Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

 1. Studieavsnittets namn

Luonnontieteet nyt I (ruotsiksi)

Naturvetenskaper nu I

Science now I (in Swedish)

2. Studieavsnittets kod

FYS4015

Motsvarande studieobjekt: 530348 Naturvetenskaper nu, 2 sp.

3. Är studieavsnittet obligatoriskt/valfritt

Kandidatprogrammet i fysikaliska vetenskaper ansvarar för studieavsnittet.

Studieavsnittet hör till övriga valbara studier.

Den erbjuds också till studerande från andra utbildningsprogram. Kursen är även öppen för allmänheten.

4. Studieavsnittets nivå 

Kandidatnivå=lägre högskoleexamen/EQF-nivå 6

5. Rekommenderad tidpunkt för när studieavsnittet ska genomföras


Rekommenderad tidunkt: I vilket skede som helst.

6. När studieavsnittet ordnas – termin/period

Studieavsnittet ordnas var annan vårtermin, period IV.

7. Studieavsnittets omfattning i studiepoäng

 2 sp

8. Lärare som ansvarar för studieavsnittet

Kai Nordlund, Susanne Wiedmer, Mikael Fortelius, Patrik Floreen, Fanny Bergström

9. Studieavsnittets kunskapsmål


Efter kursen har studeranden en bred bild om aktuell forskning i naturvetenskaper vid Gumtäkts kampus.


10. Studieavsnittets form


  • Närundervisning
  • Kursen har 80 % närvaroplikt.
  • Prestationssätt:inlärningsdagbok med egna reflektioner om det behandlade ämnet. Inlärningsdagboken får vara på svenska, finska eller engelska. 


11. Tidigare studier eller kunskaper

Grundstudier i ett naturvetenskapligt ämne

12. Rekommenderade valfria studier

-

13. Studieavsnittets innehåll

I denna kurs lär du dig det aktuellaste av det aktuella i moderna naturvetenskaper: fysik, kemi, matematik, astronomi, datavetenskap, geologi och geografi samt miljövetenskap. Varje gång på kursen får du träffa topptalare och toppvetenskapsgörare. Kursen går av stapeln på svenska – men stark svenska är inget krav.


14. Rekommenderad eller obligatorisk litteratur

Föreläsningsanteckningarna av föreläsarna.


15. Aktiviteter och undervisningsmetoder som stöder lärandet


-


16. Bedömningsmetoder och kriterier samt bedömningsskala

Kursen bedöms enligt närvaro och inlämnad inlärningsdagbok på skalan godkänt/underkänd.


17. Undervisningsspråk

Svenska  • No labels