Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »700 - LISÄKIRJAUS - HENKILÖNNIMI (T)
Kenttää käytetään toisen ja kolmannen yhteisvastuullisen tekijän merkitsemiseen, kun ensimmäinen yhteisvastuullinen tekijä on merkitty kenttään 100. Kaikissa muissa kentissä esiintyvistä henkilönimistä voidaan tehdä lisäkirjaus kenttään 700. Kenttää voidaan toistaa.

Kentän pakollisuus koskee toista ja kolmatta yhteisvastuullista tekijää tai yhtä muuta tekijää.

2. indikaattoria käytetään ilmaisemaan, miten lisäkirjauksen kohteena olevan henkilön vastuullisuus liittyy kentän 100 päävastuulliseen henkilöön. Tarkoituksena on saavuttaa yhtäpitävyys kuvailun ja lisäkirjausten välillä eritasoisissa tulosteissa. 2. indikaattorin arvot määräytyvät seuraavasti:

  • 0 = Lisäkirjaus toisesta tai kolmannesta päävastuullisesta tekijästä. Nämä tekijät näkyvät yleensä
    osakentässä 245 ‡d tai 248 ‡d.
  • 1 = Kaikki muut henkilötekijyyteen liittyvät lisäkirjaukset.

‡a - Osakenttään ‡a merkitään henkilön nimi. Sukunimi ja etunimi erotetaan toisistaan pilkulla. Etuniminä käytetään vain joko koko etunimeä tai etunimen ensimmäistä kirjainta. Jos etunimistä tiedetään vain etukirjaimet, kirjaimien väliin tulee tyhjälyönti. Etukirjaimen perään tulee piste. Huom! BookWheren kautta poimituista tietueista saattaa puuttua viimeisen etukirjaimen piste.

‡d - Aikamääreillä tarkoitetaan henkilön syntymä- ja kuolinvuotta. Suomalaisten henkilöiden syntymä- ja kuolinvuosia ei saa tallentaa. Huom! Historiallisissa nimissä voidaan elinvuodet jatkossakin tallentaa bibliografisiin tietueisiin, jos kuolinvuosi on 1899 tai varhaisempi.

‡c - Muut nimeen tehtävät lisäykset selventävät useimmiten suoraa yksiosaista nimeä. Osakenttään tallennetaan tietoja esim. henkilön syntymä- tai asuinpaikkakunnasta, ammatista tai muista tunnusmerkeistä. Sukunimeen liittyvä, sukulaisuutta osoittava sana, tallennetaan tähän osakenttään.

‡t - Osakenttää käytetään tekijä-nimeke -tyyppisten lisäkirjausten nimekettä varten. Jos nimekkeestä halutaan erikseen lisäkirjaus tai indeksoitava nimeke, se tallennetaan myös kenttään 740.

‡e - Osakentän pakollisuus koskee vain musiikkiaineistoa. Osakenttään ‡e merkitään henkilön nimeen liittyvä tekijyyttä osoittava funktiomerkintä käyttäen seuraavia lyhenteitä:

710 - LISÄKIRJAUS - YHTEISÖNNIMI (T)711 - LISÄKIRJAUS - KOKOUKSEN NIMI (T)720 - LISÄKIRJAUS - KONTROLLOIMATON NIMI (T)730 - LISÄKIRJAUS - YHTENÄISTETTY NIMEKE (T)740 - LISÄKIRJAUS - KONTROLLOIMATON NIMEKE (T)752 - LISÄKIRJAUS - HIERARKKINEN PAIKAN NIMI (T)753 - JÄRJESTELMÄKOHTAISET YKSITYISKOHDAT (T)754 - LISÄKIRJAUS - TAKSONOMINEN TUNNISTUS (T)  • No labels