Small breakfast and coffee available.

TimeLocation
10.00-13.00Otaniemi, Väre building, room Q202

Network analysis workshop This workshop is in Finnish

13.00-14.00Otaniemi (Väre) Lunch
14.00-16.00Otaniemi (Väre Q202)

Thesis seminar where students can present their ongoing thesis work. See instructions below.

14.00-16.00Otaniemi (Väre Q202)

Data session. A workshop where participants jointly explore their existing datasets for new research ideas. See instructions below. (language: English / Finnish)

N.B. the workshop is only open for those who bring their data – no audience allowed


Thesis seminar 7.11.19 14:00-16.00 (end time can change according to the number of participants)

Are you working on a thesis that relates to digital society, social scientific study of ICT, or ICT applications to social research? Come to Rajapinta Days to present and discuss your work in the thesis seminar. All presenters will be assigned an appropriate amount of time (depending on the number of presenters) for presentation and discussion. We will gather experts in the fields of the presenters to join the discussion. 

Please sign up to Tuomas Soila (tuomas.soila (a) helsinki.fi) with the title ("Rajapintapäivien opinnäytetyöseminaari" by 15.10.2019. Please include a few sentences to describe your thesis topic.

For the seminar, we would like you to prepare a short presentation (2-3 slides):

 • Slide 1. What I am working with?
 • Slide 2. Theoretical background of the thesis (important references and theories) and methods and data.
 • Slide 3. Specific issues you would like to be discussed. 

Data Session 7.11.19 14:00-16.00 (end time can change according to the number of participants)

N.B. the workshop is only open for those who bring their data – no audience allowed


In this workshop participants jointly explore their existing data sets for new research ideas. In round table groups, the participants will briefly present their research project and data, and we will collectively discuss them. Join the workshop if you have some textual/visual/audio data and you would like some friendly feedback on how to analyze them!

To join the workshop, please add your details to the submission wiki page:

 • Your name
 • A brief description of the dataset and it's context
 • Your own area of research
 • NB! Do not add your research question or theoretical frame.
Small breakfast and coffee available.

AikaPaikka
10.00-13.00Otaniemi, Väre, huone Q202

Verkostoanalyysityöpaja. Verkostoanalyysityöpajassa käydään läpi käytännön keinoja ja välineitä datan keräämiseen sosiaalisesta mediasta ja tämän datan analysoimiseen erityisesti verkostoanalyysin keinoin. Osallistuja saa parhaan hyödyn työpajasta, jos asentaa välineet itselleen ennen työpajan alkua ja pyrkii itse keräämään ja analysoimaan dataa työpajan edetessä. Katso ilmoittautumisohjeet alta.

13.00-14.00Otaniemi (Väre)Lounas
14.00-16.00Otaniemi (Väre Q202)Opinnäytetyöseminaari jossa opiskelijoilla on mahdollisuus keskustella opinnäytetyöhön liittyvistä kysymyksistä tutkijoiden kanssa. Jos haluat keskustella työstäsi seminaarissa, katso ohjeet alta.
14.00-16.00Otaniemi (Väre Q202)Data session. A workshop where participants jointly explore their existing datasets for new research ideas. NB! Only for pre-registered participants with data. Instructions below. (language: English / Finnish)

Verkostoanalyysityöpaja 7.11.19 10:00-13:00. (Huom. tämä työpaja on suomeksi - this workshop is in Finnish)

Verkostoanalyysityöpajassa käydään läpi käytännön keinoja ja välineitä datan keräämiseen sosiaalisesta mediasta ja tämän datan analysoimiseen erityisesti verkostoanalyysin keinoin. 

Osallistuja saa parhaan hyödyn työpajasta, jos asentaa välineet itselleen ennen työpajan alkua ja pyrkii itse keräämään ja analysoimaan dataa työpajan edetessä. 

