You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 22 Current »

610 - Ämnesord - Institutionsnamn (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Typ av namn
Se beskrivningen för indikator 1 i fält 110 .

0 Namn inlett med inverterat personnamn

1 Namn på administrativ enhet.

2 Namn i rak följd

Andra indikator (Ind. 2) Ämnesordssystem/thesaurus

0 Library of Congress Subject Headings (LCSH)

1 LCSH for children's literature

2 Medical Subject Headings (MeSH)

3 National Agricultural Library subject authority file (NAL)

4 System ej specificerat
Ämnesordet är taget från ett kontrollerat ämnesordssystem eller auktoritetsformat, men ingen av de andra indikatorparametrarna och ingen av koderna i delfält 2 kan användas.

5 Canadian Subject Headings

6 Répertoire de vedettes-matière

7 System specificerat i ‡2

Delfält

a Namn på konferens eller administrativ enhet (NR)
Kan även innehålla kvalifikatorer inom parentes.

b Underordnad enhet (R)

c Konferensort (R)

d Konferensår (R)
Hit även fördragsdatum.

e Funktionsterm (R)
Avser funktionsbegrepp i klartext.

f Specificering: årtal för verk (NR)

g Övrig information (R)
I fält som innehåller titel på fördrag läggs andra signatären i detta delfält.

h Medieterm för verk (NR) - används inte enligt ISBD Consolidated -katalogiseringsregler (Kirjastoaineiston kuvailusäännöt)

k Specificering i form av grupptitel (R)
Exempel på termer i delfältet: Manuskript, Protokoll, Urval.

l Verkets språk (NR)
Avser språket i en manifestation. Ska två språk anges för samma manifestation, sätts de normalt i samma delfält med &-tecken emellan. Se även fält 630.

m Uppsättning (musik) (R)

n Nummer på del eller avsnitt (inkl. konferensnummer) (R)

o Arrangemang (musik) (NR)

p Titel på del eller avsnitt av verk (R)

r Tonart (musik) (NR)

s Version (NR)

t Verktitel (NR)

u Affiliering (NR)

v Underindelning - formämnesord (R)

x Underindelning - allmän (R)

y Underindelning - kronologisk (R)

z Underindelning - geografisk (R)

0 Auktoritetspostens kontrollnummer eller standardnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

2 Kod för ämnesordssystem (NR)
Koden tas från en förteckning, se Subject Heading and Term Source Codes.

3 Del av materialet som avses (NR)

4 Relation (R)
Koden tas från en förteckning, se Marc 21 Funktions- och relationskoder.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

610 24 ‡a Kuninkaallinen Turun Akatemia.
610 24 ‡a Helsingin yliopisto ‡x historia.

610 24 ‡a Beatles (ensemble)

610 24 ‡a Helsingin yliopisto. ‡b Biokemian laitos.

610 24 ‡a Kuninkaallinen Preussin jääkäripataljoona 27.

610 24 ‡a Lohja (yhtiö). ‡b Sähkölaitos ‡x kartat.

610 24 ‡a Europeiska unionen.

610 14 ‡a Valtion filmitarkastamo.

610 14 ‡a Ulkoasiainministeriö. ‡b Protokollaosasto.

610 10 ‡a France. ‡t Constitution (1946)

610 10 ‡a Great Britain. ‡t Treaties, etc. ‡g Ireland, ‡d 1985 Nov. 15.

610 20 ‡a British Library. ‡k Manuscript. ‡n Arundel 384.

610 10 ‡a Uruguay. ‡t Treaties, etc. ‡g Argentina, ‡d 1974 Aug. 20. ‡k Protocols, etc. ‡d 1982 Dec. 20.

610 20 ‡a Daughters of the American Revolution. ‡b Mary Tyler Chapter (Tyler, Tex.) ‡k Charters and regulations.

610 20 ‡a United States Strategic Bombing Survey. ‡t Reports. ‡p Pacific war ‡v Indexes.

610 10 ‡a United States. ‡b Army. ‡b Cavalry ‡x History ‡y Civil War, 1861-1865 ‡v Maps.

  • No labels