

Tieteellinen laskenta I
FYS10135 opOpintojaksoPakollinen
53398 
Havaintojen tilastollinen käsittely
FYS10145 opOpintojaksoPakollinen
53602 

Opintosuunnan opinnot VäliotsikkoVaihtoehtoinenValitse yksi opintosuunta.

Fysiikan opintosuunta


105 opVäliotsikkoVaihtoehtoinen

Suorita

1)  Fysiikan opintosuunnan aineopinnot  66-76 op,

2)  vapaavalintainen toisen koulutusohjelman tarjoama opintokokonaisuus 15 op tai 25 op ja

3)  ja vapaasti valittavia opintoja siten, että tutkinnon minimilaajuus 180 op täyttyy, enintään 24 op.


Pakollinen


Fysiikka, aineopinnot

FYS210066-76 opOpintokokonaisuusPakollinenSuorita pakolliset kurssipaketit 51 op ja fysikaalisten tieteiden valinnainen kurssipaketti 15-25 op.
Kandidaatin tutkielma ja kypsyysnäyte

6 opVäliotsikkoPakollinen

Kandidaatin tutkielma, fysiikan opintosuunta
FYS20206 opOpintojaksoPakollinen
530146
Kypsyysnäyte LuK
FYS20900 opOpintojaksoPakollinen
50036, 50037, 50038
Termodynamiikan kurssipaketti

10 opVäliotsikkoPakollinenSuorita paketin pakolliset kurssit.
Termofysiikan perusteet
FYS20015 opOpintojaksoPakollinen
53028, BSPH2001
Termodynaamiset potentiaalit
FYS20025 opOpintojaksoPakollinen
530287 , BSPH2002
Modernin fysiikan perusteet  kurssipaketti

10 opVäliotsikkoPakollinenSuorita paketin pakolliset kurssit.
Kvanttifysiikan perusteet
FYS20035 opOpintojaksoPakollinen
53703  , BSPH2004
Suhteellisuusteorian perusteet
FYS20045 opOpintojaksoPakollinen
530000 , BSPH2008
Aineen rakenteen kurssipaketti

10 opVäliotsikkoPakollinenSuorita paketin pakolliset kurssit.
Kvanttifysiikan sovelluksia  - Atomit ja molekyylit
FYS20055 opOpintojaksoPakollinen
530288, BSPH2005
Kvanttifysiikan sovelluksia  - Tiivis aine ja alkeishiukkaset
FYS20065 opOpintojaksoPakollinen
53337  , BSPH2006
Kokeellisen fysiikan kurssipaketti

15 opVäliotsikkoPakollinenSuorita paketin pakolliset kurssit.
Fysiikan mittausmenetelmät
FYS20075 opOpintojaksoPakollinen
53379 
Fysiikan aineopintojen laboratoriotyöt I
FYS20085 opOpintojaksoPakollinen
530144 
Fysiikan aineopintojen laboratoriotyöt II
FYS20095 opOpintojaksoPakollinen
530145 
Fysikaalisten tieteiden valinnaisten aineopintojen kurssipaketti 

15-25 opVäliotsikkoPakollinenSuorita 15-25 op fysiikan valinnaisiin aineopintoihin kuuluvia kursseja.
Valinnainen


Vapaavalintainen muun koulutusohjelman opintokokonaisuus


15 tai 25 opOpintokokonaisuusValinnainen

Suorita yksi 15 tai 25 op laajuinen toisen koulutusohjelman tarjoama opintokokonaisuus.

Voit korvata opintokokonaisuuden myös ulkomailla suoritetulla opintokokonaisuudella FYS4200 tai toisessa korkeakoulussa suoritetulla kokonaisuudella FYS4100.


Ulkomailla suoritettu opintokokonaisuus
FYS420015 tai 25 opOpintokokonaisuusVaihtoehtoinen

Toisessa korkeakoulussa suoritettu opintokokonaisuus
FYS410015 tai 25 opOpintokokonaisuusVaihtoehtoinen

LuK valinnaiset opinnot

FYS4000< 24 opVäliotsikkoValinnainenSuorita vapaasti valittavia opintoja siten, että tutkinnon kokonaislaajuudeksi tulee 180 op, enintään 24 op.

