Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 12 Next »

Unable to render {include} The included page could not be found.

NJ: Kenttien 900, 910, 911 ja 940 nimet on nyt käännetty MARC 21:n suomennoksen mukaisiksi, vrt. vastaavat 7XX-kentät. Mutta osakenttien nimiä ei ole muunnettu MARC 21 -suomennoksen muotoon (ks. formaatti). Pitäisikö muuntaa? Onko parempi, että nämä mainitut 9XX-kentät konvertoidaan sellaisinaan, vai pitäisikö ne konvertoida samalla tavalla kuin vastaavat 7XX-kentät, eli lisätä välimerkit jne.?


900 - SUOMALAINEN KENTTÄ: VIITTAUS - HENKILÖN NIMI (T)

901 - LOCAL FIELD: KIRJASTOKOHTAINEN KOODI (T)

Ensimmäinen indikaattori = määrittelemätön
Toinen indikaattori = määrittelemätön

Osakentät: ‡a

FENNICAssa käytössä seuraavantyyppiset koodit:

 • 'KUvvvvkkpp' = uusien aikakauslehtitietueiden tekopäivämäärä
 • 'KKvvvvkkpp' = aikakauslehtitietueiden korjauspäivämäärä
 • 'MUvvvvkkpp' = monografiatietueen valmistumispäivä
 • 'MMvvvvkkpp' = tietuetta on korjattu
 • 'SUvvvvkkpp' = e-tietueen valmistumispäivä

SELMAssa käytössä virallisjulkaisutyyppikoodit:

 • 'a' (vanhat koodit 'ao', 'bo' ja 'b' muunnettu 'a':ksi)
 • 'at' (vanha koodi 'bt' muunnettu 'at':ksi)
 • 'ak' (vanha koodi 'bk' muunnettu 'ak':ksi)902 - LOCAL FIELD: PAINOSKOODI (T)

Ensimmäinen indikaattori = määrittelemätön
Toinen indikaattori = määrittelemätön

Osakentät: ‡a

FENNICAssa koodi
'b' = ensimmäiset tai muutetut painokset (vuosi- ja UNESCOn tilasto).903 - LOCAL FIELD: KIRJASTOKOHTAINEN KOODI (T)

Ensimmäinen indikaattori = määrittelemätön
Toinen indikaattori = määrittelemätön

Osakentät: ‡a

FENNICAssa käytössä koodit:

 • 'c' = Ulko-Fennica: suomenkielinen, suomalaisen kirjoittama tai kustantama julkaisu
 • 'd' = Ulko-Fennica: Suomea koskeva

SELMAssa käytössä juridisen bibliografian koodit:

 • 'a'
 • 'b'
 • 'c'904 - LOCAL FIELD: PIENPAINATEKOODI (T)

Ensimmäinen indikaattori = määrittelemätön
Toinen indikaattori = määrittelemätön

Osakentät: ‡a

FENNICAssa käytössä koodit:

 • 'p' = pienpainate
 • 't' = pienpainate (alle 17 sivua)905 - LOCAL FIELD: JATKUVAN JULKAISUN TYYPPIKOODI (T)

[MARC21-Finissa 008/30(CR)]

Ensimmäinen indikaattori = määrittelemätön
Toinen indikaattori = määrittelemätön

Osakentät: ‡a

FENNICAssa käytössä koodit:

 • 'a' = varsinainen aikakauslehti
 • 'b' = henkilöstölehti
 • 'c' = jäsentiedote
 • 'd' = tiedotuslehti
 • 'e' = asiakaslehti
 • 'f' = vuotuisjuhlalehti
 • 'g' = varsinainen sanomalehti
 • 'h' = paikallislehti
 • 'i' = ilmaisjakelulehti
 • 's' = sarjakuvalehti906 - LOCAL FIELD: JATKUVAN JULKAISUN ALUEELLINEN JA KIELELLINEN KATTAVUUSKOODI (T)

[MARC21-Finissa 008/38(CR)]

Ensimmäinen indikaattori = määrittelemätön
Toinen indikaattori = määrittelemätön

Osakentät: ‡a

FENNICAssa käytössä koodit:

 • 'a' = valtakunnallinen
 • 'b' = paikallinen/alueellinen
 • 's' = valtakunnallinen kaksikielinen
 • 't' = paikallinen/alueellinen kaksikielinen910 - SUOMALAINEN KENTTÄ: VIITTAUS - YHTEISÖNNIMI (T)

911 - SUOMALAINEN KENTTÄ: VIITTAUS - KOKOUKSEN NIMI (T)

930 - LOCAL FIELD: KOMITEAN ASETTAMISPÄIVÄ (T)

Ensimmäinen indikaattori = määrittelemätön
Toinen indikaattori = määrittelemätön

Osakentät:
‡a - Komitean asettamispäivä

Käytössä SELMAssa.931 - LOCAL FIELD: KOMITEAN MIETINNÖN LUOVUTTAMISPÄIVÄ (T)

Ensimmäinen indikaattori = määrittelemätön
Toinen indikaattori = määrittelemätön

Osakentät:
‡a - Komitean mietinnön luovuttamispäivä

Käytössä SELMAssa.932 - LOCAL FIELD: KOMITEAN PUHEENJOHTAJA (T)

Ensimmäinen indikaattori = määrittelemätön
Toinen indikaattori = määrittelemätön

Osakentät:
‡a - Komitean pheenjohtaja: Sukunimi, Etunimi
‡c - Muut lisäykset

Käytössä SELMAssa.933 - LOCAL FIELD: KOMITEAN SIHTEERI (T)

Ensimmäinen indikaattori = määrittelemätön
Toinen indikaattori = määrittelemätön

Osakentät:
‡a - Komitean sihteeri: Sukunimi, Etunimi
‡c - Muut lisäykset

Käytössä SELMAssa.935 - LOCAL FIELD: KIRJASTOKOHTAINEN KOODI (T)

FENNICAssa ilmaisee ISSN-Onlineen lähtevät tietueet. NJ: Käytäntö muuttunut 2008 alussa, voidaanko hävittää konversiossa?940 - SUOMALAINEN KENTTÄ: VIITTAUS - NIMEKE (T) • No labels