Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 129 Current »

Error rendering macro 'alias'

null

ISBD

14. Huomautuskentät, osa 2 (536-59X)

Nämä kentät liittyvät kuvailusääntöjen alueeseen 7.

MARC 21 ; Suomeksi ; Svenska ; (Full)

536 538 540 541 542 544 545 546 547 550 552 555 556 561 562 563 565 567 579 580 581 583 584 585 586 588 59x


536 - HUOMAUTUS RAHOITUKSESTA (T)


538 - HUOMAUTUS JÄRJESTELMÄVAATIMUKSISTA (T) 

Kenttä on pakollinen luetteloitaessa paikalliskäyttöisiä elektronisia aineistoja.
Kenttään merkitään teknisiin laitteisiin liittyvät ominaisuudet, jotka ovat välttämättömiä ko. teoksen lukemiseen/katsomiseen/kuuntelemiseen.
Järjestelmävaatimukset saa jäljentää suoraan luetteloinnin kohteesta, eikä tekstiä tarvitse kääntää luettelointikielelle.

Kentässä käytettäviä termejä löytyy Metatietosanastosta kohdasta  Laitteisto-/järjestelmävaatimukset   


ESIMERKKEJÄ

SACD-äänilevy 

300 ## ‡a 1 SACD-äänilevy (74 min 42 s) + ‡e esiteliite (12 s.)
538 ## ‡a SACD-levy, toistettavissa vain SACD-soittimella; äänikanavat: SACD surround [5.1], SACD stereo.

DVD-Audio-äänilevy

300 ## ‡a 1 DVD-äänilevy (74 min 42 s) + ‡e esiteliite (12 s.)
538 ## ‡a DVD-Audio-levy, toistettavissa vain DVD-soittimella; äänikanavat: [Dolby Digital] 5.1.

DVD-videolevy
300 ## ‡a 1 DVD-videolevy (156 min) + ‡e esiteliite (27 s.)
538 ## ‡a DVD-videolevy, aluekoodi 0; kuva: NTSC, 16:9; ääni: PCM stereo, DTS 5.1, Dolby Digital 5.1. 

Blu-ray-videolevy

300 ## ‡a 1 Blu-ray-videolevy (174 min 42 s) + ‡e esiteliite (12 s.)
538 ## ‡a Blu-ray-levy, toistettavissa vain Blu-ray-soittimella; kuvaominaisuudet: 1080p teräväpiirto, 16x9 1.85:1; äänikanavat: DTS-HD Master Audio 5.1, Dolby Digital 5.1.

HD DVD -videolevy

300 ## ‡a 1 HD DVD -videolevy (174 min 42 s) + ‡e esiteliite (12 s.)
538 ## ‡a HD DVD -videolevy, toistettavissa vain HD DVD -soittimella; kuvaominaisuudet: 1080p teräväpiirto, 16x9 1.85:1; äänikanavat: DTS-HD Master Audio 5.1, Dolby Digital 5.1.


540 - HUOMAUTUS KÄYTÖN JA KOPIOINNIN EHDOISTA (T)

ks. tarkemmin Käyttöoikeuksien metatieto-ohje

Formaatin käännöstä tarkistettiin keväällä 2015. Tähän kenttään merkitään varsinaiset käyttöoikeudet ja -ehdot. Kentässä 506 kerrotaan aineistoon pääsyn ehdoista.


541 - HUOMAUTUS HANKINTALÄHTEESTÄ (T)


542 - HUOMAUTUS TEKIJÄNOIKEUDESTA (T)

ks. tarkemmin Käyttöoikeuksien metatieto-ohje

Kenttään merkitään luetteloinnin kohteen tekijänoikeudelliseen statukseen liittyvää tietoa.

MUSIIKKIAINEISTON OHJEISTUSTA

Osakenttään ‡f merkitään copyright-tieto siinä muodossa kuin se on julkaisussa käyttäen merkintätapaa ©-merkki, tyhjämerkki, vuosi  (esim. © 1985) ja p-vuosi käyttäen merkintätapaa ℗-merkki, tyhjämerkki, vuosi (esim.℗ 1977).

Nuottijulkaisuissa ‡f-kenttään merkitään ne copyright-tiedot, jotka eivät käy ilmi 260 ‡c-osakentästä.

Esimerkkejä

542 1# ‡f © 2000 by Breitkopf & Härtel

542 1# ‡f ℗ 1963, 1999 Decca Music Group Limited ‡f © 2006 Decca Music Group Limited

542 1# ‡f © 2008, BIS Records ‡3 Äänite
542 1# ‡f © 2007 by Kalevi Aho ‡3 Esiteliite

542 1# ‡f French language libretto by Amin Maalouf © 2002 Amin Maalouf


544 - HUOMAUTUS MUUN ARKISTOAINEISTON SIJAINNISTA (T)


545 - HUOMAUTUS ELÄMÄKERRASTA TAI HISTORIASTA (T)


546 - HUOMAUTUS KIELISTÄ (T)

Aineiston kielisisältöä tarkentavia ilmauksia löytyy Metatietosanastosta kohdasta Kieli

Käytetään tarvittaessa täydentämään kentän 041 tietoja.
Esim.