Työpajassa käydään läpi neljä välinettä: 

Työpajaan ilmoittautuneille osallistujille toimitetaan tiiviit ohjeet tarvittavien asennusten tekemiseen sekä NodeXL:n käytön oikeuttava lisenssi sähköpostitse. NodeXL lisenssi on kurssilaisille ilmainen ensimmäiset 2 kk, jonka jälkeen lisenssille voi hankkia jatkon täältä https://www.smrfoundation.org/license/

Työpaja etenee niin, että on olemassa valmis materiaali samasta aiheesta joka työkalulle ja ‘töihin’ pääsee, vaikka ei kaikissa vaiheissa saisikaan kaikkea tehtyä loppuun asti.

Työpajan vetäjänä toimii Mika Laiti (Social Media Analyst, Social Media Research Foundation, https://www.smrfoundation.org/staff-member/mika-laiti/ )

HUOM! ilmoittaudu työpajaan sähköpostitse osoitteeseen jukka.huhtamaki@rajapinta.co. Lisää otsikkoon tunniste #verkostoanalyysi. Voit lisäksi kertoa, miksi verkostoanalyysi kiinnostaa sinua.

Taustalukemistoa

Huhtamäki, J., & Parviainen, O. (2013). Verkostoanalyysi sosiaalisen median tutkimuksessa. Teoksessa S.-M. Laaksonen, J. Matikainen, & M. Tikka (Eds.), Otteita verkosta - verkon ja sosiaalisen median tutkimusmenetelmät (pp. 243–271). Tampere: Vastapaino. 

Pew Research Center (2014). Mapping Twitter Topic Networks: From Polarized Crowds to Community Clusters. https://www.pewinternet.org/2014/02/20/mapping-twitter-topic-networks-from-polarized-crowds-to-community-clusters/

Otteita verkosta on saatavilla sähköisenä kirjana. Tässä valmiit linkit muutamaan tietokantaan joista kirja löytyy:


Opinnäytetyöseminaari 7.11.19 klo 14:00-16.00 (PERUTTU)

Teetkö opinnäytetyötä liittyen digitaaliseen yhteiskuntaan, käytätkö laskennallisia menetelmiä tai digiaineistoja? Kaipaisitko lisää apua tai kommentteja työhösi?

Tule esittelemään ja keskustelemaan työtäsi (gradu, dippa, kandi) Rajapintapäivien opinnäytetyöseminaariin. Jokaiselle työlle varataan aika esittelyä ja keskustelua varten. Kutsumme paikalle myös ilmoittautuneiden aihealueisiin ja menetelmiin erikoistuneita tutkijoita kommentoimaan töitä.

HUOM! Ilmoittautumiset Tuomas Soilalle (tuomas.soila (a) helsinki.fi) otsikolla (”Rajapintapäivien opinnäytetyöseminaari”) 15.10.2019  mennessä.  Kerro viestissä opinnäytetyösi aihe muutamalla virkkeellä tai laita tiivistelmä/ideapaperi liitteeksi.

Toivomme, että osallistujat valmistelevat seminaariin lyhyen esityksen (2-3 slideä) esim. seuraavasti:

 • Slide 1. Mitä tutkin? (esim. tausta, teoreettinen viitekehys ml. keskeiset viitteet)
 • Slide 2. Miten tutkin? (aineisto, menetelmä)
 • Slide 3. Kysymykset joihin toivot kommentteja tai apua.


Data Session 7.11.19 14:00-16.00 (end time can change according to the number of participants)

In this workshop participants jointly explore their existing datasets for new research ideas. In round table groups, the participants will briefly present their research project and data, and we will collectively discuss them. Join the workshop if you have some textual/visual/audio data and you would like some friendly feedback on how to analyze them!

N.B. the workshop is only open for those who bring their data – no audience allowed (smile)

To join this workshop, please add you details to the submission wiki page:

 • Your name
 • A brief description of the dataset and it's context
 • Your own area of research
 • NB! Do not add your research question or theoretical frame.
 • No labels