Fysiikan laaja-alaisen kandin opintosuunta


105 opVäliotsikkoVaihtoehtoinen

Suorita

1)  Fysiikan laaja-alaisen kandin opintosuunnan aineopinnot  36-61 op,

2)  kaksi vaihtoehtoista toisen koulutusohjelman tarjoamaa opintokokonaisuutta 15 op tai 25 op,

3)  yksi vapaavalintainen toisen koulutusohjelman tarjoama opintokokonaisuus 15 op tai 25 op. Tätä kokonaisuutta ei tarvitse suorittaa, jos olet suorittanut fysiikan valinnaisten aineopintojen kurssipaketin osana  aineopintojen kokonaisuutta (1)

4)  ja vapaasti valittavia opintoja siten, että tutkinnon minimilaajuus 180 op täyttyy, enintään 24 op.


Pakollinen


Fysiikka (laaja-alainen kandi), aineopinnot

FYS220036-61 opOpintokokonaisuusPakollinenSuorita pakolliset kurssipaketit 36 op. Lisäksi voit suorittaa vaihtoehtoisesti joko fysikaalisten tieteiden valinnaisten aineopintojen kurssipaketin 15-25 op tai vapaavalintaisen toisen koulutusohjelman tarjoaman opintokokonaisuuden 15 tai 25 op.
Kandidaatin tutkielma ja kypsyysnäyte

6 opVäliotsikkoPakollinen

Kandidaatin tutkielma, laaja-alaisen fysiikan opintosuunta
FYS20306 opOpintojaksoPakollinen
530146
Kypsyysnäyte LuK
FYS20900 opOpintojaksoPakollinen
50036, 50037, 50038
Termodynamiikan kurssipaketti

10 opVäliotsikkoPakollinenSuorita paketin pakolliset kurssit.
Termofysiikan perusteet
FYS20015 opOpintojaksoPakollinen
530286  , BSPH2001
Termodynaamiset potentiaalit
FYS20025 opOpintojaksoPakollinen
530287, BSPH2002
Modernin fysiikan perusteet  kurssipaketti

10 opVäliotsikkoPakollinenSuorita paketin pakolliset kurssit.
Kvanttifysiikan perusteet
FYS20035 opOpintojaksoPakollinen
53703  , BSPH2004
Suhteellisuusteorian perusteet
FYS20045 opOpintojaksoPakollinen
530000, BSPH2008
Aineen rakenteen kurssipaketti

10 opVäliotsikkoPakollinenSuorita paketin pakolliset kurssit.
Kvanttifysiikan sovelluksia - Atomit ja molekyylit
FYS20055 opOpintojaksoPakollinen
530288, BSPH2005
Kvanttifysiikan sovelluksia - Tiivis aine ja alkeishiukkaset
FYS20065 opOpintojaksoPakollinen
53337 , BSPH2006
Fysikaalisten tieteiden valinnaisten aineopintojen kurssipaketti

0 op tai 15-25 opVäliotsikkoVaihtoehtoinenSuorita 15-25 op fysiikan valinnaisiin aineopintoihin kuuluvia kursseja. Vaihtoehtoisesti voit suorittaa vapaavalintaisen toisen koulutusohjelman tarjoaman opintokokonaisuuden 15 tai 25 op.
Vaihtoehtoinen


Vaihtoehtoinen toisen koulutusohjelman opintokokonaisuus 1: Kemia, matematiikka, tietojenkäsittelytiede tai geotieteet


15 tai 25 opOpintokokonaisuusVaihtoehtoinen

Suorita 15 tai 25 op laajuinen opintokokonaisuus kemiassa, matematiikassa, tietojenkäsittelytieteessä tai geotieteissä siten, että vaihtoehtoiset kokonaisuudet on suoritettu eri aineissa.


Vaihtoehtoinen toisen koulutusohjelman opintokokonaisuus 2: Kemia, matematiikka, tietojenkäsittelytiede tai geotieteet


15 tai 25 opOpintokokonaisuusVaihtoehtoinenSuorita 15 tai 25 op laajuinen opintokokonaisuus kemiassa, matematiikassa, tietojenkäsittelytieteessä tai geotieteissä siten, että vaihtoehtoiset kokonaisuudet on suoritettu eri aineissa. Toisen kokonaisuuksista voi perustellusta syystä korvata esimerkiksi biotieteillä.
Valinnainen


Vapaavalintainen muun koulutusohjelman opintokokonaisuus


0 op tai

15 tai 25 op

OpintokokonaisuusVaihtoehtoinen

Suorita yksi 15 tai 25 op laajuinen toisen koulutusohjelman tarjoama opintokokonaisuus. Vaihtoehtoisesti voit suorittaa fysiikan valinnaisten aineopintojen kurssipaketin osana aineopintojen kokonaisuutta.

