Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kuvaus

 

Sisältö

 • IA: Metriset avaruudet, avoimet ja suljetut joukot sekä jatkuvat kuvaukset.
 • IB: Homeomorfismi, metriikkojen ekvivalenssi, jonot ja raja-arvot, täydellisyys, kompaktius, yhtenäisyys

Todelliset esitiedot

-Matematiikan perusopinnot, Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II (suositeltu myös Vektorianalyysi I ja II)

Kurssin käytännöt

-

Työläys

-

Miksi tärkeä?

-Tärkeä myöhempiä matematiikan kursseja (mm. Mitta ja Integraali) varten

Muuta

-

 

Vanhoja tenttejä

  File Modified
PDF File Topologia IA 2018.pdf 2018-03-08 by Aleksi Laiho
PDF File Topologia IB 14.5.2018.pdf 2018-05-16 by Aleksi Laiho

Ohje varjo-oppaan muokkaamiseen

Sivusto on moodilaisten vapaasti muokattavissa ja kommentoitavissa. Kirjaudu yliopiston tunnuksilla (oikea yläkulma, "Login")

 • Sivua (jolla olet) pääset muokkaamaan painamalla e -kirjainta näppäimistöstäsi tai vaihtoehtoisesti klikkaamalla sivun "Edit" -nappulaa.
 • Kurssisivuilla on valmis rakenne, jota voi noudattaa. Muista tallentaa muutokset painamalla ctrl+s tai klikkaamalla editorin "Save" -nappulaa.
 • Puuttuville kursseille voi luoda uusia sivuja opintokokonaisuussivuilla. Katsothan että lisäät kurssin siihen opintokokonaisuuteen, johon se kuuluu.
  (Opintokokonaisuudet: Tilastotieteen perusopinnot | Tilastotieteen aineopinnot | Tilastotieteen syv. opinnot  | Matematiikan opinnot )
 • Vanhoja tenttejä voi lisätä tenttejä vastaavien kurssien sivuilla "Vanhoja tenttejä" -kentässä.
 • Lisää tentit pdf-muodossa ja muuta nimeksi "Kurssin Nimi + tentin päivämäärä".
 • Merkitse "Comment"-osioon onko kyseessä yleistentti, kurssikoe vai jotain muuta.

Ongelmatilanteessa ota yhteyttä Moodin opintovastaavaan | Katso myös Wikipalvelun yleiset ohjeet

 • No labels