EXPIRED: This space has not changed for 18 months. If no page in it is changed in another 6 months the space will be archived and deleted on 2024-04-05.

Matematiikan ja tilastotieen laitoksen opintosivualue

Ohjeita kypsyysnäytteen kirjoittamiseen

Kypsyysnäytteenä kirjoitettavan tiivistelmän tulee sisältää tutkielman rakenne (luvussa x käydään läpi/esittelen...) ja oleellinen sisältö. Niiden perusteella lukija voi päättää, haluaako hän tutustua varsinaiseen tutkielmaan. Lukijan pitäisi pystyä ymmärtämään tiivistelmä ilman varsinaista tutkielmaa. Tiivistelmä ei saa sisältää mitään sellaista, mitä tutkielma ei sisällä. Tiivistelmän voin aloittaa esittelemällä aiheensa. Työn aiheen tulisikin ilmetä tiivistelmän alussa varsinaisessa tekstissä.

Tiivistelmä liitetään myös tutkielmaan kansilehden ja tutkielman väliin. Tiivistelmän tulee olla lyhyt, kandidaatintutkielmassa noin 1 sivu. Tiivistelmä kirjoitetaan kokonaisin virkkein ja siinä tulisi välttää matemaattisia kaavoja. Tiivistelmän alkuun kirjoitetaan tekijän nimi ja opiskelijanumero sekä työn nimi. Tiivistelmä olisi hyvä laatia vasta kun itse tutkielma on valmis. Tällöin tiivistelmä vastaa mahdollisimman hyvin tutkielman sisältöä.

Lisäohjeita ja vinkkejä:
  • No labels