Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Samuli Siltanen

Teollisuusmatematiikan professori
Professor of Industrial Mathematics

Matematiikka ja nykyaikaisten tietokoneiden laskentateho on lyömätön yhdistelmä. Sen avulla kalliita mittalaitteita voidaan korvata edullisemmilla ja hankalia kokeita toteuttaa simuloinnilla. Lempiesimerkkini matemaattisen teknologian voimasta on perinteisen hammaspanoraamaröntgenin muuttaminen kolmiulotteista kuvaa tuottavaksi tomografialaitteeksi pelkällä ohjelmistopäivityksellä: lisätietoja tällä sivulla.

Tehtäväni Matematiikan ja tilastotieteen laitoksella on luoda uutta sovellettua matematiikkaa, opettaa siihen liittyviä taitoja sekä perustaa teollisuusyritysten kanssa yhteisprojekteja. Tutkimusalani on käänteiset ongelmat, ja kuulun Suomen Akatemian rahoittamaan Inversiomallinnuksen ja kuvantamisen huippuyksikköön (2018-2025).

Mathematics combined with modern computers provides engineers with a new toolbox that I call mathematical technology. It enables replacing expensive measurement devices with more cost-effective ones and allows virtual experiments using simulation. My favorite example is transforming a digital panoramic dental X-ray device into a 3D tomographic imager: more details on this page.

My task at the department is to create new applied mathematics, teach the skills that go with it, and start collaborative projects with industrial partners. My field of research is computational inversion, and I belong to the Finnish Centre of Excellence in Inverse Modelling and Imaging.

Tutkimuskotisivu / Research Home page

www.siltanen-research.net

Teollisuusmatematiikan laboratorio / Industrial Mathematics Laboratory

Industrial Mathematics Laboratory Home Page

Opetus / Teaching

Syksyisin (alkaen vuonna 2018; aiemmin tämä kurssi on pidetty keväisin) opetan kurssin Inversio-ongelmat. Keväisin (alkaen vuonna 2018) opetan kurssin Matriisilaskennan sovelluksia, jossa perehdytään Matlab-ohjelmiston avulla käytännössä tarvittavaan matematiikkaan. Vuonna 2018 ohjelmistoon tulee uusi kurssi, joka käsittelee Fourier- ja aallokemuunnoksia.

I teach regularly two courses: Inverse Problems and a course on numerical linear algebra. Both courses are taught in English.

Opinnäytteiden ohjaus

Ohjaan mielelläni kandidaatintöitä ja pro gradu -tutkielmia. Aiheeni ovat teoriaa ja sovelluksia yhdistäviä ja sisältävät Matlab-ohjelmistolla toteutettavan matemaattisen ohjelmointitehtävän. Usein aiheet sivuavat tutkimuskotisivullani www.siltanen-research.net esiteltyjä aiheita tai liittyvät jonkin teollisuusyrityksen tarpeisiin. Jos tällainen opinnäyteprojekti kiinnostaa ja seuraavat esitietovaatimukset täyttyvät kohdallasi, ota rohkeasti yhteyttä minuun sähköpostilla.

  • Esitietovaatimus kandityöprojektille: kurssini Matriisilaskennan sovelluksia suoritettuna vähintään arvosanalla 4. Kurssi luennoidaan keväisin periodissa IV. Vanhoja kurssikotisivuja tarjolla täällä.
  • Esitietovaatimus graduprojektille: kurssini Inversio-ongelmat suoritettuna projektitöineen vähintään arvosanalla 4. Kurssi luennoidaan syksyisin periodeissa I-II. Vanhoja kurssikotisivuja tarjolla täällä.