Voit korvata opintokokonaisuuden myös ulkomailla suoritetulla opintokokonaisuudella FYS4200 tai toisessa korkeakoulussa suoritetulla kokonaisuudella FYS4100.


Ulkomailla suoritettu opintokokonaisuus
FYS420015 tai 25 opOpintokokonaisuusVaihtoehtoinen

Toisessa korkeakoulussa suoritettu opintokokonaisuus
FYS410015 tai 25 opOpintokokonaisuus

VaihtoehtoinenLuK valinnaiset opinnot

FYS4000< 24 opVäliotsikko

Valinnainen

Suorita vapaasti valittavia opintoja siten, että tutkinnon kokonaislaajuudeksi tulee 180 op, enintään 24 op.

Teoreettisen fysiikan opintosuunta


105 opVäliotsikkoVaihtoehtoinen

Suorita

1)  Teoreettisen fysiikan opintosuunnan aineopinnot  81-96 op,

2)  vapaavalintainen toisen koulutusohjelman tarjoama opintokokonaisuus 15 op. Tätä kokonaisuutta ei tarvitse suorittaa, jos olet suorittanut fysiikan valinnaisten aineopintojen kurssipaketin osana aineopintojen kokonaisuutta (1)

3)  ja vapaasti valittavia opintoja siten, että tutkinnon minimilaajuus 180 op täyttyy, enintään 9 op.


Pakollinen


Teoreettinen fysiikka, aineopinnot

FYS230081-96 opOpintokokonaisuusPakollinenSuorita pakolliset kurssipaketit 81 op. Lisäksi voit suorittaa vaihtoehtoisesti joko fysikaalisten tieteiden valinnaisten aineopintojen kurssipaketin 15 op tai vapaavalintaisen toisen koulutusohjelman tarjoaman opintokokonaisuuden 15 op.
Kandidaatin tutkielma ja kypsyysnäyte

6 opVäliotsikkoPakollinen

Kandidaatin tutkielma, teoreettisen fysiikan opintosuunta
FYS20406 opOpintojaksoPakollinen
53740
Kypsyysnäyte LuK
FYS20900 opOpintojaksoPakollinen
50036, 50037, 50038
Termodynamiikan kurssipaketti

10 opVäliotsikkoPakollinenSuorita paketin pakolliset kurssit.
Termofysiikan perusteet
FYS20015 opOpintojaksoPakollinen
530286, BSPH2001
Termodynaamiset potentiaalit
FYS20025 opOpintojaksoPakollinen
530287, BSPH2002
Modernin fysiikan perusteet  kurssipaketti

10 opVäliotsikkoPakollinenSuorita paketin pakolliset kurssit.
Kvanttifysiikan perusteet
FYS20035 opOpintojaksoPakollinen
53703  , BSPH2004
Suhteellisuusteorian perusteet
FYS20045 opOpintojaksoPakollinen
530000, BSPH2008
Fysiikan matemaattisten menetelmien kurssipaketti

20 opVäliotsikkoPakollinenSuorita paketin pakolliset kurssit.
Fysiikan matemaattiset menetelmät Ia
FYS20105 opOpintojaksoPakollinen
53723
Fysiikan matemaattiset menetelmät Ib
FYS20115 opOpintojaksoPakollinen
53724
Fysiikan matemaattiset menetelmät IIa
FYS20125 opOpintojaksoPakollinen
53725
Fysiikan matemaattiset menetelmät IIb
FYS20135 opOpintojaksoPakollinen
53726
Klassisen fysiikan teorian kurssipaketti

20 opVäliotsikkoPakollinenSuorita paketin pakolliset kurssit.
Mekaniikka
FYS20275 opOpintojaksoPakollinen
537010, FYS2014
Statistinen mekaniikka
FYS20155 opOpintojaksoPakollinen
537004
Elektrodynamiikka I
FYS20165 opOpintojaksoPakollinen
537011
Elektrodynamiikka II
FYS20175 opOpintojaksoPakollinen
537012
Kvanttifysiikan kurssipaketti

