Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 18 Current »

630 - Ämnesord - Uniform titel (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Antal icke-filerande tecken

0 - 9 Antal icke-filerande tecken

Andra indikator (Ind. 2) Ämnesordssystem/thesaurus

0 Library of Congress Subject Headings (LCSH)

1 LCSH for children's literature

2 Medical Subject Headings (MeSH)

3 National Agricultural Library subject authority file (NAL)

4 System ej specificerat
Ämnesordet är taget från ett kontrollerat ämnesordssystem eller auktoritetsformat, men ingen av de andra indikatorparametrarna och ingen av koderna i delfält ‡2 kan användas.

5 Canadian Subject Headings

6 Répertoire de vedettes-matière

7 System specificerat i ‡2

Delfält

a Uniform titel (NR)
Kan även innehålla kvalifikatorer inom parentes.

d Datum för undertecknande av fördrag (R)

e Funktionsterm (R)

f Specificering: årtal (NR)

g Övrig information (R)

h Medieterm (NR)

k Specificering i form av grupptitel (R)
Exempel på termer i delfältet: Manuskript, Protokoll, Urval.

l Verkets språk (NR)
Avser språket i ett uttryck (eller en manifestation). Skall två språk anges för samma manifestation, sätts de normalt i samma delfält med &-tecken emellan. Ange det äldsta/primära språket. För verk på tre eller flera språk, använd termen Polyglott.

m Uppsättning (musik) (R)

n Nummer på del eller avsnitt (R)

o Arrangemang (musik) (NR)

p Titel på del eller avsnitt av verk (R)

r Tonart (musik) (NR)

s Version (NR)

t Verktitel (NR)

v Underindelning - formämnesord (R)

x Underindelning - allmän (R)

y Underindelning - kronologisk (R)

z Underindelning - geografisk (R)

0 Auktoritetspostens kontrollnummer eller standardnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

2 Kod för ämnesordssystem (NR)
Koden tas från en förteckning, se Subject Heading and Term Source Codes.

3 Del av materialet som avses (NR)

4 Relation (R)
Koden tas från en förteckning, se Marc 21 Funktions- och relationskoder

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

630 04 ‡a Raamattu. ‡p VT. ‡p Psalmit ‡x kommentaarit.

630 04 ‡a Kalevala ‡x illustration.

630 04 ‡a Karjalan kunnailla; ‡o arr., blåsork.

630 04 ‡a Tuntematon sotilas (film) ‡f (1955)

630 04 ‡a Verkko-Karjalainen (verkkolehti)

630 04 ‡a Alivaltiosihteeri (radio-program)

630 04 ‡a Diabetes (tidskrift)

630 04 ‡a Schlaraffenland : Geschichte einer popularen Phantasie.

630 00 ‡a Four seasons (Motion picture : 1981)

630 00 ‡a Inter-American Treaty of Reciprocal Assistance ‡d (1947)

630 00 ‡a New York times ‡v Indexes.

630 00 ‡a Koran ‡x Criticism, interpretation, etc. ‡x History ‡y 19th century.

  • No labels