Lista Helsingin yliopistossa ohjaamistani kanditöistä:

2018 Tomi Kallava: Kaksiulotteisen asteroidin muodon esittäminen NURBS-käyrällä sekä valokäyrän simulointi
2018 Siiri Rautio: Matriisiton kuvanpaikkaus käyttäen yleistettyä kokonaisvaihtelusäännöllistämistä

2017 Arttu Nieminen: Simuloitu hehkutus
2017 Miika Pelkonen:
Lokaalit ei-tekstuurilliset kuvanpaikkausmenetelmät harmaasävykuville – kaksi funktion kokonaisvaihtelua hyödyntävää menetelmää
2017 Pentti Sunila: Kokonaisvaihtelumenetelmät röntgentomografiassa

2016 Santeri Horttanainen: Radiositeetti
2016 Lauri Lode: Chan-Vese -kuvasegmentaatio
2016 Aaro Salosensaari:
Mallinnettu jäähdytys ja ympyräkiekkojen etsiminen kuvasta
2016 Teemu Säilynoja: Kahden lohkon osittainen pienimmän neliösumman menetelmä muotoanalyysissä

2015 Vesa Piilola: Kohinan suodattaminen harmaasävykuvista
2015 Topias Rusanen: 4D-tomografiasimulaatio
2015 Antero Vainio: Kohinanpoisto opetetun sanaston avulla

2014 Henna Kainulainen: Konveksin kappaleen muodon selvittäminen valokäyrästä kaksiulotteisessa tapauksessa
2014 Lasse Lybeck: Puheäänteen matemaattinen mallinnus ja simulointi

2013 Joona Honkavaara: Haarin aallokkeen käyttö signaalin pakkauksessa
2013 Juha-Antti Isojärvi: Valokuvien orientaatioanalyysi ja curveletit
2013 Janne Leppä-Aho: Pääkomponenttianalyysi ja riippumattomien komponenttien analyysi
2013 Tuomo Ritakallio: Tunnuslukujen soveltaminen fotonijonon snapshottiin ja pikselöinnin tihentämisen vaikutus tunnuslukuihin
2013 Pekko Tuominen: Diskreetin aallokemuunnoksen käyttö signaalin pakkauksessa

2012 Mika Huttunen: Histogram Adjustment
2012 Tiia Komulainen: Pieni hyvän visualisoinnin opas herra E.R.Tuften mukaan
2012 Jarno Lintusaari Viitatuimmat artikkelit sivustolla CiteULike analysoituna koneoppimisen tukivektorikoneella
2012 Miika Paavola: JPEG-pakkausartefaktojen poistaminen
2012 Kimmo Sirén: Äänilähteen käänteissuodatus
2012 Kimmo Suotsalo: Kalliiden kohdefunktioiden optimointialgoritmit

Lista Helsingin yliopistossa ohjaamistani graduista:

2018 Aaro Salosensaari: X-ray computed tomography of pipe sections by discrete tomography and total variation minimization
2018 Suvi Telivuo: Satunnaismetsä-koneoppimismenetelmä, teoria ja soveltaminen

2017 Nargiza Djurabekova: Non-local total variation in sparse and limited angle computerized tomography
2017 Markus Juvonen: Patch-based image representation and restoration
2017 Juho Rimpeläinen: Feedback control for sparsity based regularization parameter selection in X-ray tomography

2016 Minna Hannula: Time series analysis: gap filling and feature recognition
2016 Riikka Huusari: Automatic identication of land cover types from satellite data with machine learning techniques
2016 Erna Piila: Some fundamental concepts of discrete tomography
2016 Robert Sirviö: Quantifying commodity basis risk by simulating the price dynamics of futures
2016 Joonas Syren: Theoretical and numerical analysis of the Dirichlet-to-Neumann map in EIT
2016 Pekko Tuominen: Computation of Advanced Sky Condition Using Neural Networks and Motion Detection

