Child pages
 • Miten luon ryhmille omat keskustelualueet?
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
     Tämän sivun 

päivitetty versio täälläTätä sivua ei enää päivitetä.

 • Luo ensin ryhmät: Osallistujat (vasemmalla) > Toimintovalikko ( oikealla > Ryhmät > Luo ryhmä.
 • Luo YKSI keskustelualue:
  • Toimintovalikko ( oikealla > Muokkaustila päälle.
  • Lisää aineisto tai aktiviteetti > Keskustelualue.
  • Asetukset > Moduulien yleiset asetukset: Ryhmämoodi 

Kiinnitä huomiota varsinkin seuraaviin valintoihin:

Keskustelualueen tyyppi
 • "Jokainen avaa uuden keskustelun" tarkoittaa sitä, että keskusteluviesteihin ei voi vastata suoraan, vaan jokainen alueelle kirjoitettu viesti on oma itsenäinen viestinsä.
 • "Keskustelualue yleiseen käyttöön" tarkoittaa sitä, että kuka tahansa voi avata uusia keskusteluja, ja vastata olemassaoleviin viesteihin.
 • "Kysymys/Vastaus alue" tarkoittaa sitä, että opettajat voivat luoda uusia keskusteluja alueelle, ja kuka tahansa voi vastata keskustelunavauksiin (so. kysymyksiin), mutta muiden vastauksia ei näe, ennen kuin on itse vastannut kysymykseen. 
 • "Yksi keskustelu" tarkoittaa sitä, että keskustelualueelle voi lähettää vain yhden uuden viestin, ja kaikki loput viestit voivat olla ainoastaan vastauksia tälle viestille.
Ryhmien näkyvyys

Tällä asetuksella lisäät ryhmille omat keskustelualueensa. Jos Keskustelualueen Ryhmien näkyvyys -asetukseen valitsee

 • Ei ryhmiä: ryhmillä ei ole omia keskustelualueita.
 • Näkyvät ryhmät: opiskelijat näkevät toiset ryhmät, mutta eivät voi keskustella muuta kuin omassa ryhmässään. (Huomaa, että jos viestin arviointi on sallittu opiskelijoille, opiskelijat voivat arvioida myös toisten opiskelijoiden ryhmien keskustelupuheenvuoroja.)
 • Erilliset ryhmät: ryhmän jäsenet näkevät vain oman ryhmänsä keskustelut.
Ryhmittely
 • Valitse listasta haluamasi ryhmittely, jonka alaisille ryhmille keskustelualueet haluat laittaa kyttöön.
 • Jos et valitse yhtään ryhmittelyä, jokaiselle kurssialueella olevalle ryhmälle tulee oma keskustelualue. Jos opiskelija kuuluu useampaan kuin yhteen ryhmään, hän näkee silloin myös useita keskustelualueita (jolloin voi mennä sekaisin, minkä ryhmän keskusteluun pitikään osallistua).
Näkyy vain ryhmien jäsenille
 • Pitääkö keskusteluun päästäkseen kuulua edellisissä kohdissa rajaamiisi ryhmiin?

Kun keskustelualueen näkyvyys on valittu ryhmille, opettaja voi osoittaa viestinsä joko kaikille ryhmille tai yksittäiselle ryhmälle. Tämä tapahtuu vasemman yläreunan valintalaatikosta. Jos viesti on osoitettu kaikille opiskelijoille ("Kaikki osallistujat"), niin kaikkien ryhmien osallistujat voivat vastata siihen! Näin siis jos näkyvyytenä on "näkyvät ryhmät". Jos näkyvyytenä on "erilliset ryhmät", ja viesti on osoitettu kaikille osallistujille, niin kaikki näkevät viestin, mutta ainoastaan opettajat voivat vastata siihen. Eli jos halutaan, että ryhmät keskustelevat erillisissä keskusteluissa, jokaiselle ryhmälle tulee perustaa oma keskustelu. Toinen mahdollisuus on antaa tehtävänasettelu keskustelualueen johdantotekstissä. Koska opiskelijat eivät voi koskaan aloittaa keskusteluja kaikille osallistujille, jos näkyvyys on rajattu ryhmittäin, vaan ainoastaan vastata tällaisiin viesteihin, niin ryhmien keskustelut pysyvät itsessään erillään.

Huom!

 • Opettajan usein hyödyntämä "opiskelijan roolin" esikatselunäkymä ei kuulu automaattisesti mihinkään ryhmään! 
 • Ryhmäasetukset saattavat päivittyä pienellä viiveellä