You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 13 Next »

Unable to render {include} The included page could not be found.

700 - LISÄKIRJAUS - HENKILÖNNIMI (T)
Kenttää käytetään toisen ja kolmannen yhteisvastuullisen tekijän merkitsemiseen, kun ensimmäinen yhteisvastuullinen tekijä on merkitty kenttään 100. Kaikissa muissa kentissä esiintyvistä henkilönimistä voidaan tehdä lisäkirjaus kenttään 700. Kenttää voidaan toistaa. NJ: Toistettavuussäännöt pois tästä, koska ovat formaatissa.

Kentän pakollisuus koskee toista ja kolmatta yhteisvastuullista tekijää tai yhtä muuta tekijää. NJ: Pakollisuudet pois tästä ja formaattiin.

NJ: Toisen indikaattorin merkitys eri MARC 21:ssa kuin MARC21-Finissa.

_‡a - Sukunimi ja etunimi erotetaan toisistaan pilkulla. Etuniminä käytetään vain joko koko etunimeä tai etunimen ensimmäistä kirjainta. Jos etunimistä tiedetään vain etukirjaimet, kirjaimien väliin tulee tyhjälyönti. Etukirjaimen perään tulee piste.{color} Huom! BookWheren kautta poimituista tietueista saattaa puuttua viimeisen etukirjaimen piste.

_‡d - Aikamääreillä tarkoitetaan henkilön syntymä- ja kuolinvuotta. Suomalaisten henkilöiden syntymä- ja kuolinvuosia ei saa tallentaa. Huom! Historiallisissa nimissä voidaan elinvuodet jatkossakin tallentaa bibliografisiin tietueisiin, jos kuolinvuosi on 1899 tai varhaisempi.{color} NJ: Tähän sama ohje kuin 100 ja 600.

‡c - Muut nimeen tehtävät lisäykset selventävät useimmiten suoraa yksiosaista nimeä. Osakenttään tallennetaan tietoja esim. henkilön syntymä- tai asuinpaikkakunnasta, ammatista tai muista tunnusmerkeistä. Sukunimeen liittyvä, sukulaisuutta osoittava sana, tallennetaan tähän osakenttään.

‡t - Osakenttää käytetään tekijä-nimeke -tyyppisten lisäkirjausten nimekettä varten. Jos nimekkeestä halutaan erikseen lisäkirjaus tai indeksoitava nimeke, se tallennetaan myös kenttään 740.

‡e - Osakentän pakollisuus koskee vain musiikkiaineistoa. Osakenttään ‡e merkitään henkilön nimeen liittyvä tekijyyttä osoittava funktiomerkintä käyttäen seuraavia lyhenteitä:

anim. - animaattori
dramat. - dramaturgi
esitt. - esittäjä
graaf. - graafikko
joht. - johtaja
kaivert. - kaivertaja
kert. - selostaja/kertoja
kok. - kokoaja
koreogr. - koreografi
kuv. - kuvittaja, kuvaaja
kuvatait. - kuvataiteilija
käsik. - käsikirjoittaja
lav. - lavastaja
leikk. - leikkaaja
miks. - miksaaja
mus. - elokuvamusiikista vastaava tekijä ("musiikki:")
näytt. - näyttelijä
ohj. - ohjaaja
opett. - opettaja
piirt. - piirtäjä
san. - sanoittaja
sov. - sovittaja
suunn. - suunnittelija
säv. - säveltäjä
tanssi - tanssija
tuott. - tuottaja
valok. - valokuvaaja
äänitt. - äänittäjä

NJ: ‡e vs. ‡4, vrt. 100 & 600. Selostusta YMN:stä.710 - LISÄKIRJAUS - YHTEISÖNNIMI (T)
Kenttä on pakollinen vähimmäistasolla vain silloin, kun tieto on tarpeen tietueen identifioinnin kannalta.

1. indikaattorin arvoa '1' käytetään, kun kyseessä on julkishallinnollinen yhteisö.
1. indikaattorin arvoa '2' käytetään kaikista muista yhteisöistä.

NJ: Toisen indikaattorin merkitys eri MARC 21:ssa kuin MARC21-Finissa.

‡a - Yhteisön nimet kirjoitetaan kuten ko. yhteisö katsoo ne kirjoitettavaksi. Yleensä suomalaisten yhteisöjen nimissä käytetään isoa kirjainta vain nimen alussa. HUOM! Yhteisön nimen alussa ei voi käyttää artikkelia.
Esim. Kuopion yliopisto, Sibelius-akatemia
Poikkeuksia: Suomen Akatemia, Suomen Pankki, Suomen Punainen Risti, Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu, Åbo Akademi
Englanninkielisessä yhteisön nimessä jokainen merkitsevä sana aloitetaan isolla kirjaimella.
NJ: Vrt. Sisällönkuvailuohje.

‡b - Jos hierarkia on useampitasoinen, osakenttää ‡b voidaan tarvittaessa toistaa.

‡n-‡c - Yhteisön järjestämät kokoukset, joissa kokouksen nimi on yhteisön alahierarkiana, merkitään kenttään 110. Täsmentävät tiedot merkitään osakenttiin ‡n-‡c. Tällöin yhteisön nimi on aina osakentässä ‡a, kokouksen nimi osakentässä ‡b.

‡n - Kokouksen järjestysnumero merkitään aina arabialaisin numeroin. NJ: Vrt. Luettelointisäännöt.