546 ## ‡a Teksti puolaksi, sisällysluettelot venäjäksi ja englanniksi.


547 - HUOMAUTUS AIKAISEMMISTA NIMEKKEISTÄ (T)


550 - HUOMAUTUS JULKAISIJASTA (T)


552 - HUOMAUTUS YKSIKÖISTÄ JA OMINAISUUKSISTA (T)


555 - HUOMAUTUS KUMULOITUVASTA HAKEMISTOSTA TAI HAUN APUVÄLINEISTÄ (T)


556 - HUOMAUTUS DOKUMENTAATIOTIEDOISTA (T)


561 - HUOMAUTUS OMISTUSHISTORIASTA (T) 
 


562 - HUOMAUTUS KOPIOIDEN JA VERSIOIDEN TUNNISTAMISESTA (T)


563 - HUOMAUTUS SIDOKSESTA (T)

Jos julkaisussa ei ole ISBN-tunnusta tai vastaavaa muuta tunnusta, sidosasu merkitään tähän kenttään.

563 ## ‡a Sidottu.

563 ## ‡a Nidottu.


565 - HUOMAUTUS TAPAUSTIEDOSTON OMINAISUUKSISTA (T)


567 - HUOMAUTUS METODOLOGIASTA (T)

Ensimmäinen indikaattori # = Metodologia
Ensimmäinen indikaattori 8 = Vakionäyttöä ei muodosteta
Toinen indikaattori = määrittelemätön
Suositus: Ensimmäinen indikaattori #

MARC21-Fin -formaatissa tutkimuksessa käytetty tutkimusmenetelmä tallennettiin asiasanaksi kenttään 650, koska metodologialle ei ollut omaa kenttää. Nyt käytetty tutkimusmenetelmä suositellaan tallennettavaksi kenttään 567.

 


579 - TILASTOINTIMERKINTÄ - VOYAGER-KENTTÄ (ET)  

 


580 - HUOMAUTUS LINKITYSTEN MONITAHOISUUDESTA (T)


581 - HUOMAUTUS JULKAISUSTA, JOKA KOSKEE KUVAILTAVAA AINEISTOA (T)


583 - HUOMAUTUS TOIMENPITEISTÄ (T)

Kenttään tallennetaan tietoa käsittely-, viittaus- ja säilyttämistoimenpiteistä, esimerkiksi tieto aineiston digitoinnista.

583 ##  ‡a Digitoitu 27.9.2008.

583 ## ‡a Osakohteita ei luetteloitu.


584 - HUOMAUTUS KASVUSTA JA KÄYTÖN MÄÄRÄSTÄ (T)


585 - HUOMAUTUS NÄYTTELYSTÄ (T)


586 - HUOMAUTUS PALKINNOSTA (T)

Kansallisbibliografia on merkinnyt vuodesta 2009 lähtien tärkeimmät suomalaiset kirjallisuuspalkinnot tähän kenttään. Linkki Metatietosanastoon

586 ## ‡a Finlandia-palkinto, 2009


588 - KUVAILUN PERUSTA (T)

MARC21Fin-kenttä 531 Kuvailun perusta konvertoitiin MARC 21 -kenttään 500 alkutekstillä "Kuvailun perusta:". Tämä lokakuussa 2009 formaattiin lisätty kenttä on mukana Finmarc-konversiossa ja siis konversioiden jälkeen käytössä yleisissä kirjastoissa.  Suositellaan käytettäväksi kaikissa kirjastoissa.

Kentässä käytettäviä nimekettä koskevia fraaseja löytyy Metatietosanastosta kohdasta Huomautus nimekkeestä.


Esim.

588 ## ‡a Nimeke kannesta.


59X - PAIKALLISET HUOMAUTUKSET

Kirjasto- ja tietokantakohtaiset huomautukset ovat kentissä 590-599.


590 - KIRJASTOKOHTAINEN HUOMAUTUS

Eri tietokannoissa käytetään eri tarkoituksiin.


591 - JULKAISULUETTELO - VOYAGER-KENTTÄ  


592 - KIRJASTOKOHTAINEN HUOMAUTUS

Eri tietokannoissa käytetään eri tarkoituksiin.


593 - KIRJASTOKOHTAINEN HUOMAUTUS

Eri tietokannoissa käytetään eri tarkoituksiin.


594 - KIRJASTOKOHTAINEN HUOMAUTUS

Eri tietokannoissa käytetään eri tarkoituksiin.


595 - LISÄPAINOSTIEDOT - VOYAGER-KENTTÄ  


596 - KIRJASTOKOHTAINEN HUOMAUTUS

Eri tietokannoissa käytetään eri tarkoituksiin.


597 - KIRJASTOKOHTAINEN HUOMAUTUS

Eri tietokannoissa käytetään eri tarkoituksiin.


598 - KIRJASTOKOHTAINEN HUOMAUTUS

Eri tietokannoissa käytetään eri tarkoituksiin.


599 - KIRJASTOKOHTAINEN HUOMAUTUS

Eri tietokannoissa käytetään eri tarkoituksiin.


  • No labels