15 opVäliotsikkoPakollinenSuorita paketin pakolliset kurssit.
Kvanttimekaniikka I
FYS201810 opOpintojaksoPakollinen
53716
Kvanttistatistiikka
FYS20195 opOpintojaksoPakollinen
537005
Fysikaalisten tieteiden valinnaisten aineopintojen kurssipaketti 

0 op tai 15 opVäliotsikkoVaihtoehtoinenSuorita 15 op fysiikan valinnaisiin aineopintoihin kuuluvia kursseja. Vaihtoehtoisesti voit suorittaa vapaavalintaisen toisen koulutusohjelman tarjoaman opintokokonaisuuden 15 op.
Valinnainen


Valinnainen toisen koulutusohjelman opintokokonaisuus


0 op tai 15 opOpintokokonaisuusVaihtoehtoinen

Suorita yksi 15 op laajuinen toisen koulutusohjelman tarjoama opintokokonaisuus. Vaihtoehtoisesti voit suorittaa fysiikan valinnaisten aineopintojen kurssipaketin osana aineopintojen kokonaisuutta.

Voit korvata opintokokonaisuuden myös ulkomailla suoritetulla opintokokonaisuudella FYS4200 tai toisessa korkeakoulussa suoritetulla kokonaisuudella FYS4100.


Ulkomailla suoritettu opintokokonaisuus
FYS420015 opOpintokokonaisuusVaihtoehtoinen

Toisessa korkeakoulussa suoritettu opintokokonaisuus
FYS410015 opOpintokokonaisuusVaihtoehtoinen

LuK valinnaiset opinnot

 < 9 opVäliotsikkoValinnainenSuorita vapaasti valittavia opintoja siten, että tutkinnon kokonaislaajuudeksi tulee 180 op, enintään 9 op.

Tähtitieteen opintosuunta


105 opVäliotsikkoVaihtoehtoinen

Suorita

1)  Tähtitieteen opintosuunnan aineopinnot  86-96 op,  

2)  ja vapaasti valittavia opintoja siten, että tutkinnon minimilaajuus 180 op täyttyy, enintään 19 op.

 
Pakollinen


Tähtitiede, aineopinnot

FYS240086-96 opOpintokokonaisuusPakollinenSuorita pakolliset kurssipaketit 71 op ja fysikaalisten tieteiden valinnainen kurssipaketti 15-25 op.
Kandidaatin tutkielma ja kypsyysnäyte

6 opVäliotsikkoPakollinen

Kandidaatin tutkielma, tähtitieteen opintosuunta
FYS20506 opOpintojaksoPakollinen
53943
Kypsyysnäyte LuK
FYS20900 opOpintojaksoPakollinen
50036, 50037, 50038
Astrofysiikan perusteet kurssipaketti

15 opVäliotsikkoPakollinenSuorita paketin pakolliset kurssit.
Tähtitieteen perusteet I
FYS20415 opOpintojaksoPakollinen
53861, BSPH2009
Tähtitieteen perusteet II
FYS20425 opOpintojaksoPakollinen
53862, BSPH2010
Johdatus avaruusplasmafysiikkaan
FYS20435 opOpintojaksoPakollinen
 
Havaitsevan astrofysiikan perusteet kurssipaketti

10 opVäliotsikkoPakollinenSuorita paketin pakolliset kurssit.
Havaitsevan tähtitieteen peruskurssi I
FYS20445 opOpintojaksoPakollinen
53909
Havaitsevan tähtitieteen peruskurssi II
FYS20455 opOpintojaksoPakollinen
53915
Teoreettisen astrofysiikan kurssipaketti

20 opVäliotsikkoPakollinenSuorita paketin pakolliset kurssit.
Astrofysiikan peruskurssi I
FYS20465 opOpintojaksoPakollinen
53921
Astrofysiikan peruskurssi II
FYS20475 opOpintojaksoPakollinen
53921
Mekaniikka
FYS20275 opOpintojaksoPakollinen
53922, FYS2048
Taivaanmekaniikka
FYS20555 opOpintojaksoPakollinenNimi voi vielä muuttua.53922, FYS2049
Astrofysiikan kohteet kurssipaketti

