Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 24 Next »

Tämä on uuden, loppukeväästä julkaistavan Think Open -blogin työskentelysivusto, jonne kerätään tulevan blogin juttuaiheita. Blogin pääteemoja ovat digitaaliset tutkimuspalvelut ja avoin tiede. Blogin tavoitteena on välittää tietoa näihin laajoihin teemoihin liittyvistä aiheista. Blogi kertoo myös Helsingin yliopiston digitalisaatio-ohjelmaan liittyvistä hankkeista. Blogi on organisaatiorajat ylittävä hanke, jossa on mukana toimijoita Helsingin yliopiston kirjastosta, Tietotekniikkakeskuksesta, Tutkimuspalveluista ja Kansalliskirjastosta.

Blogin pääkohderyhmä on Helsingin yliopiston tutkijat, mikä on hyvä huomioida juttuideoita suunniteltaessa. Toinen tärkeä kohderyhmä ovat digitaalisten tutkimuspalveluiden ja avoimen tieteen parissa Helsingin yliopistossa työskentelevät henkilöt, joille blogi tarjoaa vertailukehittämisen ja verkostoitumisen kanavan.

Alla olevaan taulukkoon voi kirjata ehdotuksia blogiaiheista. Juttuideoita otetaan mieluusti vastaan, vaikka kirjoittaja – tai muut aiheeseen liittyvät yksityiskohdat – eivät olisikaan tiedossa. Juttuehdotuksia voi lähettää myös sähköpostitse blogia koordinoivalle Juuso Ala-Kyynylle (juuso.ala-kyyny@helsinki.fi).


AiheKirjoittajaAikatauluehdotusMuut tiedot

Aiheen ehdottaja

+ yhteystiedot

Akateemisen yhteisön sitoutuminen
avoimeen tieteeseen -haastattelujuttu
Juuso Ala-Kyynyhuhtikuu 2018blogin avausjuttuBlogityöryhmä
Digitalisaatio-ohjelman hankkeiden esittely (tutkijanäkökulmasta)
vuosi 2018Digitalisaatio-ohjelmassa on paljon tutkimuksen digitalisaatioon liittyviä hankkeita, jotka ovat relevantteja tutkijan kannalta. Lisätietoa: https://flamma.helsinki.fi/portal/home/fh?_nfpb=true&_pageLabel=view&contentId=HY372795&placeId=HYMIGR_A4_101Juuso Ala-Kyyny (juuso.ala-kyyny@helsinki.fi)
Ancient Empires-huippuyksikön esittelyjuttuMarkku Roinila + mahd. muita henkilöitä2018Juuri aloittanut huippuyksikkö tähtää kunnianhimoiseen OA-politiikkaan (mukaanlukien datan nopean avaaminen, rinnakkaisjulkaiseminen ym.). Sen OA-politiikan esittely toimisi mallina muille yksiköille.Markku Roinila (markku.roinila@helsinki.fi)
Laskentaa Helsingin yliopistossaIT for Science / Tikesyksy 2018Teema tarkentuu ja ajankohta selviää kevään mittaan kunhan nk. multiklusterin suunnitelmat täsmentyvät.ville.tenhunen@helsinki.fi
Datapalveluiden uudet tuuletVille Tenhunen2018Kunhan selviää miten jatkuu vai jatkuuko Mildredin osaprojektit, on lieneeville.tenhunen@helsinki.fi
Avoimen julkaisemisen palvelujen toteutumisestaAija KaiteraKevät 2018Kirjastossa on käynnissä lean-projekti avoimen julkaisemisen palveluista. Tässä on tullut esille mielenkiintoista statistiikkaa ymsaija.kaitera@helsinki.fi
HY-tutkijoiden Open Data Champions -haastatteluiden julkaiseminen suomeksi ja englanniksiODC:t / Juuso AKKesä 2018Englanninkieliset versiot: https://openscholarchampions.eu/opendata/champions/juuso.ala-kyyny@helsinki.fi
Dialogijuttusarja

Dialogisarjassa tutkija ja hallinnon/palveluiden/ym. edustaja kävisivät keskustelua valitsemistaan teemoista ja kysymyksistä, jotka liittyisivät blogin teemoihinjuuso.ala-kyyny@helsinki.fi
Case OpenFIRE – tutkimusdatan avaaminen käytännössäJuuso AK
Heijastusseismisen FIRE-datan avaamisen vaiheet (ks. https://avaa.tdata.fi/web/fire/); aineisto juttuun kerätty, mutta julkaisu vaatii FIRE-ryhmän suostumustajuuso.ala-kyyny@helsinki.fi
 

  • No labels