Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 6 Next »

758 - Resursens identifikator (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Namn (Label) (NR)
Resursens namn, titel eller annan mänskligt läsbar uttryck som beroende av den ursprungliga databasen kan vara från t. ex. fälten rdfs:label eller skos:prefLabel:. Motsvarande standardnummer anges i delfält 0.

i Relationsbeteckning/-fras (R)

0 Auktoritetspostens kontrollnummer eller standardnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

1 Real World Object URI (R)

3 Del av materialet som avses (NR)

4 Relation (R)
Koden tas från en förteckning, se Marc 21 Funktions- och relationskoder.

5 Institution för vilken fältet gäller (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

758 ## ‡4 http://rdaregistry.info/Elements/m/P30135 ‡i Has work manifested:‡a Bored of the Rings ‡1 http://www.wikidata.org/entity/Q1613936

758 ## ‡4 http://rdaregistry.info/Elements/w/P10197 ‡i Parody of (work):‡a Tolkien, J. R. R. (John Ronald Reuel), 1892-1973. Lord of the rings ‡0 http://id.loc.gov/authorities/names/no97079452


  • No labels