20 opVäliotsikkoPakollinenSuorita paketin pakolliset kurssit.
Aurinkokunnan fysiikka
FYS20515 opOpintojaksoPakollinen
53923
Galaksit ja kosmologia
FYS20525 opOpintojaksoPakollinen
53926
Linnunradan rakenne
FYS20535 opOpintojaksoPakollinen
53925
Tähtien rakenne ja kehitys
FYS20545 opOpintojaksoPakollinen
53924
Fysikaalisten tieteiden valinnaisten aineopintojen kurssipaketti

15-25 opVäliotsikkoPakollinenSuorita 15-25 op fysiikan valinnaisiin aineopintoihin kuuluvia kursseja. Pakettiin täytyy sisältyä kurssi FYS2085 Tieteellinen laskenta II.
Valinnainen


LuK valinnaiset opinnot

 FYS4000< 19 opVäliotsikkoValinnainen

Suorita vapaasti valittavia opintoja siten, että tutkinnon kokonaislaajuudeksi tulee 180 op, enintään 19 op. 

Voit suorittaa myös ulkomailla suoritetun opintokokonaisuuden FYS4200 tai toisessa korkeakoulussa suoritetun kokonaisuuden FYS4100.


Ulkomailla suoritettu opintokokonaisuus
FYS420015 opOpintokokonaisuusValinnainen

Toisessa korkeakoulussa suoritettu opintokokonaisuus
FYS410015 opOpintokokonaisuusValinnainen

Meteorologian opintosuunta


105 opVäliotsikkoVaihtoehtoinen

Suorita

1)  Meteorologian opintosuunnan aineopinnot  66-91 op,  

2)  vapaavalintainen toisen koulutusohjelman tarjoama opintokokonaisuus 15 tai 25 op. Tätä kokonaisuutta ei tarvitse suorittaa, jos olet suorittanut fysiikan valinnaisten aineopintojen kurssipaketin osana aineopintojen kokonaisuutta (1)

3)  ja vapaasti valittavia opintoja siten, että tutkinnon minimilaajuus 180 op täyttyy, enintään 24 op.


Pakollinen


Meteorologia, aineopinnot

FYS250066-91 opOpintokokonaisuusPakollinenSuorita pakolliset kurssipaketit 66 op. Lisäksi voit suorittaa vaihtoehtoisesti joko fysikaalisten tieteiden valinnaisten aineopintojen kurssipaketin 15-25 op tai vapaavalintaisen toisen koulutusohjelman tarjoaman opintokokonaisuuden 15 tai 25 op.
Kandidaatin tutkielma ja kypsyysnäyte

6 opVäliotsikkoPakollinen

Kandidaatin tutkielma, meteorologian opintosuunta
FYS20606 opOpintojaksoPakollinen
53649
Kypsyysnäyte LuK
FYS20900 opOpintojaksoPakollinen
50036, 50037, 50038
Termodynamiikan kurssipaketti

10 opVäliotsikkoPakollinenSuorita paketin pakolliset kurssit.
Termofysiikan perusteet
FYS20015 opOpintojaksoPakollinen
530286  , BSPH2001
Termodynaamiset potentiaalit
FYS20025 opOpintojaksoPakollinen
530287, BSPH2002
Modernin fysiikan perusteet  kurssipaketti

10 opVäliotsikkoPakollinenSuorita paketin pakolliset kurssit.
Kvanttifysiikan perusteet
FYS20035 opOpintojaksoPakollinen
53703  , BSPH2004
Suhteellisuusteorian perusteet
FYS20045 opOpintojaksoPakollinen
530000, BSPH2008
Kokeellisen fysiikan kurssipaketti

15 opVäliotsikkoPakollinenSuorita paketin pakolliset kurssit.
Fysiikan mittausmenetelmät
FYS20075 opOpintojaksoPakollinen
53379 
Fysiikan aineopintojen laboratoriotyöt I
FYS20085 opOpintojaksoPakollinen
530144 
Fysiikan aineopintojen laboratoriotyöt II
FYS20095 opOpintojaksoPakollinen
530145
Meteorologian kUlurssipaketti

