Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Next »

Unable to render {include} The included page could not be found.

900 - LOCAL FIELD: VIITTAUS HENKILÖN NIMESTÄ (T)

901 - LOCAL FIELD: KIRJASTOKOHTAINEN KOODI (T)

FENNICAssa käytössä seuraavantyyppiset koodit:

 • 'KUvvvvkkpp' = uusien aikakauslehtitietueiden tekopäivämäärä
 • 'KKvvvvkkpp' = aikakauslehtitietueiden korjauspäivämäärä
 • 'MUvvvvkkpp' = monografiatietueen valmistumispäivä
 • 'MMvvvvkkpp' = tietuetta on korjattu
 • 'SUvvvvkkpp' = e-tietueen valmistumispäivä

SELMAssa käytössä virallisjulkaisutyyppikoodit:

 • 'a' (vanhat koodit 'ao', 'bo' ja 'b' muunnettu 'a':ksi(
 • 'at' (vanha koodi 'bt' muunnettu 'at':ksi)
 • 'ak' (vanha koodi 'bk' muunnettu 'ak':ksi)902 - LOCAL FIELD: KIRJASTOKOHTAINEN KOODI (T)

FENNICAssa koodi
'b' = ensimmäiset tai muutetut painokset (vuosi- ja UNESCOn tilasto).903 - LOCAL FIELD: KIRJASTOKOHTAINEN KOODI (T)

FENNICAssa käytössä koodit:

 • 'c' = Ulko-Fennica: suomenkielinen, suomalaisen kirjoittama tai kustantama julkaisu
 • 'd' = Ulko-Fennica: Suomea koskeva

SELMAssa käytössä juridisen bibliografian koodit:

 • 'a'
 • 'b'
 • 'c'  904 - LOCAL FIELD: PIENPAINATEKOODI (T)

FENNICAssa käytössä koodit:

 • 'p' = pienpainate
 • 't' = pienpainate (alle 17 sivua)

SELMAssa käytössä juridisen bibliografian koodit:

 • 'a'
 • 'b'
 • 'c'905 - LOCAL FIELD: JATKUVAN JULKAISUN TYYPPI (T)

[MARC21-Finissa 008/30(CR)]

FENNICAssa käytössä koodit:

 • 'a' = varsinainen aikakauslehti
 • 'b' = henkilöstölehti
 • 'c' = jäsentiedote
 • 'd' = tiedotuslehti
 • 'e' = asiakaslehti
 • 'f' = vuotuisjuhlalehti
 • 'g' = varsinainen sanomalehti
 • 'h' = paikallislehti
 • 'i' = ilmaisjakelulehti
 • 's' = sarjakuvalehti906 - LOCAL FIELD: JATKUVAN JULKAISUN ALUEELLINEN JA KIELELLINEN KATTAVUUS (T)

[MARC21-Finissa 008/38(CR)]

FENNICAssa käytössä koodit:

 • 'a' = valtakunnallinen
 • 'b' = paikallinen/alueellinen
 • 's' = valtakunnallinen kaksikielinen
 • 't' = paikallinen/alueellinen kaksikielinen910 - LOCAL FIELD: VIITTAUS YHTEISÖN NIMESTÄ (T)

911 - LOCAL FIELD: VIITTAUS KONGRESSIN NIMESTÄ (T)

930 - LOCAL FIELD: KOMITEAN ASETTAMISPÄIVÄ (T)

Käytössä SELMAssa.931 - LOCAL FIELD: KOMITEAN MIETINNÖN LUOVUTTAMISPÄIVÄ (T)

Käytössä SELMAssa.932 - LOCAL FIELD: KOMITEAN PUHEENJOHTAJA (T)

Käytössä SELMAssa.933 - LOCAL FIELD: KOMITEAN SIHTEERI (T)

Käytössä SELMAssa.935 - LOCAL FIELD: KIRJASTOKOHTAINEN KOODI (T)

FENNICAssa ilmaisee ISSN-Onlineen lähtevät tietueet. Käytäntö muuttunut 2008 alussa, voidaanko hävittää konversiossa?940 - LOCAL FIELD: VIITTAUS NIMEKKEESTÄ (T) • No labels