Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 5 Next »

Tämä on MARC21-wikialue, jonka avulla toteutetaan MARC 21 -sovellusohje Voyager-kirjastoille.

Aluksi käyttöoikeudet annetaan Voyager-kirjastojen yhteiselle Linnea-cat -työryhmälle. Ks. wikin käyttöohjeet.

MARC21-wikialuetta ylläpitää Kansalliskirjaston Kirjastoverkkopalvelujen MARC-vastuuhenkilö. Yhteystiedot: marc.posti (at) helsinki.fi.

  • No labels