Child pages
  • Nieminen, Pekka: Opetus
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

Pekka Nieminen

Luentokursseja

Johdatus tilastolliseen päättelyyn, kesä 2015

Johdatus tilastolliseen päättelyyn, kevät 2015

Tilastollinen päättely 2014-2015

Tilastollisen päättelyn jatkokurssi, syksy 2014

Johdatus tilastolliseen päättelyyn, kevät 2014

Tilastollinen päättely, kevät 2014

Tilastollisen päättelyn jatkokurssi, syksy 2013

Topologia II, kevät 2013

Tilastollisen päättelyn jatkokurssi, syksy 2012

Topologia II, kevät 2012

Johdatus tilastolliseen päättelyyn, kevät 2011

Lineaaristen operaattorien dynamiikka, syksy 2010

Johdatus tilastolliseen päättelyyn, kevät 2010

Funktioteoria I, syksy 2009

Todennäköisyyslaskennan kurssi, syksy 2007

Tilastollinen päättely 2005-2006

Tilastollinen päättely 2004-2005

Tilastollinen päättely 2003-2004

Funktionaalianalyysin peruskurssi, kevät 2002

  • No labels