‡d - Kokouksen aika merkitään pelkällä vuosiluvulla.

‡g --> ‡a - Muut nimeen tehtävät lisäykset ovat esim. yhteisön tarkoitusta kuvaava yleismääre, jos tarkoitus ei ilmene yhteisön nimestä, tai yhteisön sijaintipaikan nimi tai perustamisvuosi, joka erottaa toisistaan kaksi samankaltaista yhteisönimeä.

‡t - Osakenttää käytetään tekijä-nimeke -tyyppisten lisäkirjausten nimekettä varten. Jos nimekkeestä halutaan erikseen lisäkirjaus tai indeksoitava nimeke, se tallennetaan myös kenttään 740.

‡e - Osakentän pakollisuus koskee vain musiikkiaineistoa. Osakenttään ‡e merkitään yhteisön nimeen liittyvä tekijyyttä osoittava funktiomerkintä käyttäen seuraavia lyhenteitä:

anim. - animaattori
dramat. - dramaturgi
esitt. - esittäjä
graaf. - graafikko
joht. - johtaja
kaivert. - kaivertaja
kert. - selostaja/kertoja
kok. - kokoaja
koreogr. - koreografi
kuv. - kuvittaja, kuvaaja
kuvatait. - kuvataiteilija
käsik. - käsikirjoittaja
lav. - lavastaja
leikk. - leikkaaja
miks. - miksaaja
mus. - elokuvamusiikista vastaava tekijä ("musiikki:")
näytt. - näyttelijä
ohj. - ohjaaja
opett. - opettaja
piirt. - piirtäjä
san. - sanoittaja
sov. - sovittaja
suunn. - suunnittelija
säv. - säveltäjä
tanssi - tanssija
tuott. - tuottaja
valok. - valokuvaaja
äänitt. - äänittäjä

NJ: ‡e vs. ‡4, sovellusohje lisäyksistä, vrt. 110 & 610. Selostusta YMN:stä.
711 - LISÄKIRJAUS - KOKOUKSEN NIMI (T)

Kenttää 711 käytetään kongressien (NJ: vai kokousten) ohella myös näyttelyiden ja muiden tapahtumien tallentamiseen.

Lisäkirjaus kongressin nimestä tehdään ainakin seuraavissa tapauksissa:

  • päänimeke tai rinnakkaisnimeke on yleisnimeke
  • kongressin nimi tai kongressin nimen lyhenne sisältyy päänimekkeeseen

Kenttä on pakollinen vähimmäistasolla vain silloin, kun tieto on tarpeen tietueen identifioinnin kannalta.

NJ: Toisen indikaattorin merkitys eri MARC 21:ssa kuin MARC21-Finissa.

‡a - Lisäkirjaukseksi tallennetaan kokouksen virallinen nimi. Englanninkielisessä kokouksen nimessä jokainen merkitsevä sana kirjoitetaan isolla alkukirjaimella.‡n - Kongressin järjestysnumero merkitään aina arabialaisin numeroin.

‡d - Kongressin aika merkitään pelkällä vuosiluvulla.

‡t - Osakenttää käytetään tekijä-nimeke -tyyppisten lisäkirjausten nimekettä varten. Jos nimekkeestä halutaan erikseen lisäkirjaus tai indeksoitava nimeke, se tallennettaan myös kenttään 740.

NJ: Sovellusohje lisäyksistä, vrt. 111.720 - LISÄKIRJAUS - KONTROLLOIMATON NIMI (T)
Kenttää 720 käytetään sellaisten tekijyyteen liittyvien nimien tallentamiseen, jotka syntyvät konvertoitaessa tietueita MARC21-Fin formaattiin sellaisista formaateista, joissa tekijätieto ei ole luettelointisääntöjen mukaista.

550 --> 720:
Kenttään merkitään julkaisijan nimi siinä muodossa kuin se on julkaisussa.

NJ: Elektran kuvittaja ja kääntäjä (725 & 726) konvertoidaan tähän.730 - LISÄKIRJAUS - YHTENÄISTETTY NIMEKE (T)

NJ: 730 käytön erot MARC21-Fin vs. MARC 21.740 - LISÄKIRJAUS - KONTROLLOIMATON NIMEKE (T)
Kenttää 740 käytetään haluttaessa lisäkirjaus sellaisesta nimekkeestä, joka esiintyy jossakin muussa kentässä kuin 130‡a, 240‡a, 245‡a, 246‡a, 440‡a, 630‡a, 730‡a tai 840‡a. Tällaisia nimekkeitä ovat esim. rinnakkais-, ala-, ylä-, selkä- tai kansinimekkeet ja osien nimekkeet sekä muut huomautuksissa esiintyvät nimekkeet.

Jatkuvien julkaisujen rinnakkais-, variantti-, tai kansinimekkeet merkitään kenttään 246.

‡a - Jos kenttään halutaan tallentaa päänimekkeen lisäksi esim. alanimeke, merkitään välimerkit ( : ) itse.

NJ: Ei enää osakenttiä ‡c ja ‡d.752 - LISÄKIRJAUS - HIERARKKINEN PAIKAN NIMI (T)753 - JÄRJESTELMÄKOHTAISET YKSITYISKOHDAT (T)754 - LISÄKIRJAUS - TAKSONOMINEN TUNNISTUS (T)  • No labels