Child pages
  • 16. Lisäkirjauskentät (70X-75X)
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »700 - LISÄKIRJAUS - HENKILÖNNIMI (T)710 - LISÄKIRJAUS - YHTEISÖNNIMI (T)711 - LISÄKIRJAUS - KOKOUKSEN NIMI (T)720 - LISÄKIRJAUS - KONTROLLOIMATON NIMI (T)730 - LISÄKIRJAUS - YHTENÄISTETTY NIMEKE (T)740 - LISÄKIRJAUS - KONTROLLOIMATON NIMEKE (T)752 - LISÄKIRJAUS - HIERARKKINEN PAIKAN NIMI (T)753 - JÄRJESTELMÄKOHTAISET YKSITYISKOHDAT (T)754 - LISÄKIRJAUS - TAKSONOMINEN TUNNISTUS (T)  • No labels