Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 33 Next »

Tämä on uuden Think Open -blogin (https://blogs.helsinki.fi/thinkopen/) työskentelysivusto, ja tänne kerätään blogin juttuaiheita. Blogin pääteemoja ovat digitaaliset tutkimuspalvelut ja avoin tiede. Blogin tavoitteena on välittää tietoa näihin laajoihin teemoihin liittyvistä aiheista sekä Helsingin yliopiston digitalisaatio-ohjelmaan liittyvistä hankkeista. Blogi on myös keskustelufoorumi tutkimuspalveluiden kehittämiseen ja avoimen tieteen toteuttamiseen liittyville näkemyksille.

Blogi on organisaatiorajat ylittävä hanke, jonka taustaryhmään kuuluu toimijoita Helsingin yliopiston kirjastosta, Tietotekniikkakeskuksesta, Tutkimuspalveluista ja Kansalliskirjastosta. Blogi on avoin kaikille yliopistolaisille.

Blogin pääkohderyhmä on Helsingin yliopiston tutkijat, mikä on hyvä huomioida juttuideoita suunniteltaessa. Toinen tärkeä kohderyhmä ovat digitaalisten tutkimuspalveluiden ja avoimen tieteen parissa Helsingin yliopistossa työskentelevät henkilöt, joille blogi tarjoaa vertailukehittämisen ja verkostoitumisen kanavan.

Alla olevaan taulukkoon voi kirjata ehdotuksia blogiaiheista. Juttuideoita otetaan mieluusti vastaan, vaikka kirjoittaja – tai muut aiheeseen liittyvät yksityiskohdat – eivät olisikaan tiedossa. Juttuehdotuksia voi lähettää myös sähköpostitse blogia koordinoivalle Juuso Ala-Kyynylle (juuso.ala-kyyny@helsinki.fi).


AiheKirjoittajaAikatauluehdotusMuut tiedot

Aiheen ehdottaja

+ yhteystiedot

Digitalisaatio-ohjelman hankkeiden esittely (tutkijanäkökulmasta)
vuosi 2018Digitalisaatio-ohjelmassa on paljon tutkimuksen digitalisaatioon liittyviä hankkeita, jotka ovat relevantteja tutkijan kannalta. Lisätietoa: https://flamma.helsinki.fi/portal/home/fh?_nfpb=true&_pageLabel=view&contentId=HY372795&placeId=HYMIGR_A4_101Juuso Ala-Kyyny (juuso.ala-kyyny@helsinki.fi)
Ancient Empires-huippuyksikön esittelyjuttuMarkku Roinila + mahd. muita henkilöitä2018Juuri aloittanut huippuyksikkö tähtää kunnianhimoiseen OA-politiikkaan (mukaanlukien datan nopean avaaminen, rinnakkaisjulkaiseminen ym.). Sen OA-politiikan esittely toimisi mallina muille yksiköille.Markku Roinila (markku.roinila@helsinki.fi)
Laskentaa Helsingin yliopistossaIT for Science / Tikesyksy 2018Teema tarkentuu ja ajankohta selviää kevään mittaan kunhan nk. multiklusterin suunnitelmat täsmentyvät.ville.tenhunen@helsinki.fi
Datapalveluiden uudet tuuletVille Tenhunen2018Kunhan selviää miten jatkuu vai jatkuuko Mildredin osaprojektit, on lieneeville.tenhunen@helsinki.fi

Datasupport.helsinki.fi – design process and choices

Aija Kaitera5_2018

datasupport.helsinki.fi service channel has just been published. this post gives some background on the creation process and design choices.

Avoimen julkaisemisen palvelujen toteutumisestaAija Kaitera8_2018

Kirjastossa on käynnissä lean-projekti avoimen julkaisemisen palveluista. Tässä on tullut esille mielenkiintoista statistiikkaa

ORCID tunnisteen eteneminen SuomessaAija Kaitera6_2018Seminaaripäivän selostus
HY-tutkijoiden Open Data Champions -haastatteluiden julkaiseminen suomeksi ja englanniksiODC:t / Juuso AKKesä 2018Englanninkieliset versiot: https://openscholarchampions.eu/opendata/champions/ Julkaisemiseen pyydetään lupaa ODC-tutkijoilta.juuso.ala-kyyny@helsinki.fi
Dialogijuttusarja

Dialogisarjassa tutkija ja hallinnon/palveluiden/ym. edustaja kävisivät keskustelua valitsemistaan teemoista ja kysymyksistä, jotka liittyisivät blogin teemoihinjuuso.ala-kyyny@helsinki.fi
Case OpenFIRE – tutkimusdatan avaaminen käytännössäJuuso AK
Heijastusseismisen FIRE-datan avaamisen vaiheet (ks. https://avaa.tdata.fi/web/fire/); aineisto juttuun kerätty, mutta julkaisu vaatii FIRE-ryhmän suostumustajuuso.ala-kyyny@helsinki.fi
DatatarinatJuuso AK
Vrt. https://www.dataone.org/data-stories; HY:stä varmaan löytyy useampikin datatarina – tosin tämä voi mennä Think Open -saitin puolellejuuso.ala-kyyny@helsinki.fi
Tiken palvelut tutkijoille, esim. ratkaisukonsultointiOlli Vanajas, Tikesyksy 2018?ratkaisukonsultointivideo tulossamarina.lindholm@helsinki.fi
DataviittaustiekarttaJuuso AK5_2018Huhtikuussa julkaistiin dataviittaustiekartta; postaukseen jututettu Susanna Nykyriä, myös Heidi Laine kommentoi

 

  • No labels