Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 5 Next »

Unable to render {include} The included page could not be found.

850 - OMISTAVA ORGANISAATIO (T)852 - SIJAINTI (T)856 - ELEKTRONISEN AINEISTON SIJAINTI JA KÄYTTÖ (T)
Kenttää 856 käytetään elektronisen aineiston osoitteen merkitsemiseen ja linkin luomiseen aineistoon silloin, kun aineisto on verkossa tekijänoikeudellisesti vapaasti käytettävissä. Jos elektronisen aineiston käyttöä on sopimukselliseti ja teknisesti rajoitettu, on syytä merkitä rajoitus kenttään 506. Elektronisen aineiston osoitteen voi merkitä kenttään 500, jos suoraa linkkiä ei voi tekijänoikeudellisista syistä merkitä kenttään 856.
Jos aineisto on hankittu käytettäväksi vain aineiston ostaneessa kirjastossa, merkitään verkko-osoite kirjaston varastotietueen kenttän 856.

856-kenttää ei saa merkitä 'paperiversion' bibliografiseen tietueeseen.

Jos 1. indiaattorin arvoa ei tunneta, voi indikaattorin jättää tyhjäksi.

Osakenttien ‡a, ‡b, ‡d ja ‡f käyttö on pakollista vähimmäistasolla vain jos osakenttää ‡u ei käytetä (URI:a ei tiedetä).880 - TIEDOT VAIHTOEHTOISELLA KIRJAIMISTOLLA (T)886 - TIEDOT VIERAIDEN MARC-FORMAATTIEN KENTISTÄ (T)887 - TIEDOT MUISTA FORMAATEISTA, EI MARC (T)  • No labels