Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 48 Next »

Tämä on uuden Think Open -blogin (https://blogs.helsinki.fi/thinkopen/) työskentelysivusto, ja tänne kerätään blogin juttuaiheita. Blogin pääteemoja ovat digitaaliset tutkimuspalvelut ja avoin tiede. Blogin tavoitteena on välittää tietoa näihin laajoihin teemoihin liittyvistä aiheista sekä Helsingin yliopiston digitalisaatio-ohjelmaan liittyvistä hankkeista. Blogi on myös keskustelufoorumi tutkimuspalveluiden kehittämiseen ja avoimen tieteen toteuttamiseen liittyville näkemyksille.

Blogi on organisaatiorajat ylittävä hanke, jonka taustaryhmään kuuluu toimijoita Helsingin yliopiston kirjastosta, Tietotekniikkakeskuksesta, Tutkimuspalveluista ja Kansalliskirjastosta. Blogi on avoin kaikille yliopistolaisille.

Blogin pääkohderyhmä on Helsingin yliopiston tutkijat, mikä on hyvä huomioida juttuideoita suunniteltaessa. Toinen tärkeä kohderyhmä ovat digitaalisten tutkimuspalveluiden ja avoimen tieteen parissa Helsingin yliopistossa työskentelevät henkilöt, joille blogi tarjoaa vertailukehittämisen ja verkostoitumisen kanavan.

Alla olevaan taulukkoon voi kirjata ehdotuksia blogiaiheista. Juttuideoita otetaan mieluusti vastaan, vaikka kirjoittaja – tai muut aiheeseen liittyvät yksityiskohdat – eivät olisikaan tiedossa. Juttuehdotuksia voi lähettää myös sähköpostitse blogia koordinoivalle Juuso Ala-Kyynylle (juuso.ala-kyyny@helsinki.fi).


AiheKirjoittajaAikatauluehdotusMuut tiedot

Aiheen ehdottaja

+ yhteystiedot

Digitalisaatio-ohjelman hankkeiden esittely (tutkijanäkökulmasta)
vuosi 2018Digitalisaatio-ohjelmassa on paljon tutkimuksen digitalisaatioon liittyviä hankkeita, jotka ovat relevantteja tutkijan kannalta. Lisätietoa: https://flamma.helsinki.fi/portal/home/fh?_nfpb=true&_pageLabel=view&contentId=HY372795&placeId=HYMIGR_A4_101Juuso Ala-Kyyny (juuso.ala-kyyny@helsinki.fi)
Ancient Empires-huippuyksikön esittelyjuttuMarkku Roinila + mahd. muita henkilöitä2018 (syyskuu, jolloin yksikön dataworkshop)Juuri aloittanut huippuyksikkö tähtää kunnianhimoiseen OA-politiikkaan (mukaanlukien datan nopean avaaminen, rinnakkaisjulkaiseminen ym.). Sen OA-politiikan esittely toimisi mallina muille yksiköille.Markku Roinila (markku.roinila@helsinki.fi)
Laskentaa Helsingin yliopistossaIT for Science / Tikesyksy 2018Teema tarkentuu ja ajankohta selviää kevään mittaan kunhan nk. multiklusterin suunnitelmat täsmentyvät.ville.tenhunen@helsinki.fi
Datapalveluiden uudet tuuletVille Tenhunen2018Kunhan selviää miten jatkuu vai jatkuuko Mildredin osaprojektit, on lieneeville.tenhunen@helsinki.fi

Datasupport.helsinki.fi – design process and choices

Aija Kaitera5_2018

datasupport.helsinki.fi service channel has just been published. this post gives some background on the creation process and design choices.

Avoimen julkaisemisen palvelujen toteutumisestaAija Kaitera8_2018

Kirjastossa on käynnissä lean-projekti avoimen julkaisemisen palveluista. Tässä on tullut esille mielenkiintoista statistiikkaa

Dialogijuttusarja
jatkuu syksyllä 2018; lokakuussa Paula Eerola ja Tuuli ToivonenDialogisarjassa tutkija ja hallinnon/palveluiden/ym. edustaja kävisivät keskustelua valitsemistaan teemoista ja kysymyksistä, jotka liittyisivät blogin teemoihinjuuso.ala-kyyny@helsinki.fi
DatatarinatJuuso AK
Vrt. https://www.dataone.org/data-stories; HY:stä varmaan löytyy useampikin datatarina – tosin tämä voi mennä Think Open -saitin puolellejuuso.ala-kyyny@helsinki.fi
Tiken palvelut tutkijoille, esim. ratkaisukonsultointiOlli Vanajas, Tikesyksy 2018?ratkaisukonsultointivideo tulossamarina.lindholm@helsinki.fi
Avoimen tieteen katsaus tms.Juuso AK ym.jatkuvaAvoimessa tieteessä tapahtuu monella rintamalla asioita, joista olisi hyvä – mutta hankala – pysyä kärryillä. Säännöllisin väliajoin voisi tehdä katsauksen esim menneeseen kuukauteen/kvartaaliin/puolivuotiskauteen, ja kertoa tutkijantyön kannalta tärkeitä ja kiinnostavia asioita.Juuso Ala-Kyyny
T-pasMarkku Roinila, MEK, Siiri FuchsElokuu 2018Esitellään T-PAS-palvelu ja sen reunaehdotMarkku.Roinila@helsinki.fi
GDPR ja tutkimuksen tukiTBAElokuu 2018GDPR tuli, minkälaista tukea, ohjeistusta ja palveluita on tarjolla tutkijalle? Mm. sensitiivisen datan DMP-ohjeet, HY-tietosuojaohje tutkijoille, sensitiivisen datan tallennuspalvelu...Juuso Ala-Kyyny
Eurostat-dataReijo Sund, Ville-Veikko Pulkka & Antti Kaihovaaraalkusyksy 2018Eurostat on tunnustanut HY:n aseman tutkimusentiteettinä, ja tutkijat voivat nyt anoa mahdollisuutta käyttää Eurostatin mikrodatoja.Eeva Nyrövaara
Avoimen tieteen koulutusyhteistyöpilotti – kevään 2018 yhteenvetoJuuso AKelo-syyskuu 2018Koulutusyhteistyöpilotissa etsitään keinoja tuoda avointa tiedettä perusopintoihin? Mitä pilotissa saatiin aikaan keväällä? Mitäs jatkossa?Juuso Ala-Kyyny
Helsinki University Press -tilannepäivitys tms.

Markku ? Marjo Kuusela, Kimmo Koskinen

syksy 2018

Ensimmäiset HUP-julkistukset eivät tiettävästi ehdi lokakuun OA-viikolle, mutta kenties jotain kerrottavaa on ennen joulua?

  • Luultavasti on, mutta en osaa sanoa milloin...kirjat tulevat ehkä loppuvuodesta. Ehkäpä joku Leena Kaakinen-haastis voisi toimia blogijuttuna  (MR)
Juuso Ala-Kyyny
Datatuen DMP-kommentointipalvelu ja -työpajat ym. syyskuun hakuun liittyvääSiiri Fuchs5.9.2018
Juuso Ala-Kyyny


 

  • No labels