Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »850 - OMISTAVA ORGANISAATIO (T)852 - SIJAINTI (T)856 - ELEKTRONISEN AINEISTON SIJAINTI JA KÄYTTÖ (T)880 - TIEDOT VAIHTOEHTOISELLA KIRJAIMISTOLLA (T)886 - TIEDOT VIERAIDEN MARC-FORMAATTIEN KENTISTÄ (T)887 - TIEDOT MUISTA FORMAATEISTA, EI MARC (T)  • No labels