Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Go to start of metadata

1. Opintokokonaisuuden nimi


Matemaattisten ja laskennallisten menetelmien opintokokonaisuus

Matemaattisten ja laskennallisten menetelmien opintokokonaisuus

Matemaattisten ja laskennallisten menetelmien opintokokonaisuus2. Opintokokonaisuuden tunniste (koodi)

FYS1300


3. Opintokokonaisuuden pakollisuus/valinnaisuus


-mikä koulutusohjelma vastaa tästä opintokokonaisuudesta
-onko opintokokonaisuus tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille


4. Opintokokonaisuuden taso


(alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(EQF) tasot 6,7,8)
-kanditaso=alempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 6
-maisteritaso sekä lääketieteen, hammaslääketieteen ja eläinlääketieteen koulutusohjelmat=
ylempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 7
-tohtoritaso= tohtorin tutkinto/EQF-taso 8

-onko opintokokonaisuus perus-, aine- tai syventäviä opintoja (vrt. Tutkintoasetus)


5. Opintokokonaisuuden suositeltu suoritusajankohta/vaihe


6. Opintokokonaisuuden järjestämisajankohta lukukauden/periodin tarkkuudella


7. Opintokokonaisuuden laajuus opintopisteinä

25 op


8. Opintokokonaisuudesta vastaava opettaja

Kimmo Tuominen


9. Opintokokonaisuuden osaamistavoitteet


-mitä opintokokonaisuuden suorittanut osaa
-ks. osaamiskartta https://flamma.helsinki.fi/content/res/pri/HY348496

Opiskelija osaa fysiikan opinnoissa tarvittavia matemaattisia ja laskennallisia menetelmiä.


10. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen


-mitä opintojaksoja tai opintokokonaisuuksia tulee olla suoritettu ennen tätä
opintokokonaisuutta tai mitä osaamista edellytetään


11. Opintokokonaisuuden sisältö


-mistä opintojaksoista muodostuu


13. Opintokokonaisuuden arvosanan muodostuminen

Arvosana muodostuu opintokokonaisuuteen sisällytettyjen kurssien arvosanojen (painotetusta) keskiarvosta

14. Opetuskieli


-kotimaiset kielet suomi/ruotsi
-ruotsi
-englanti

  • No labels