Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 7 Next »

Tälle sivulle kerätään uuteen, toistaiseksi julkaisemattomaan ja nimeämättömään blogiin tarkoitettuja juttuaiheita. Blogin pääteemoja ovat digitaaliset tutkimuspalvelut ja avoin tiede. Blogin tavoitteena on välittää tietoa erityisesti Helsingin yliopiston digitalisaatio-ohjelmaan liittyvistä hankkeista.

Blogin pääkohderyhmänä ovat Helsingin yliopiston tutkijat, ja tämä on hyvä huomioida juttuideoita suunniteltaessa. Toinen tärkeä kohderyhmä ovat digitaalisten tutkimuspalveluiden ja avoimen tieteen parissa Helsingin yliopistossa työskentelevät henkilöt, joille blogi tarjoaa vertailukehittämisen ja verkostoitumisen kanavan.

Huom! Juttuideoita voi tarjota, vaikka ei itse haluaisikaan kirjoittaa ko. aiheesta. Kirjoittajatarjokas tai -ehdokas on kyllä mukava lisä!AiheKirjoittajaAikatauluehdotusAiheen ehdottaja + yht.tiedotLisätietoja 

  • No labels