Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 11 Next »

Tämä on uuden, toistaiseksi nimeämättömän ja julkaisemattoman blogin työskentelysivusto, jonne kerätään tulevan blogin juttuaiheita. Blogi julkaistaan kevään aikana. Blogin pääteemoja ovat digitaaliset tutkimuspalvelut ja avoin tiede. Blogin tavoitteena on välittää tietoa näihin laajoihin teemoihin liittyvistä aiheista. Blogi kertoo myös Helsingin yliopiston digitalisaatio-ohjelmaan liittyvistä hankkeista. Blogi on organisaatiorajat ylittävä hanke, jossa on mukana toimijoita Helsingin yliopiston kirjastosta, Tietotekniikkakeskuksesta, Tutkimuspalveluista ja Kansalliskirjastosta.

Blogin pääkohderyhmä on Helsingin yliopiston tutkijat, mikä on hyvä huomioida juttuideoita suunniteltaessa. Toinen tärkeä kohderyhmä ovat digitaalisten tutkimuspalveluiden ja avoimen tieteen parissa Helsingin yliopistossa työskentelevät henkilöt, joille blogi tarjoaa vertailukehittämisen ja verkostoitumisen kanavan.

Alla olevaan taulukkoon voi kirjata ehdotuksia blogiaiheista. Juttuideoita otetaan mieluusti vastaan, vaikka kirjoittaja – tai muut aiheeseen liittyvät yksityiskohdat – eivät olisikaan tiedossa. Juttuehdotuksia voi lähettää myös sähköpostitse blogia koordinoivalle Juuso Ala-Kyynylle (juuso.ala-kyyny@helsinki.fi).


AiheLisätietoja: kirjoittaja / aikatauluehdotus / muut tiedot / aiheen ehdottaja & yhteystiedot
Akateemisen yhteisön sitoutuminen
avoimeen tieteeseen -haastattelujuttu
Juuso Ala-Kyyny / huhtikuu 2018 / blogin avausjuttu / Blogityöryhmä
 

  • No labels