Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 10 Next »

Tämä on MARC21-wikialue, jonka avulla toteutetaan MARC 21 -sovellusohjeet Voyager-kirjastoille. Aluksi on työlistalla bibliografisten tietojen (BIB) sovellusohje. Jatkossa saadaan toivottavasti aikaiseksi myös varastotietojen (HOLD) ja auktoriteettitietojen (AUKT) sovellusohjeet.

Käyttöoikeudet tälle wiki-alueelle sallitaan aluksi vain Voyager-kirjastojen yhteiselle Linnea-cat -työryhmälle. Kun sovellusohje on "valmis" (kehitystyö jatkuu tietenkin loputtomiin...), se avataan julkiseksi ja sovellusohjeet linkitetään suomennettuihin MARC 21 -formaatteihin.

Linnea-cat -työryhmäläiset varmastikin tarvitsevat sovellusohjetta päivittäessään wikin käyttöohjeita.

MARC21-wikialuetta ylläpitää Kansalliskirjaston Kirjastoverkkopalvelujen MARC-vastuuhenkilö. Yhteystiedot: marc.posti (at) helsinki.fi.

  • No labels