Child pages
  • Piiroinen, Petteri
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Petteri Piiroinen

Yliopistonlehtori
Universitetslektor
University lecturer

Yhteystiedot

Huone: C312
Osoite: PL 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b)
00014 Helsingin yliopisto
Puhelin: 02 941 51424
Sähköposti: petteri.piiroinen 'at' helsinki.fi
Vastaanottoaika: ti 12-13

Kontaktinformation

Rum: C312
Adress: PB 68 (Gustaf Hällströms gata 2b)
00014 Helsingfors universitet
Telefon: 02 941 51424
Epost: petteri.piiroinen 'at' helsinki.fi
Mottagningstid: tis 12-13

Contact information

Room: C312
Address: P.O. Box 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b)
FI-00014 University of Helsinki
Telephone: +358-2-941 51424
Email: petteri.piiroinen 'at' helsinki.fi
Office hours: Tue 12-13

  • No labels