Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1. Opintojakson nimi

Opiskelutaidot I

Opiskelutaidot I (ruotsinkielinen käännös puuttuu)

Opiskelutaidot I (englanninkielinen käännös puuttuu)

2. Opintojakson tunniste (koodi)

FYS4004

3. Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus

Opintojaksosta vastaa fysikaalisten tieteiden kandiohjelma.

Opintojakso kuuluu fysikaalisten tieteiden kandiohjelman yhteisiin pakollisiin opintoihin.

4. Opintojakson taso (alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(EQF) tasot 6,7,8)

Kanditaso=alempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 6

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe

Suositeltu suoritusajankohta fysikaalisten tieteiden kandiohjelmassa: 1. opiskeluvuosi, periodit I-IV.

6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/ periodin tarkkuudella

Opintojakso järjestetään vuosittain periodeissa I-IV.

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

1 op

8. Opintojaksosta vastaava opettaja

HOPS-ohjaajat ja koordinaattori

9. Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella omaa ajankäyttöään ja opintojaan. Osaa tunnistaa omia voimavarojaan opiskelijana, tietää, miten oppii ja mistä saa tarvittaessa informaatiota opiskeluun liittyen. Opintojakson päätteeksi opiskelija on tehnyt opintosuunnitelman, joka johtaa kandidaatintutkintoon. 

10. Opintojakso toteutus

Opintojaksoon kuuluu ryhmä- tai yksilötapaamisia HOPS-ohjaajan kanssa, verkko- tai keskustelutehtäviä sekä opintosuunnitelman palauttaminen. Suoritus vaatii riittävän aktiivisuuden sekä hyväksytyn opintosuunnitelman.

11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

-mitä opintojaksoja tai opintokokonaisuuksia tulee olla suoritettu ennen tätä
opintokokonaisuutta tai mitä osaamista edellytetään

12. Suositeltavat valinnaiset opinnot

-mitä muita opintojaksoja tämän lisäksi suositellaan suoritettavaksi
-mitkä muut opintojaksot tukevat tämän opintojakson tuottaman osaamisen kehittymistä

13. Opintojakson sisältö

Opiskelutaidot fysikaalisten tieteiden kandiohjelmassa.

14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

-mitä kirjallisuutta ja aineistoja opintojaksoon liittyy (kirjallisuusluettelo)
-mikä kirjallisuudesta on pakollista ja mitä suositellaan oheislukemistoksi

15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Ryhmä- ja yksilötapaamisen HOPS-ohjaajan kanssa, oman oppimisen arviointia tukevat tehtävät.

16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko

Suoritus edellyttää aktiivista osallistumista. Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

17. Opetuskieli

Opetuskieli suomi, HOPS-ohjaus myös ruotsi/englanti.

  • No labels