Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Go to start of metadata

1. Opintokokonaisuuden nimi


Teoreettisen fysiikan opintokokonaisuus

Studiehelheten i teoretisk fysik

Study Module in Theoretical Physics
2. Opintokokonaisuuden tunniste (koodi)

FYS1500


3. Opintokokonaisuuden pakollisuus/valinnaisuus


-mikä koulutusohjelma vastaa tästä opintokokonaisuudesta
-onko opintokokonaisuus tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille


4. Opintokokonaisuuden taso


(alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(EQF) tasot 6,7,8)
-kanditaso=alempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 6
-maisteritaso sekä lääketieteen, hammaslääketieteen ja eläinlääketieteen koulutusohjelmat=
ylempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 7
-tohtoritaso= tohtorin tutkinto/EQF-taso 8

-onko opintokokonaisuus perus-, aine- tai syventäviä opintoja (vrt. Tutkintoasetus)


5. Opintokokonaisuuden suositeltu suoritusajankohta/vaihe


6. Opintokokonaisuuden järjestämisajankohta lukukauden/periodin tarkkuudella


7. Opintokokonaisuuden laajuus opintopisteinä


15 tai 25 op


8. Opintokokonaisuudesta vastaava opettaja

Kimmo Tuominen


9. Opintokokonaisuuden osaamistavoitteet


-mitä opintokokonaisuuden suorittanut osaa
-ks. osaamiskartta https://flamma.helsinki.fi/content/res/pri/HY348496

Opiskelijalla ymmärtää fysiikan ilmiöiden teoreettisen mallintamisen periaatteet. Hän tuntee teoreettisen fysiikan keskeiset käsitteet seuraavilta aloilta: analyyttinen mekaniikka, elektrodynamiikka, statistinen fysiikka ja kvanttimekaniikka. Opiskelija osaa tarvittavat matemaattiset menetelmät.


10. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen


-mitä opintojaksoja tai opintokokonaisuuksia tulee olla suoritettu ennen tätä
opintokokonaisuutta tai mitä osaamista edellytetään


11. Opintokokonaisuuden sisältö


-mistä opintojaksoista muodostuu


13. Opintokokonaisuuden arvosanan muodostuminen

Arvosana muodostuu opintokokonaisuuteen sisällytettyjen kurssien arvosanojen (painotetusta) keskiarvosta


14. Opetuskieli


-kotimaiset kielet suomi/ruotsi
-ruotsi
-englanti

  • No labels