Child pages
  • Miten estän uusien viestien lähettämisen keskustelualueelle?
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

  • Siirry keskustelualueelle ja valitse Asetukset / Kumoa oikeuksia -välilehti ja Student-rooli
  • Muuta "Uuden keskustelun luominen" ja "Viestiin vastaaminen" -kykyjen oikeuksien arvoksi "Estä", ja tallenna muutokset.
  • Arkistoidulla keskustelualueella opiskelijat eivät voi enää lisätä viestejä tai keskusteluja, mutta he voivat edelleen lukea kaikkia keskusteluja.
  • No labels