2015 Jenni Helander: Demosaicing - värikuvan muodostus digitaalikamerassa
2015 Henna Kainulainen: Dynamic X-ray computed tomography in 2D with total variation regularization
2015 Sini Lehtonen: Focus Stacking - Kuvien yhdistäminen tarkaksi kuvaksi
2015 Patrik Lod: Superresoluutio
2015 Petri Luukkonen: Learning Image Dictionary using Non-negative Matrix Factorization and K-SVD
2015 Lasse Lybeck:  Digital speech and the Markov chain Monte Carlo method for glottal inverse filtering
2015 Alexander Meaney: Design and Construction of an X-ray Computed Tomography Imaging System
2015 Eija Muhonen: MH-MCMC -menetelmän käyttö geometristen kuvien terävöittämisessä
2015 Miika Paavola: Sirontamuunnoksen katkaisu ja epälineaarisuus impedanssitomograassa
2015 Topi Talvitie: Geometric k:th shortest paths

2014 Visa Mikkola: Sovellus satunnaisprojektioille: Korkeaulotteisen vektorin palauttaminen satunnaisista lineaarisista mittauksista
2014 Manu Hietaniemi: Hahmontunnistus terästeollisuudessa

2013 Sanna Tyrväinen: Nonlocal Total Variation Regularization in Image Deconvolution
2013 Jussa Klapuri: Epileptic Seizure Detection Using a Wrist-Worn Triaxial Accelerometer

2012 Olli Koskela: Three Ideas of Metal Artifact Reduction in CT Imaging

2011 Jussi Määttä: Orthonormal wavelets and the scale-invariance of natural images
2011 Markus Kettunen: Valaistusyhtälö

Lista ohjaamistani väitöskirjoista:

2018 Zenith Purisha (Helsingin yliopisto): Novel algorithms in X-ray computed tomography imaging from under-sampled data
Vastaväittäjät: Marta Betcke (University College London) ja Nuutti Hyvönen (Aalto-yliopisto). Zenithin inversioväitöshattu: kukkapipo.

2017 Andreas Hauptmann (Helsingin yliopisto): Advances in D-bar methods for partial boundary data electrical impedance tomography
Vastaväittäjä: David Isaacson (Rensselaer Polytechnic Institute, USA). Andreaksen inversioväitöshattu: keltainen pompulalippis.

2015 Esa Niemi (Helsingin yliopisto): Numerical Solution of Limited-Data Inverse Problems Arising from X-Ray Tomography and Acoustic Inverse Scattering.
Vastaväittäjä: Aku Seppänen (Itä-Suomen yliopisto). Esan inversioväitöshattu: ruskea stetson.

2014 Martti Kalke (Helsingin yliopisto): Image processing methods for limited angle tomography and sparse angle tomography.
Vastaväittäjä: Tanja Tarvainen (Itä-Suomen yliopisto). Martin inversioväitöshattu: neljäntuulenhattu.

2014 Janne Tamminen (Helsingin yliopisto): Computational studies on direct reconstruction methods in tomographic imaging.
Vastaväittäjä: Erkki Somersalo (Case Western Reserve University, USA). Jannen inversioväitöshattu: merimieslakki. 

2013 Kati Niinimäki (Itä-Suomen yliopisto): Computational optimization methods for large-scale inverse problems.
Vastaväittäjä: Carola-Bibiane Schönlieb (University of Cambridge, UK). Katin inversioväitöshattu: pinkki röyhelölierihattu. 

 Yhteystiedot

Huone: A410
Osoite: PL 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b)
00014 Helsingin yliopisto
Puhelin: (040) 594 3560
Sähköposti: samuli.siltanen 'at' helsinki.fi
Vastaanottoajat: sovitaan sähköpostitse

Kontaktinformation

Rum: A410
Adress: PB 68 (Gustaf Hällströms gata 2b)
00014 Helsingfors universitet
Telefon: (040) 594 3560
Epost: samuli.siltanen 'at' helsinki.fi
Mottagningstid:  överenskommas med e-post

Contact information

Room: A410
Address: P.O. Box 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b)
FI-00014 University of Helsinki
Telephone: +358-40 594 3560
Email: samuli.siltanen 'at' helsinki.fi
Office hours: please send me email

  • No labels