Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »600 - HENKILÖNNIMI ASIASANANA (T)610 - YHTEISÖNNIMI ASIASANANA (T)611 - KOKOUKSEN NIMI ASIASANANA (T)630 - YHTENÄISTETTY NIMEKE ASIASANANA (T)648 - AIKAA ILMAISEVA TERMI ASIASANANA (T)650 - KONTROLLOIDUN ASIASANASTON ASIASANA (T)651 - MAANTIETEELLINEN NIMI ASIASANANA (T)653 - KONTROLLOIMATON HAKUTERMI (T)654 - FASETTIANALYSOITU ASIASANA (T)655 - AINEISTON LAJITYYPPI/MUOTO HAKUTERMINÄ (T)656 - AMMATTI HAKUTERMINÄ (T)657 - TAPAHTUMA TAI TOIMINTO HAKUTERMINÄ (T)658 - OPINTO-OHJELMAN TAI KURSSIN TAVOITTEET HAKUTERMINÄ (T)662 - HIERARKKINEN MAANTIETEELLINEN NIMI ASIASANANA (T)  • No labels