25 opVäliotsikkoPakollinenSuorita paketin pakolliset kurssit.
Meteorologian ja säähavainnonteon perusteet
FYS20315 opOpintojaksoPakollinen
535026
Ilmakehän termodynamiikka
FYS20325 opOpintojaksoPakollinen
53604
Ilmakehän virtausdynamiikan perusteet
FYS203310 opOpintojaksoPakollinen
53622
Klimatologian perusteet
FYS20342 opOpintojaksoPakollinen
53627
Fysikaalinen klimatologia
FYS20353 opOpintojaksoPakollinen
53628
Fysikaalisten tieteiden valinnaisten aineopintojen kurssipaketti

 0 op tai 15-25 opVäliotsikkoVaihtoehtoinen
Suorita 15-25 op fysiikan valinnaisiin aineopintoihin kuuluvia kursseja. Vaihtoehtoisesti voit suorittaa vapaavalintaisen toisen koulutusohjelman tarjoaman opintokokonaisuuden 15 tai 25 op.
 
Valinnainen


Valinnainen toisen koulutusohjelman opintokokonaisuus

 

0 op tai

 

15 tai 25 op

OpintokokonaisuusVaihtoehtoinen

Suorita yksi 15 tai 25 op laajuinen toisen koulutusohjelman tarjoama opintokokonaisuus. Vaihtoehtoisesti voit suorittaa fysiikan valinnaisten aineopintojen kurssipaketin osana aineopintojen kokonaisuutta.

Voit korvata opintokokonaisuuden myös ulkomailla suoritetulla opintokokonaisuudella FYS4200 tai toisessa korkeakoulussa suoritetulla kokonaisuudella FYS4100.


Ulkomailla suoritettu opintokokonaisuus
FYS420015 tai 25 opOpintokokonaisuusVaihtoehtoinen

Toisessa korkeakoulussa suoritettu opintokokonaisuus
FYS410015 tai 25 opOpintokokonaisuusVaihtoehtoinen

LuK valinnaiset opinnot

 < 24 opVäliotsikkoValinnainenSuorita vapaasti valittavia opintoja siten, että tutkinnon kokonaislaajuudeksi tulee 180 op, enintään 24 op. Vapaasti vaittaviin opintoihin täytyy sisältyä kurssi FYS2085 Tieteellinen laskenta II, mikäli se ei sisälly muihin kokonaisuuksiin.

Fysikens studieinriktning


105 opVäliotsikkoVaihtoehtoinen

Suorita

1)  Ämnesstudier i fysik studieinriktning 46-86 op

2)   yksi vaihtoehtoinen toisen koulutusohjelman tarjoamaa opintokokonaisuutta 15 op tai 25 op. Tätä kokonaisuutta ei tarvitse suorittaa, jos olet suorittanut fysiikan valinnaisten aineopintojen kurssipaketin osana  aineopintojen kokonaisuutta (1)

3)   yksi vapaavalintainen toisen koulutusohjelman tarjoama opintokokonaisuus 15 op tai 25 op.

4)   ja vapaasti valittavia opintoja siten, että tutkinnon minimilaajuus 180 op täyttyy, enintään 29 op.


Pakollinen


Fysik, ämnesstudier

FYS260046-86 opOpintokokonaisuusPakollinenSuorita pakolliset kurssipaketit 36 op ja yksi vaihtoehtoinen fysikaalisten tieteiden kurssipaketti 10-25 op. Lisäksi voit suorittaa vaihtoehtoisesti joko fysikaalisten tieteiden valinnaisten aineopintojen kurssipaketin 15-25 op tai vaihtoehtoisen toisen koulutusohjelman tarjoaman opintokokonaisuuden 15 tai 25 op.
Kandidatavhandling och mognadsprov

6 opVäliotsikkoPakollinen

Kandidatavhandling, fysik studieinriktning
FYS20706 opOpintojaksoPakollinen
530146
Mognadsprov NaK
FYS20900 opOpintojaksoPakollinen
50036, 50037, 50038
Termodynamikens kurspaket

10 opVäliotsikkoPakollinenSuorita paketin pakolliset kurssit.
Termofysikens grunder
FYS20215 opOpintojaksoPakollinen
530295, leikkaavuuden korjaus!
Termodynamiska potentialer
FYS20225 opOpintojaksoPakollinen
530296
Moderna fysikens grunder kurspaket

10 opVäliotsikkoPakollinenSuorita paketin pakolliset kurssit.
Kvantfysikens grunder
FYS20235 opOpintojaksoPakollinen
530297
Relativitetsteorins grunder
FYS20245 opOpintojaksoPakollinen
530091
Materiens struktur kurspaket

10 opVäliotsikkoPakollinenSuorita paketin pakolliset kurssit.
Kvantfysikens tillämpningar - Atomer och molekyler
FYS20255 opOpintojaksoPakollinen
530298
Kvantfysikens tillämpningar - Det fasta tillståndet och elementarpartiklar
FYS20265 opOpintojaksoPakollinen
533371
Annat kurspaket i fysikaliska vetenskaper

10-25 opVäliotsikkoPakollinenSuorita paketin pakolliset kurssit.
Valbara kurspaket i fysikaliska vetenskaper

0 op tai 15-25 opVäliotsikkoVaihtoehtoinenSuorita 15-25 op fysiikan valinnaisiin aineopintoihin kuuluvia kursseja. Vaihtoehtoisesti voit suorittaa 15 tai 25 op laajuisen opintokokonaisuuden kemiassa, matematiikassa, tietojenkäsittelytieteessä tai geotieteissä.
Vaihtoehtoinen


Studiehelhet i kemi, datavetenskap, matematik eller geovetenskaper


0 op tai 15 tai 25 op

VäliotsikkoVaihtoehtoinenSuorita 15 tai 25 op laajuinen opintokokonaisuus kemiassa, matematiikassa, tietojenkäsittelytieteessä tai geotieteissä.  Vaihtoehtoisesti voit suorittaa 15-25 op laajuisen fysiikan valinnaisten aineopintojen kurssipaketin osana aineopintojen kokonaisuutta.
Valinnainen


Studiehelhet i övrigt program


15 tai 25 opOpintokokonaisuusValinnainen

Suorita yksi 15 tai 25 op laajuinen toisen koulutusohjelman tarjoama opintokokonaisuus.

Voit korvata opintokokonaisuuden myös ulkomailla suoritetulla opintokokonaisuudella FYS4200 tai toisessa korkeakoulussa suoritetulla kokonaisuudella FYS4100.


Ulkomailla suoritettu opintokokonaisuus
FYS420015 tai 25 opOpintokokonaisuusVaihtoehtoinen

Toisessa korkeakoulussa suoritettu opintokokonaisuus
FYS410015 tai 25 opOpintokokonaisuusVaihtoehtoinen

NaK valbara studier

 FYS4000< 29 opVäliotsikkoValinnainenSuorita vapaasti valittavia opintoja siten, että tutkinnon kokonaislaajuudeksi tulee 180 op, enintään 29 op. 


Fysikaalisten tieteiden valinnaisiin aineopintoihin kuuluvat opintojaksot:

FYSIKAALISTEN TIETEIDEN VALINNAISTEN AINEOPINTOJEN KURSSIPAKETTI

Tunniste

Laajuus op

Ryhmittely

Sisältyvyys

Valintasääntö

Vastaavat opintojaksot

Fysikaalisten tieteiden valinnaisten aineopintojen kurssipaketti


VäliotsikkoVaihtoehtoinen

Kaikki edellä listatut aineopintotasoiset kurssit (FYS2-alkuiset)


OpintojaksoVaihtoehtoinenPakettiin on mahdollista sisällyttää mikä tahansa aineopintotasoinen fysikaalisten tieteiden kurssi.
Fysikaalisten tieteiden kandiohjelman vastuulla olevat kurssit:


Aerosolifysiikka I
FYS20715 opOpintojaksoVaihtoehtoinen
53051
Air Quality in a Changing World
FYS20875 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Siirtoilmiöt
FYS20725 opOpintojaksoVaihtoehtoinen
53108
Virtausilmiöt
FYS20735 opOpintojaksoVaihtoehtoinen
53697
Kasvihuoneilmiö, ilmastonmuutos ja vaikutukset
FYS20745 opOpintojaksoVaihtoehtoinen
53670
Meritieteen peruskurssi
FYS20755 opOpintojaksoVaihtoehtoinen
53541
Hydrologian peruskurssi
FYS20765 opOpintojaksoVaihtoehtoinen
53531
Kiinteän maan geofysiikan peruskurssi
FYS20775 opOpintojaksoVaihtoehtoinen
530289
Ympäristöongelmat, fysiikka ja kemia 
FYS20785 opOpintojaksoVaihtoehtoinen
53329
Materialfysikens grunder
FYS20795 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Cosmology I
FYS20815 opOpintojaksoVaihtoehtoinen
53757
Elektroniikka I
FYS20825 opOpintojaksoVaihtoehtoinen
530141
Introduction to nanoscience
FYS20835 opOpintojaksoVaihtoehtoinen
530177
Fundamentals of materials science
FYS20845 opOpintojaksoVaihtoehtoinen
53058
Tieteellinen laskenta II
FYS20855 opOpintojaksoVaihtoehtoinen
53399
Atmosfärvetenskap nu
FYS20865 opOpintojaksoVaihtoehtoinen
530277
Mekaniikan jatkokurssi
FYS20285 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Kvanttilaskenta
FYS20295 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Physical Basis of Computing
BSPH20035 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Maisteriohjelmien vastuulla olevat kurssit:


Climate.now
ATM3022-5 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Boundary Layer Physics
ATM3475 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Numerical Meteorology I
ATM3155 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Geophysics of Snow and Ice
AMT3355 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Oceanography of the Baltic Sea
ATM3395 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Plasma Physics
PAP3045 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Open problems in modern astrophysics
PAP3025 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Introduction to Particle Physics I
PAP3325 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Solid state continuum mechanics I
MATR3075 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Nanophysics and nanochemistry
MATR3055 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Kurssipakettiin sisällytettävät kurssit:


Toisessa korkeakoulussa suoritettu opintojakso
FYS4025
OpintojaksoVaihtoehtoinenMikäli sisällyttämisestä on sovittu hyväksiluvun yhteydessä.
Ulkomailla suoritettu opintojakso
FYS4024
OpintojaksoVaihtoehtoinenMikäli sisällyttämisestä on sovittu hyväksiluvun yhteydessä.


Fysikaalisten tieteiden kandiohjelman tarjoamat kurssit vapaasti valittaviin opintoihin:

LUK VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

Tunniste

Laajuus op

Ryhmittely

Sisältyvyys

Valintasääntö

Vastaavat opintojaksot

Valinnainen 
FYS4000


Suorita opintosuunnan edellyttämä määrä vapaasti valittavia opintoja.

Fysikaalisten tieteiden kandiohjelman tarjoamat kurssit:


Maailmankaikkeus nyt
FYS40123 opOpintojaksoValinnainen
53905, FYS4013
Universum nu
FYS40133 opOpintojaksoValinnainen
53905, FYS4012
Universe now
FYS40183 opOpintojaksoValinnainen

Johdatus astrobiologiaan
FYS40143 opOpintojaksoValinnainen
53985
Naturvetenskap nu I
FYS40152 opOpintojakso Valinnainen
530348
Naturvetenskaper nu II
FYS40202 opOpintojaksoValinnainen

Nutida fysikens grunder
FYS40165 opOpintojaksoValinnainen
53460
Ilmastomuutos.nyt tutustumiskurssi
FYS20272 opOpintojaksiValinnainenVoidaan sisällyttää työelämäportfolioon FYS4009
Vapaasti valittaviin opintoihin sisällytettävät kurssit:


Toisessa korkeakoulussa suoritettu opintojakso
FYS4025
OpintojaksoValinnainen

Ulkomailla suoritettu opintojakso
FYS4024
OpintojaksoValinnainen

Muualla suoritettuja opintoja
FYS4026
OpintojaksoValinnainen

Fysikaalisten tieteiden kandiohjelman käytössä olevat opintojaksot sisällytettäville opinnoille:

FYSIKAALISTEN TIETEIDEN SISÄLLYTETTÄVÄT OPINNOT

Tunniste

Laajuus op

Ryhmittely

Sisältyvyys

Valintasääntö

Vastaavat opintojaksot

Toisessa korkeakoulussa suoritettu opintojakso
FYS2025
OpintojaksoValinnainen

Toisessa korkeakoulussa suoritettu opintokokonaisuus
FYS4100
OpintokokonaisuusValinnainen

Ulkomailla suoritettu opintojakso
FYS4024
OpintojaksoValinnainen

Ulkomailla suoritettu opintokokonaisuus
FYS4200
OpintokokonaisuusValinnainen

Muualla suoritettuja opintoja
FYS4026
OpintojaksoValinnainen

  • No labels